23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
21.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Skive Kommune

Kontrakt på indkøb af fagsystem til Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen


Skive Kommune

370570-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – Programmering af software og konsulentvirksomhed – Kontrakt på indkøb af fagsystem til Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
OJ S 120/2024 21/06/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Skive Kommune
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Kontrakt på indkøb af fagsystem til Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Beskrivelse : Ordregiver forventer at indgå kontrakt på indkøb af fagsystem til Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen på SKI 02.19 – delaftale 02, ydelsesområde Y26 - Social service og omsorg. Kontrakten har en løbetid på 6 år og med mulighed for at forlænge kontrakten 2 X 12 måneder.
Identifikator for proceduren : cdd2ecdd-28b2-4a4c-ace1-5c592b71b3c0
Intern identifikator : 232297689
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Kontrakten vil først blive indgået efter udløb af standstill periode på 10 kalenderdage, regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er blevet offentliggjort.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Kontrakt på indkøb af fagsystem til Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
Beskrivelse : Ordregiver forventer at indgå kontrakt på indkøb af fagsystem til Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen på SKI 02.19 – delaftale 02, ydelsesområde Y26 - Social service og omsorg. Kontrakten har en løbetid på 6 år og med mulighed for at forlænge kontrakten 2 X 12 måneder.
Intern identifikator : 232297689
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Ordregiver har mulighed på at forlænge kontrakten med 2 X 12 måneder.
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Kontrakten vil først blive indgået efter udløb af standstill periode på 10 kalenderdage, regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er blevet offentliggjort.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : Ordregiver har i forbindelse med anskaffelse af et nyt fagsystem til Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foretaget en direkte tildeling via SKI-aftale 02.19 - delaftale 02, ydelsesområde Y26 - Social service og omsorg. Tildelingen er sket ved hjælp af det tilknyttede tildelingsværktøj fra SKI. Ordregiver forventer at indgå kontrakt med KMD A/S. Denne leverandør var den eneste tilbageværende leverandør af fagsystem, da ordregiver havde tilvalgt alle deres krav i SKI tildelingsværktøjet. Eventuelle spørgsmål til grundlaget for tildelingen kan rettes til ordregiver.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : KMD A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 18-06-2024
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 18-06-2024
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Skive Kommune
Registreringsnummer : 29189579
Postadresse : Torvegade 10    
By : Skive
Postnummer : 7800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Indkøbsafdelingen
Telefon : +45 99155500
Fax : +45 99151012
Internetadresse : http://www.skive.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : KMD A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Registreringsnummer : 26911745
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : ski_kmd@kmd.dk
Telefon : 44601000
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : b7a47f11-3817-406a-931c-01a9f5b189d3   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 20/06/2024   10:56:08 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 20/06/2024   10:57:43 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 370570-2024
EUT-S-nummer : 120/2024
Offentliggørelsesdato : 21/06/2024

Send til en kollega

0.047