23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
26.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Social og Boligstyrelsen

Indkøb af vedligeholdelsesaftale til Bossinf system


Social og Boligstyrelsen

377631-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Indkøb af vedligeholdelsesaftale til Bossinf system
OJ S 123/2024 26/06/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Social og Boligstyrelsen
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed, der styres af en central regeringsmyndighed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Indkøb af vedligeholdelsesaftale til Bossinf system
Beskrivelse : Social- og Boligstyrelsen har til hensigt at indgå en vedligeholdelsesaftale med KMD på BOSSINF-systemerne. Indgåelse af vedligeholdelsesaftalen vil ske på baggrund af udbudslovens § 80, stk. 3. BOSSINF er en samling af administrative legacy it-systemer, der blandt andet understøtter den kommunale administration af sager vedrørende lov om almene boliger, lov om friplejeboliger samt lov om byfornyelse og udvikling af byer. BOSSINF er udviklet af KMD på KMD-udviklede moduler, som alle efterfølgende er videreudviklet, driftet og vedligeholdt af KMD. BOSSINF er tæt forbundet med og afhængigt af flere af KMDs interne støttesystemer, f.eks. KMD’s Logonsystem RACF og fejllogningssystemet RSWatch. For at kunne løse vedligeholdelsesopgaven kræver det adgang til disse interne støttesystemer, hvilket kun KMD kan få grundet hensyn til beskyttelser af eksklusive rettigheder. Der vurderes ikke at findes nogen alternativer til støttesystemerne og en nyudvikling af alternative støttesystemer vurderes at medføre tekniske problemer og derved påvirke driften, da der ikke er kendskab til den bagvedliggende kodning og interoperabilitet.
Identifikator for proceduren : fe38ce00-d7fc-4b34-8f96-ab35cd268739
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : ingen
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Gældende lovgivning på tværs af grænserne :
Beskrivelse : Udbudsloven
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Vedligeholdelsesaftale til BOSSINF systemet
Beskrivelse : Konsulent assistance ifm. vedligeholdelsesaftale
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 15/07/2024
Varigheds slutdato : 14/07/2027
5.1.6.
Generelle oplysninger
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Underskrivelse af kontrakten vil afvente afholdelsen af en 10-dages standstill periode. Standstill-perioden vil blive beregnet fra datoen for offentliggørelse af nærværende bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. I standstill-perioden opfordres til at tage kontakt til Social- og Boligstyrelsen ved spørgsmål til nærværende udvidelse af kontrakt.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Da Social- og Boligstyrelsen følger proceduren i lov om Klagenævnet for Udbuds § 4, skal en klage over, at Social- og Boligstyrelsen har indgået kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Social- og Boligstyrelsen har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at Social- og Boligstyrelsen har indgået kontrakten jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3.
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævn for udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence og forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af eksklusive rettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder
Anden begrundelse : Social- og Boligstyrelsen har til hensigt at indgå en vedligeholdelsesaftale med KMD på BOSSINF-systemerne. Indgåelse af vedligeholdelsesaftalen vil ske på baggrund af udbudslovens § 80, stk. 3. BOSSINF er en samling af administrative legacy it-systemer, der blandt andet understøtter den kommunale administration af sager vedrørende lov om almene boliger, lov om friplejeboliger samt lov om byfornyelse og udvikling af byer. BOSSINF er udviklet af KMD på KMD-udviklede moduler, som alle efterfølgende er videreudviklet, driftet og vedligeholdt af KMD. BOSSINF er tæt forbundet med og afhængigt af flere af KMDs interne støttesystemer, f.eks. KMD’s Logonsystem RACF og fejllogningssystemet RSWatch. For at kunne løse vedligeholdelsesopgaven kræver det adgang til disse interne støttesystemer, hvilket kun KMD kan få grundet hensyn til beskyttelser af eksklusive rettigheder. Der vurderes ikke at findes nogen alternativer til støttesystemerne og en nyudvikling af alternative støttesystemer vurderes at medføre tekniske problemer og derved påvirke driften, da der ikke er kendskab til den bagvedliggende kodning og interoperabilitet.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Officielt navn : KMD
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Tilbud fra KMD
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Vedligeholdese på Bossinf
Titel : vedligeholdelse på Bossinf
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 28/05/2024
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Social og Boligstyrelsen
Registreringsnummer : 26144698
Afdeling : Bolig
Postadresse : Edisonsvej 1    
By : Odense C
Postnummer : 5000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Susanne Charlotte Sandager
E-mail : scsa@sbst.dk
Telefon : +45 40 22 93 32
Internetadresse : https://www.sbst.dk
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævn for udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Internetadresse : https://naevneneshus.dk/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : KMD
Registreringsnummer : 26911745
Postadresse : Lautrupparken 40    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Internetadresse : https://kmd.dk
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10 29 48 19
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Ballerup
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +454171 5000
Internetadresse : https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : d4a09a9b-f124-4226-aa4b-b5885822af43   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 25/06/2024   10:53:41 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 377631-2024
EUT-S-nummer : 123/2024
Offentliggørelsesdato : 26/06/2024

Send til en kollega

0.063