23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
25.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Rigspolitiet

Udbud af Kontrakt om levering af support, vedligeholdelse og udvikling af politiets SAP-system (POLPAI HR)


Rigspolitiet

374726-2024 - Resultater
Danmark – Programmering af software og konsulentvirksomhed – Udbud af Kontrakt om levering af support, vedligeholdelse og udvikling af politiets SAP-system (POLPAI HR)
OJ S 122/2024 25/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Rigspolitiet
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Offentlig orden og sikkerhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af Kontrakt om levering af support, vedligeholdelse og udvikling af politiets SAP-system (POLPAI HR)
Beskrivelse : Nærværende udbud omfatter kontrakt om levering af support, vedligeholdelse og udvikling af politiets SAP-system (POLPAI HR). Formålet med Kontrakten er overordnet set at sikre, at ordregiver har adgang til support, og at POLPAI HR løbende vedligeholdes og videreudvikles i relevant omfang, sådan at ordregivers forretningsgange og behov til stadighed kan understøttes på en effektiv og hensigtsmæssig måde. Det er særligt vigtigt for ordregiver, at leverandørens medarbejdere, som medvirker til kontraktens opfyldelse, har indsigt i POLPAI HR og de moduler/forretningsområder, som platformen understøtter. Viden skal fastholdes i leverandørens konsulentteam i hele kontraktens løbetid. Politiets SAP-system med integrationer, kaldet POLPAI, består af en on-premise installation af SAP ECC 6.0, hvor en række standard moduler er aktiveret. POLPAI står for Politiets Personale Administrative Informationssystem. POLPAI består af to dele, 1) Logistik og 2) HR. Dette udbud POLPAI HR. Ordregiver anvender SAP HCM til understøttelse af processer inden for f.eks. tidsregistrering, organisationsstyring, medarbejder-stamdata, overenskomster, kursusadministration, registrering af kompetencer, medarbejderudviklingssamtaler samt E-rekruttering m.m. Følgende moduler/forretningsområder er en del af POLPAI HR: 1) Organisationsstyring 2) Personaleadministation 3) SLS webservices 4) NemRefusions webservices 5) Bemandingsplanlægning 6) Arbejdstidsadministration 7) Arbejdstidsskema (CATS) 8) SAP Laernings Solution 9) Kompetencestyring 10) MUS/LUS (PD) 11) E-rekruttering 12) Omkostningsstedsstruktur (CO) 13) Record Case Management 14) Webdynpro 15) SAP portal ESS/MSS (m.fl.) i f.t. nævnte applikationer 16) SAP Workflow 17) SAP Query/ Ad hoc query 18) SAP R/3 standard rapporter Der anvendes desuden en række tredjeparts applikationer, som ikke er inkluderet i nærværende udbud, men som Leverandøren skal kende til og bidrage med problemløsning i forbindelse med grænseflader og fejlretning af eventuelle SAP standard specifikke problemer. F.eks.: • Gavdi SLS-Løn interface, FRAV (fraværsoplysninger i Staten) og Løntjek • Gavdi NemRefusions interface Kontraktens hovedydelser til POLPAI HR er: 1) Supportydelser 2) Vedligeholdelsesydelser 3) Udviklingsydelser/konfiguration 4) Konsulentydelser Ad 1) Ved supportydelser forstås blandt andet håndtering af incidents samt service requests og requests for information. Opgaverne kan spænde fra bistand til optagelse og gennemførelse af scripts, bistand ifm. opdateringer af platformen (EHP/ support pakker e.a.), bistand til SPAU/SPD lister ifm. opgraderinger m.m. Ad 2) Ved vedligeholdelsesydelser forstås blandt andet Change Management, Release Management, Deployment mv., herunder løbende håndtering af softwareopdateringer samt kvalitetssikring og fejlretning med henblik på at identificere, prioritere og eliminere eksisterende fejl, øge performance og forbedre anvendeligheden af Kundens it-miljø. Ad 3) Ved udviklingsydelser forstås udførelse af større udviklingsopgaver og ændringer som defineres i en separat Projektaftale, f.eks. som følge af ændringer i relevant lovgivning samt nye/ændrede forretningsgange og/eller forretningsmæssige behov hos ordregiver. Projekter omfatter normalt implementering af allerede udviklede standardløsninger, tillægsprodukter eller udvikling herunder integrationer og konfigurationer af den krævede løsning. Ad 4) Ved konsulentopgaver forstås konsulentopgaver af rådgivende karakter knyttet til ydelserne i pkt. 1-3 samt ophørsydelser. Konsulentopgaver kan eksempelvis omfatte rådgivning i relation til udviklingsbehov, effektiv understøttelse af ordregivers behov, samt uddannelse, udarbejdelse af uddannelsesmateriale/vejledninger. Ordregiver forventer at ydelserne skal leveres af op til 18 konsulenter, som tilsammen skal være til rådighed for ordregiver i ca. 4.000 timer om året, idet behovet herfor dog kan variere afhængigt af det konkrete årlige behov for ydelserne omfattet af kontrakten.
Identifikator for proceduren : f6cb9416-43d1-48d7-bcff-f2134124207d
Tidligere bekendtgørelse : 2711d9c8-9317-46df-bd85-50cc316b3dca-01
Intern identifikator : 2023-144274
Type af procedure : Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72220000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik, 72250000   System- og supporttjenester
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Landlystvej 34    
By : Hvidovre
Postnummer : 2650
