23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
03.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Vores Elnet A/S

Udbud af nulpunktstransformere og slukkespoler


Vores Elnet A/S

395918-2024 - Resultater
Danmark – Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning – Udbud af nulpunktstransformere og slukkespoler
OJ S 128/2024 03/07/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Vores Elnet A/S
Den ordregivende enheds aktiviteter : Elektricitetsrelaterede aktiviteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Udbud af nulpunktstransformere og slukkespoler
Beskrivelse Vores Elnets udbud af 10 kV nulpunktstransformere og slukkespoler.
Identifikator for proceduren 4fa45271-8f34-44b0-bec9-b3c6b4397ad2
Intern identifikator 301468
Udbudsprocedure Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 31000000   Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) Fyn   ( DK031 )
Land Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 20 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 30 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger 1) Den angivne værdi ovenfor under afsnit "Værdi" udgør den anslåede værdi af rammeaftalen. 2) Den angivne værdi ovenfor under afsnit "Rammeaftale" udgør den maksimale værdi af rammeaftalen. 3) De angivne værdier nedenfor under afsnit "Tildelingsbemærkninger" udgør følgende: - "Kontraktværdi": Den vindende tilbudsgivers tilbudte pris. - "Anslået værdi af rammeaftalerne i denne procedure": Den maksimale værdi af rammeaftalen. - "Anslået værdi af rammeaftalerne": Den anslåede værdi af rammeaftalen. 4) Under afsnittet ”Kontrakten tildeles inden for en rammeaftale” har Ordregiver svaret ”Ja”. Der er alene svaret ”Ja” af systemtekniske årsager. Nærværende udbud er et udbud af en rammeaftale og ikke tildeling af en kontrakt inden for en rammeaftale.
Retsgrundlag
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : Udbud af nulpunktstransformere og slukkespoler
Beskrivelse : Vores Elnets udbud af 10 kV nulpunktstransformere og slukkespoler.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 31000000   Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 96   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 4
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Rammeaftalens ordinære varighed er 48 måneder. Rammeaftalen kan herefter forlænges med 4 * 12 måneder. Rammeaftalens maksimale løbetid er i alt 96 måneder.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 20 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 30 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : 1) Den angivne værdi ovenfor under afsnit "Værdi" udgør den anslåede værdi af rammeaftalen. 2) Den angivne værdi ovenfor under afsnit "Rammeaftale" udgør den maksimale værdi af rammeaftalen. 3) De angivne værdier nedenfor under afsnit "Tildelingsbemærkninger" udgør følgende: - "Kontraktværdi": Den vindende tilbudsgivers tilbudte pris. - "Anslået værdi af rammeaftalerne i denne procedure": Den maksimale værdi af rammeaftalen. - "Anslået værdi af rammeaftalerne": Den anslåede værdi af rammeaftalen. 4) Under afsnittet ”Kontrakten tildeles inden for en rammeaftale” har Ordregiver svaret ”Ja”. Der er alene svaret ”Ja” af systemtekniske årsager. Nærværende udbud er et udbud af en rammeaftale og ikke tildeling af en kontrakt inden for en rammeaftale.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 80

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Leveringstid
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren Vores Elnet A/S
TED eSender Mercell Holding ASA
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse 28 499 912,50   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure 30 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi 20 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0000
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 30 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 20 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Hitachi Energy Denmark A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator 404480
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0000
Koncessionsværdi
Underentreprise Nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten 404480
Dato for indgåelse af kontrakten 18/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Vores Elnet A/S
Registreringsnummer : 25587987
Postadresse : Sanderumvej 16    
By : Odense SV
Postnummer : 5250
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mike Sundahl
Telefon : +45 22865356
Internetadresse : https://www.voreselnet.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Hitachi Energy Denmark A/S
Den økonomiske operatørs størrelse Stor virksomhed
Registreringsnummer : 39856638
Postadresse : Meterbuen 33    
By : Skovlunde
Postnummer : 2740
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : +45 2243 2298
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 228e2b06-59ce-4f3d-acc1-4cec5487b641   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 30
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 01/07/2024   12:51:58 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 01/07/2024   18:30:40 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 395918-2024
EUT-S-nummer : 128/2024
Offentliggørelsesdato : 03/07/2024

Send til en kollega

0.031