23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
28.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Dinel A/S

60/10 kV transformere


Dinel A/S

385397-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – Transformatorer – 60/10 kV transformere
OJ S 125/2024 28/06/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Dinel A/S
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : 60/10 kV transformere
Beskrivelse : Ordregiver har udbudt rammeaftale til køb af 60/10 kV transformere til brug ved distribution af el i Ordregivers forsyningsområde. Formålet med indgåelse af rammeaftalen er at sikre leverancer af 60/10 kV transformere til hhv. nyanlæg og renovering af Ordregivers elforsyningsanlæg. Opgave har været udbudt som en rammeaftale med flere leverandører, som ved miniudbud i kontaktperioden opfordres til at afgive tilbud på konkrete ordrer.
Identifikator for proceduren : d379e96e-ed3d-4fad-a66e-4b6bd44ce96f
Tidligere bekendtgørelse : 212634-2024
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 31170000   Transformatorer
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : 60/10 kV transformere
Beskrivelse : Ordregiver har udbudt rammeaftale til køb af 60/10 kV transformere til brug ved distribution af el i Ordregivers forsyningsområde. Formålet med indgåelse af rammeaftalen er at sikre leverancer af 60/10 kV transformere til hhv. nyanlæg og renovering af Ordregivers elforsyningsanlæg. Opgave har været udbudt som en rammeaftale med flere leverandører, som ved miniudbud i kontaktperioden opfordres til at afgive tilbud på konkrete ordrer.
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 31170000   Transformatorer
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I tilfælde hvor ordregiver forud for kontraktindgåelsen har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregivers beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale med fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Dinel A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Dinel A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Dinel A/S
6. Resultater
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Tvingende grunde som følge af begivenheder, som køber ikke har kunnet forudse
Anden begrundelse : Dinel A/S indgik den 2. april 2024 på baggrund af et afholdt udbud en rammeaftale med Kolektor Etra d.o.o. omfattende levering af 60/10 kV transformere. Rammeaftalen var udbudt som en rammeaftale med flere leverandører i et miniudbud, som i rammeaftalens løbetid kunne blive tildelt ordre under rammeaftalen. Dinel A/S modtog imidlertid udelukkende ét konditionsmæssigt tilbud på rammeaftalen, hvorfor det alene var muligt at indgå rammeaftale med én leverandør. Dinel A/S agter nu at indgå en aftale med Kolektor Etra d.o.o om levering af 3 stk. 25 MVA transformere i henhold til rammeaftalen. Den af Kolektor Etra d.o.o tilbudte og af Dinel A/S accepterede pris svarer til den pris, som Kolektor Etra d.o.o afgav i forbindelse med sit tilbud på rammeaftalen. Da rammeaftalen har været udbudt, og da prisen på den i henhold til rammeaftalen indgåede kontrakt svarer til den på rammeaftalen tilbudte pris, som ikke kunne overskrides i de forudsatte miniudbud, vurderer Dinel A/S, at udbudspligten er løftet for de indkøbte transformere. Ovenstående "Anden begrundelse" er begrundelsen for Dinel A/S' indkøb hos Kolektor Etra d.o.o. Angivelsen under "Begrundelse for direkte tildeling" er således ikke retvisende, men idet feltet udgør et obligatorisk felt, har Dinel A/S været nødsaget til at udfylde feltet med et ikke retvisende indhold.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Kolektor Etra d.o.o
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Tilbud fra Kolektor Etra d.o.o
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Kontrakt om køb af 60/10 kV transformere
Titel : Køb af 60/10 kV transformere
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 25/06/2024
Organisation, der undertegner kontrakten : Dinel A/S
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Dinel A/S
Registreringsnummer : 25706900
Postadresse : Knudsminde 10    
By : Odder
Postnummer : 8300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Tine Nyrop
E-mail : tiny@servia.dk
Telefon : +45 76962100
Internetadresse : https://www.dinel.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Kolektor Etra d.o.o
Registreringsnummer : CompanyId
Postadresse : Šlandrova ulica 10    
By : Ljubljana-Črnuče
Postnummer : 1231
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Osrednjeslovenska   ( SI041 )
Land : Slovenien
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 6f808ffe-d3b4-45a5-8d34-2dd403c02edc   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 27/06/2024   09:08:36 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 385397-2024
EUT-S-nummer : 125/2024
Offentliggørelsesdato : 28/06/2024

Send til en kollega

0.047