23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
25.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Aarhus Universitet

2024-0691350 - Specialiseret skanner


Aarhus Universitet

375012-2024 - Resultater
Danmark – Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) – 2024-0691350 - Specialiseret skanner
OJ S 122/2024 25/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Aarhus Universitet
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Uddannelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : 2024-0691350 - Specialiseret skanner
Beskrivelse : Specialiseret skanner
Identifikator for proceduren : 95bebbb7-717e-46bb-8df8-08d4bca9b231
Intern identifikator : 2024-0691350
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38000000   Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : 2024-0691350 - Specialiseret skanner
Beskrivelse : Specialiseret skanner
Intern identifikator : 2024-0691350
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38000000   Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
Mængde : 1  
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet
Prioriteret rækkefølge : 1
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Kontakt venligst Aarhus Universitet, hvis du har en kommentar til dette opslag - udbud@au.dk Ved klager omhandlende udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal klagen sendes til Klagenævnet for Udbud senest 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort meddelelsen i Den Europæiske Unions Tidende om indgåelsen af en kontrakt. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud skal klageren orientere Ordregiveren om den påståede overtrædelse, og om klagen skal indbringes for nævnet.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 1 119 226,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : kanneren skal være robust med minimal risiko for "forurening" fra støv, væsker etc., da det skal kunne klare intensivt brug fra mange forskellige brugere • Laser og filter enheder skal være lette at udskifte da instrumentet vil blive benyttet af mange forskellige brugere, som har forskellige krav til bølgelængde etc. • Skanneren skal kunne danne billeder med et dynamisk område på op til 6 logaritmer- dette er afgørende for at opnå tilstrækkelig fleksibilitet og sensitivitet i instrumentets anvendelse. • Instrumentet skal BADE kunne detektere fluorescens, kemiluminiscens og vise fosfor-billeddannelse (phosphor imaging) • Det skal være muligt at kunne foretage samtidig skanning via minimum 3 forskellige kanaler og det skal være muligt at foretage z-stack scanninger. • Det skal være muligt at kunne tilkoble anæstesi-udstyr, som vil muliggøre skanning af bedøvede mindre dyr. • Leverandøren skal garantere let tilgængelighed til produkt-specialister for on-site servicering og stille erstatningsinstrument til rådighed, hvis instrumentet skal sendes til reparation, for at undgå risiko for at vi ikke kan foretage analyser imens instrumentet måtte skulle repareres.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : AH Diagnostics
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2024-0691350
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 2024-0691350 - Specialiseret skanner
Dato for indgåelse af kontrakten : 14/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Aarhus Universitet
Registreringsnummer : ORG-31119103
Postadresse : Nordre Ringgade 1    
By : Aarhus C
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Ann Sophie Steffensen
E-mail : asst@au.dk
Telefon : 23382421
Internetadresse : https://www.au.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for udbud
Telefon : +45 72405708
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : AH Diagnostics
Registreringsnummer : 26718023
By : Tilst
Postnummer : 8381
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
E-mail : xxx@xxx.xx
Telefon : 00000000
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : d087f3cd-4644-4d73-97c8-83e8b1b9cb9f   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 22/06/2024   12:59:22 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 22/06/2024   13:17:12 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 375012-2024
EUT-S-nummer : 122/2024
Offentliggørelsesdato : 25/06/2024

Send til en kollega

0.031