23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
21.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

DIN Forsyning A/S

Indkøb af afregningsmålere


DIN Forsyning A/S

370413-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – Elektroniske målere – Indkøb af afregningsmålere
OJ S 120/2024 21/06/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : DIN Forsyning A/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Indkøb af afregningsmålere
Beskrivelse : Til brug for den løbende vedligeholdelse af den eksisterende målerpark i DIN Forsynings A/S' områder i Varde og Esbjerg kommuner, har DIN Forsyning A/S til hensigt at foretage indkøb (via en rammeaftale) af afregningsmålere hos vores eksisterende leverandør Kamstrup A/S, uden afholdelse af et forudgående udbud. Dette med hjemmel i Forsyningsvirksomhedsdirektivet art 50, litra c. Afregningsmålere fra den eksisterende leverandør er efter en markedsanalyse den eneste fabrikant af afregningsmålere, som kan kommunikere med det eksisterende hjemtagningssystem (LinkIQ) hos DIN Forsyning A/S, med mindre der foretages betydelige ændringer i den bestående IT-platform.
Identifikator for proceduren : ecc40755-e4ae-46ba-8fe3-defe2badca5b
Intern identifikator : S2024 - 00947
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38552000   Elektroniske målere
Yderligere klassificering   ( cpv ): 38421100   Vandmålere, 38551000   Energimålere
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Til brug for den løbende vedligeholdelse af den eksisterende målerpark i DIN Forsyning A/S’ forsyningsområder, som udgøres af Varde og Esbjerg kommuner, forventer DIN Forsyning A/S over en 8-årig periode at anskaffe 13.500 vandmålere og 16.500 varmemålere.
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Indkøb af afregningsmålere
Beskrivelse : Til brug for den løbende vedligeholdelse af den eksisterende målerpark i DIN Forsynings A/S' områder i Varde og Esbjerg kommuner, har DIN Forsyning A/S til hensigt at foretage indkøb (via en rammeaftale) af afregningsmålere hos vores eksisterende leverandør Kamstrup A/S, uden afholdelse af et forudgående udbud. Dette med hjemmel i Forsyningsvirksomhedsdirektivet art 50, litra c. Afregningsmålere fra den eksisterende leverandør er efter en markedsanalyse den eneste fabrikant af afregningsmålere, som kan kommunikere med det eksisterende hjemtagningssystem (LinkIQ) hos DIN Forsyning A/S, med mindre der foretages betydelige ændringer i den bestående IT-platform.
Intern identifikator : S2024 - 00947
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38552000   Elektroniske målere
Yderligere klassificering   ( cpv ): 38421100   Vandmålere, 38551000   Energimålere
Mængde : 30 000  
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Til brug for den løbende vedligeholdelse af den eksisterende målerpark i DIN Forsyning A/S’ forsyningsområder, som udgøres af Varde og Esbjerg kommuner, forventer DIN Forsyning A/S over en 8-årig periode at anskaffe 13.500 vandmålere og 16.500 varmemålere.
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 31/08/2024
Varigheds slutdato : 30/08/2032
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.15.
Teknikker
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Klagenævnet for Udbud
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : DIN Forsyning A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : DIN Forsyning A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Klagenævnet for Udbud
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : DIN Forsyning A/S
Organisation, der udfører betalingen : DIN Forsyning A/S
Organisation, der undertegner kontrakten : DIN Forsyning A/S
6. Resultater
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : DIN Forsyning A/S har til hensigt at tildele en rammeaftale på levering af afregningsmålere (vand- og varmemålere) uden forudgående offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud i Den Europæiske Unions Tidende (TED) Til brug for den løbende vedligeholdelse af den eksisterende målerpark i DIN Forsyning A/S’ forsyningsområder, som udgøres af Varde og Esbjerg kommuner, har DIN Forsyning A/S derfor til hensigt at foretage indkøb (via en rammeaftale) af afregningsmålere hos sin eksisterende leverandør uden afholdelse af et forudgående udbud, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivet art. 50, litra c. Udbudsmetoden er valgt, da det vurderes at være teknisk umuligt for en anden leverandør end den eksisterende leverandør, at levere afregningsmålere, som er kompatible med den eksisterende kommunikationsnetværk (LinkIQ) og IT-platform, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivet art. 50, litra c, nr. ii. Afregningsmålere fra den eksisterende leverandør er således, efter DIN Forsynings vurdering, den eneste fabrikant af afregningsmålere, som kan kommunikere med Din Forsynings A/S' eksisterende hjemtagningssystem, medmindre der foretages betydelige ændringer i den bestående IT-platform. Rammeaftalens forventede mængde over en 8-årig aftaleperiode vurderes at blive 13.500 vandmålere og 16.500 varmemålere. Det forventede antal er baseret på historisk forbrug, samt øvrige forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. I beregning af den maksimale mængde er der taget højde for usikkerhed i forhold til nye projekter, hvor der kan ske udlicitering, omstruktureringer og kapacitetstilpasninger. Samtidig er fremtidig brug af fjernvarmepuljen til lokalvarmeprojekter og en usikker verdenssituation også væsentlige parametre, som den maksimale mængde skal kunne rumme. Ordregiver forbeholder sig derfor retten til at hæve indkøbet af vand- og varmemålere med op til 25 %.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Kamstrup A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Indkøb af afregningsmålere
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Indkøb af afregningsmålere
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 17/06/2024
Organisation, der undertegner kontrakten : DIN Forsyning A/S
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : DIN Forsyning A/S
Registreringsnummer : 32661149
Afdeling : Indkøbsafdelingen
Postadresse : Ulvsundvej 1    
By : Esbjerg N
Postnummer : 6715
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Henrik Saarup Mortensen
Telefon : +45 74747542
Internetadresse : https://www.dinforsyning.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Kamstrup A/S
Registreringsnummer : 21248118
Postadresse : Industrivej 28    
By : Skanderborg
Postnummer : 8660
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Nicolaj Witt
E-mail : niw@kamstrup.com
Telefon : 89931000
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 12cdce36-d3bb-432a-9b3f-c15daa3310a9   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 20/06/2024   08:21:52 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 20/06/2024   10:00:48 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 370413-2024
EUT-S-nummer : 120/2024
Offentliggørelsesdato : 21/06/2024

Send til en kollega

0.078