23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
27.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommunes udbud af pladsanvisningssystem


Frederiksberg Kommune

382112-2024 - Resultater
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Frederiksberg Kommunes udbud af pladsanvisningssystem
OJ S 124/2024 27/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Frederiksberg Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Frederiksberg Kommunes udbud af pladsanvisningssystem
Beskrivelse : Udbuddet vedrører levering af et Pladsanvisningssystem (som en service) til Frederiksberg Kommune. Kontraktens indhold omfatter følgende hovedelementer: – Implementering af pladsanvisningssystem – Initialuddannelse – Drift og vedligehold – Helpdesk og support
Identifikator for proceduren : 783e60ba-308f-4e06-8242-9d2ecf53e1c8
Tidligere bekendtgørelse : 9aba00a2-9eaa-4292-bcd9-a3168b59dd4d-01
Intern identifikator : Sag 301612
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Den ordregivende myndighed påtænker at afholde 1 forhandlingsrunde. Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Smallegade 1    
By : Frederiksberg
Postnummer : 2000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 30 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Frederiksberg Kommunes udbud af pladsanvisningssystem
Beskrivelse : Udbuddet vedrører levering af et Pladsanvisningssystem (som en service) til Frederiksberg Kommune. Kontraktens indhold omfatter følgende hovedelementer: – Implementering af pladsanvisningssystem – Initialuddannelse – Drift og vedligehold – Helpdesk og support
Intern identifikator : Sag 301612
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Kontrakten kan af Kommunen forlænges med op til 6 x 12 måneder. Ordregiver kan vælge at tilkøbe en eller flere af følgende optioner): (i) Option om Systemets aflevering af relevant data igennem den fælles kommunale infrastruktur. (ii) Option om Leverandørens ophørsbistand. Ordregiver har estimeret, at der er ca. 80 % sandsynlighed for udnyttelse af de enkelte optioner.
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Smallegade 1    
By : Frederiksberg
Postnummer : 2000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 2   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 6
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan af Kommunen forlænges med op til 6 x 12 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 30 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Brugervenlighed
Beskrivelse : Brugervenlighed
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Funktionalitet
Beskrivelse : Funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Frederiksberg Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Frederiksberg Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 20 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : KMD A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 404308
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Pladsanvisningssystem
Dato for indgåelse af kontrakten : 17/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Frederiksberg Kommune
Registreringsnummer : ORG-11259979
Postadresse : Frederiksberg Rådhus    
By : Frederiksberg
Postnummer : 2000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Telefon : 22865356
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : KMD A/S
Registreringsnummer : 26911745
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : bnk@kmd.dk
Telefon : 44601000
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 15a8756e-c0f2-4a16-8082-34c9583ec0b8   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 25/06/2024   20:44:01 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 25/06/2024   20:47:13 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 382112-2024
EUT-S-nummer : 124/2024
Offentliggørelsesdato : 27/06/2024

Send til en kollega

0.062