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Rigspolitiets Koncern IT
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Udbudsloven   - Udbuddet er omfattet af udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer), som implementerer udbudsdirektivet (2014/24/EU).
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af Kontrakt om levering af support, vedligeholdelse og udvikling af politiets SAP-system (POLPAI HR)
Beskrivelse : Nærværende udbud omfatter kontrakt om levering af support, vedligeholdelse og udvikling af politiets SAP-system (POLPAI HR). Formålet med Kontrakten er overordnet set at sikre, at ordregiver har adgang til support, og at POLPAI HR løbende vedligeholdes og videreudvikles i relevant omfang, sådan at ordregivers forretningsgange og behov til stadighed kan understøttes på en effektiv og hensigtsmæssig måde. Det er særligt vigtigt for ordregiver, at leverandørens medarbejdere, som medvirker til kontraktens opfyldelse, har indsigt i POLPAI HR og de moduler/forretningsområder, som platformen understøtter. Viden skal fastholdes i leverandørens konsulentteam i hele kontraktens løbetid. Politiets SAP-system med integrationer, kaldet POLPAI, består af en on-premise installation af SAP ECC 6.0, hvor en række standard moduler er aktiveret. POLPAI står for Politiets Personale Administrative Informationssystem. POLPAI består af to dele, 1) Logistik og 2) HR. Dette udbud POLPAI HR. Ordregiver anvender SAP HCM til understøttelse af processer inden for f.eks. tidsregistrering, organisationsstyring, medarbejder-stamdata, overenskomster, kursusadministration, registrering af kompetencer, medarbejderudviklingssamtaler samt E-rekruttering m.m. Følgende moduler/forretningsområder er en del af POLPAI HR: 1) Organisationsstyring 2) Personaleadministation 3) SLS webservices 4) NemRefusions webservices 5) Bemandingsplanlægning 6) Arbejdstidsadministration 7) Arbejdstidsskema (CATS) 8) SAP Laernings Solution 9) Kompetencestyring 10) MUS/LUS (PD) 11) E-rekruttering 12) Omkostningsstedsstruktur (CO) 13) Record Case Management 14) Webdynpro 15) SAP portal ESS/MSS (m.fl.) i f.t. nævnte applikationer 16) SAP Workflow 17) SAP Query/ Ad hoc query 18) SAP R/3 standard rapporter Der anvendes desuden en række tredjeparts applikationer, som ikke er inkluderet i nærværende udbud, men som Leverandøren skal kende til og bidrage med problemløsning i forbindelse med grænseflader og fejlretning af eventuelle SAP standard specifikke problemer. F.eks.: • Gavdi SLS-Løn interface, FRAV (fraværsoplysninger i Staten) og Løntjek • Gavdi NemRefusions interface Kontraktens hovedydelser til POLPAI HR er: 1) Supportydelser 2) Vedligeholdelsesydelser 3) Udviklingsydelser/konfiguration 4) Konsulentydelser Ad 1) Ved supportydelser forstås blandt andet håndtering af incidents samt service requests og requests for information. Opgaverne kan spænde fra bistand til optagelse og gennemførelse af scripts, bistand ifm. opdateringer af platformen (EHP/ support pakker e.a.), bistand til SPAU/SPD lister ifm. opgraderinger m.m. Ad 2) Ved vedligeholdelsesydelser forstås blandt andet Change Management, Release Management, Deployment mv., herunder løbende håndtering af softwareopdateringer samt kvalitetssikring og fejlretning med henblik på at identificere, prioritere og eliminere eksisterende fejl, øge performance og forbedre anvendeligheden af Kundens it-miljø. Ad 3) Ved udviklingsydelser forstås udførelse af større udviklingsopgaver og ændringer som defineres i en separat Projektaftale, f.eks. som følge af ændringer i relevant lovgivning samt nye/ændrede forretningsgange og/eller forretningsmæssige behov hos ordregiver. Projekter omfatter normalt implementering af allerede udviklede standardløsninger, tillægsprodukter eller udvikling herunder integrationer og konfigurationer af den krævede løsning. Ad 4) Ved konsulentopgaver forstås konsulentopgaver af rådgivende karakter knyttet til ydelserne i pkt. 1-3 samt ophørsydelser. Konsulentopgaver kan eksempelvis omfatte rådgivning i relation til udviklingsbehov, effektiv understøttelse af ordregivers behov, samt uddannelse, udarbejdelse af uddannelsesmateriale/vejledninger. Ordregiver forventer at ydelserne skal leveres af op til 18 konsulenter, som tilsammen skal være til rådighed for ordregiver i ca. 4.000 timer om året, idet behovet herfor dog kan variere afhængigt af det konkrete årlige behov for ydelserne omfattet af kontrakten.
Intern identifikator : 2023-144274
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72220000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik, 72250000   System- og supporttjenester
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Landlystvej 34    
By : Hvidovre
Postnummer : 2650
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Rigspolitiets Koncern IT
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 120   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten løber i 96 måneder fra underskrift af kontrakten. Ordregiver kan forlænge Kontrakten på uændrede vilkår i op til to gange 12 måneder.
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Beskrivelse af tildelingskriteriet fremgår af Bilag A til udbudsbetingelserne
Vægtning (procentdel, præcis) : 70

