23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
27.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Aarhus Universitet

Cytassist - 2024-0687771


Aarhus Universitet

381397-2024 - Resultater
Danmark – Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) – Cytassist - 2024-0687771
OJ S 124/2024 27/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Aarhus Universitet
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Uddannelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Cytassist - 2024-0687771
Beskrivelse : 10X Visium CytAssist er nødvendig for at kunne analysere formalinfikserede vævsprøver med Visium teknologien. CytAssist sørger for overførelsen af prober der måler geneksperssion fra et objektglas med vævssnit, til de særlige objektglas der benyttes i Visium workflow. H&E farvningen i Visium-protokollen, gør det muligt vha. CytAssist at vælge præcist det område af et vævssnit der skal undersøges, hvilket gør CytAssist unik. Visiumteknologien har en opløsning ned til 2 um, hvilket er nødvendigt for at kunne undersøge de cellulære strukturerer teknologien skal benyttes til. 10X er eneste leverandør af Visiumteknologien og CytAssist. Ingen andre firmaer har et apparat der svarer til CytAssist. Tilsvarende teknologier der er tilgængelige for Aarhus Universitet, har samtidig enten en dårligere opløsning, kan ikke analysere hele transkriptomet, eller de kan ikke benyttes til formalininfikserede prøver. Markedet er fulgt gennem mere end 2 år, både ved litteraturgennemgang, deltagelse i international konferencer og andre faglige aktiviteter, bl.a. deltagelse i CellX, den danske infrakstruktur for enkeltcelleanalyser.
Identifikator for proceduren : d2e682d5-bca2-49a2-a683-4dd38c8385f1
Tidligere bekendtgørelse : 3656850f-25bf-4043-8385-728fd3e3868b-01
Intern identifikator : 2024-0687771
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
Hovedpunkterne i proceduren : Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38000000   Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Brendstrupgårdsvej 21A    
By : Aarhus N
Postnummer : 8200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Cytassist - 2024-0687771
Beskrivelse : 10X Visium CytAssist er nødvendig for at kunne analysere formalinfikserede vævsprøver med Visium teknologien. CytAssist sørger for overførelsen af prober der måler geneksperssion fra et objektglas med vævssnit, til de særlige objektglas der benyttes i Visium workflow. H&E farvningen i Visium-protokollen, gør det muligt vha. CytAssist at vælge præcist det område af et vævssnit der skal undersøges, hvilket gør CytAssist unik. Visiumteknologien har en opløsning ned til 2 um, hvilket er nødvendigt for at kunne undersøge de cellulære strukturerer teknologien skal benyttes til. 10X er eneste leverandør af Visiumteknologien og CytAssist. Ingen andre firmaer har et apparat der svarer til CytAssist. Tilsvarende teknologier der er tilgængelige for Aarhus Universitet, har samtidig enten en dårligere opløsning, kan ikke analysere hele transkriptomet, eller de kan ikke benyttes til formalininfikserede prøver. Markedet er fulgt gennem mere end 2 år, både ved litteraturgennemgang, deltagelse i international konferencer og andre faglige aktiviteter, bl.a. deltagelse i CellX, den danske infrakstruktur for enkeltcelleanalyser.
Intern identifikator : 2024-0687771
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38000000   Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
Mængde : 1  
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Brendstrupgårdsvej 21A    
By : Aarhus N
Postnummer : 8200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 1   År
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Der er kun en leverandør af instrumentet
Prioriteret rækkefølge : 1
Begrundelse for ikke at angive vægtningen af tildelingskriterierne : Der findes kun en leverandør af det pågældende instrument
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Kontakt venligst Aarhus Universitet, hvis du har en kommentar til dette opslag - udbud@au.dk Efter profylaksebekendtgørelsen vil der blive afholdt en standstill-periode på 10 kalenderdage. Ordregiveren kan ikke underskrive kontrakten med den vindende Tilbudsgiver før standstill-perioden er udløbet. Ved klager omhandlende udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal klagen sendes til Klagenævnet for Udbud senest 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort meddelelsen i Den Europæiske Unions Tidende om indgåelsen af en kontrakt. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud skal klageren orientere Ordregiveren om den påståede overtrædelse, og om klagen skal indbringes for nævnet.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Aarhus Universitet
Organisation, der udfører betalingen : Aarhus Universitet
Organisation, der undertegner kontrakten : Aarhus Universitet
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 96 851,00   EUR
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : 10X Visium CytAssist er nødvendig for at kunne analysere formalinfikserede vævsprøver med Visium teknologien. CytAssist sørger for overførelsen af prober, der måler genekspression fra et objektglas med vævssnit, til de særlige objektglas der benyttes i Visium workflow. H&E farvningen i Visium-protokollen, gør det muligt vha. CytAssist at vælge præcist det område af et vævssnit der skal undersøges, hvilket gør CytAssist unik. Visiumteknologien har en opløsning ned til 2 um, hvilket er nødvendigt for at kunne undersøge de cellulære strukturerer teknologien skal benyttes til. 10X er eneste leverandør af Visiumteknologien og CytAssist. Ingen andre firmarer har et apparat der svarer til CytAssist. Tilsvarende teknologier der er tilgængelige for Aarhus Universitet, har samtidig enten en dårligere opløsning, kan ikke analysere hele transkriptomet, eller de kan ikke benyttes til formalinfikserede prøver.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : 10x Genomics
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2024-0687771 - CytAssist
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 96 851,00   EUR
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 2024-0687771 - CytAssist
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Aarhus Universitet
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra små virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Aarhus Universitet
Registreringsnummer : ORG-31119103
Postadresse : Nordre Ringgade 1    
By : Aarhus C
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jens August Aastrup Munch
E-mail : aumu@au.dk
Telefon : 20765769
Internetadresse : https://www.au.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for udbud
Telefon : +45 72405708
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : 10x Genomics
Registreringsnummer : 40243224
By : Pleasanton
Postnummer : 6230
Land : Forenede Stater
Telefon : +1 925 401 7300
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
Vinderen er noteret på et reguleret marked
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 6ef405fe-ca25-4377-9985-31017b0e6495   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 26/06/2024   08:37:41 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 26/06/2024   08:40:55 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 381397-2024
EUT-S-nummer : 124/2024
Offentliggørelsesdato : 27/06/2024

Send til en kollega

0.063