23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
26.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Tønder Kommune

WAN til Tønder Kommune


Tønder Kommune

379187-2024 - Resultater
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – WAN til Tønder Kommune
OJ S 123/2024 26/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Tønder Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : WAN til Tønder Kommune
Beskrivelse : Tønder Kommune udbyder netværksinfrastruktur og tilknyttede services: - Netværksinfrastruktur til at forbinde Tønder Kommunes lokationer - Dedikeret redundant internet forbindelse - Migrering fra nuværende netværk i forbindelse med implementering - Redundant forbindelse til KMD (CapIP)
Identifikator for proceduren : 1a05c008-3b73-4985-bc4c-af0c3268a86b
Tidligere bekendtgørelse : 7d4162b9-93bd-4770-828b-50fedc73e7ba-01
Intern identifikator : 88.12.00-G01-1-24
Type af procedure : Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Offentlig udbud, hvor alle interesserede har mulighed for at afgive tilbud. Nærmere beskrivelse omkring tilbudsafgivning fremgår at udbudsbetingelserne, med dertil hørende bilag
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Kommunale institutioner beliggende i Tønder Kommune - DK-6270-Tønder
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 10 400 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Oplyst forventet værdi eksklusive moms er under en forudsætning af en kontraktperiode på samlet 8 år
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : WAN til Tønder Kommune
Beskrivelse : Tønder Kommune udbyder netværksinfrastruktur og tilknyttede services: - Netværksinfrastruktur til at forbinde Tønder Kommunes lokationer - Dedikeret redundant internet forbindelse - Migrering fra nuværende netværk i forbindelse med implementering - Redundant forbindelse til KMD (CapIP)
Intern identifikator : 88.12.00-G01-1-24
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Kommunale institutioner beliggende i Tønder Kommune - DK-6270-Tønder
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Aftalen kan forlænges med op til 2 x 24 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 10 400 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Oplyst forventet værdi eksklusive moms er under en forudsætning af en kontraktperiode på samlet 8 år
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris for hovedydelser, ekstra opgraderinger samt øvrige ydelser
Beskrivelse : Fremgår af udbudsbetingelsernes pkt. 10
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Teknik og funktionalitet
Beskrivelse : Fremgår af udbudsbetingelsernes pkt. 10
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service
Beskrivelse : Fremgår af udbudsbetingelsernes pkt. 10
Vægtning (procentdel, præcis) : 15

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Implementering
Beskrivelse : Fremgår af udbudsbetingelsernes pkt. 10
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Datasikkerhedskrav
Beskrivelse : Fremgår af udbudsbetingelsernes pkt. 10
Vægtning (procentdel, præcis) : 15
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. Udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. Lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. Lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Tønder Kommune
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 10 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : GlobalConnect A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : WAN til Tønder Kommune - GlobalConnect A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : yes
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : WAN til Tønder Kommune - GlobalConnect A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 21/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Tønder Kommune
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Tønder Kommune
Registreringsnummer : 29189781
Postadresse : Wegners Plads 2    
By : Tønder
Postnummer : 6270
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Bram van Leeuwen
E-mail : bvl1@toender.dk
Telefon : +45 30704137
Internetadresse : http://toender.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : GlobalConnect A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Registreringsnummer : 26759722
Postadresse : Havneholmen 6    
By : København SV
Postnummer : 2450
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Telefon : +45 77303000
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 6a88f46d-d8ab-409c-add4-dc70ba1ad2b2   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 25/06/2024   11:26:37 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 25/06/2024   11:30:38 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 379187-2024
EUT-S-nummer : 123/2024
Offentliggørelsesdato : 26/06/2024

Send til en kollega

0.047