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Beskrivelse af tildelingskriteriet fremgår af Bilag A til udbudsbetingelserne
Vægtning (procentdel, præcis) : 30
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer), skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er klfu@naevneneshus.dk. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Rigspolitiet
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Rigspolitiet
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Rigspolitiet
Organisation, der udfører betalingen : Rigspolitiet
Organisation, der undertegner kontrakten : Rigspolitiet
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 39 995 555,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : GAVDI A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Udbud af Kontrakt om levering af support, vedligeholdelse og udvikling af politiets SAP-system (POLPAI HR) - GAVDI A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 39 995 555,00   DKK
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Udbud af Kontrakt om levering af support, vedligeholdelse og udvikling af politiets SAP-system (POLPAI HR) - GAVDI A/S
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 03/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 14/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Rigspolitiet
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Rigspolitiet
Registreringsnummer : 17143611
Postadresse : Polititorvet 14    
By : København V
Postnummer : 1780
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Koncernindkøb
Telefon : +45 45156565
Internetadresse : https://politi.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : GAVDI A/S
Registreringsnummer : DK25057732
Postadresse : Lyngbyvej 2    
By : Copenhagen Oe
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : npe@gavdi.com
Telefon : +45 51432775
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : ffc5e18b-a569-4a83-902d-517a11c7f57f   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 21/06/2024   12:37:24 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 21/06/2024   13:00:39 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 374726-2024
EUT-S-nummer : 122/2024
Offentliggørelsesdato : 25/06/2024

Send til en kollega

0.063