23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
03.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

DIN Forsyning A/S

Indkøb af afregningsmålere


DIN Forsyning A/S

396089-2024 - Resultater
Danmark – Elektroniske målere – Indkøb af afregningsmålere
OJ S 128/2024 03/07/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn DIN Forsyning A/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
Den ordregivende enheds aktiviteter : Vandrelaterede aktiviteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Indkøb af afregningsmålere
Beskrivelse Til brug for den løbende vedligeholdelse af den eksisterende målerpark i DIN Forsynings A/S' områder i Varde og Esbjerg kommuner, har DIN Forsyning A/S til hensigt at foretage indkøb (via en rammeaftale) af afregningsmålere hos vores eksisterende leverandør Kamstrup A/S, uden afholdelse af et forudgående udbud. Dette med hjemmel i Forsyningsvirksomhedsdirektivet art 50, litra c. Afregningsmålere fra den eksisterende leverandør er efter en markedsanalyse den eneste fabrikant af afregningsmålere, som kan kommunikere med det eksisterende hjemtagningssystem (LinkIQ) hos DIN Forsyning A/S, med mindre der foretages betydelige ændringer i den bestående IT-platform.
Identifikator for proceduren ecc40755-e4ae-46ba-8fe3-defe2badca5b
Tidligere bekendtgørelse : 12cdce36-d3bb-432a-9b3f-c15daa3310a9-01
Intern identifikator S2024 - 00947
Udbudsprocedure Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38552000   Elektroniske målere
Yderligere klassificering   ( cpv ): 38421100   Vandmålere, 38551000   Energimålere
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger   Til brug for den løbende vedligeholdelse af den eksisterende målerpark i DIN Forsyning A/S’ forsyningsområder, som udgøres af Varde og Esbjerg kommuner, forventer DIN Forsyning A/S over en 8-årig periode at anskaffe 13.500 vandmålere og 16.500 varmemålere.
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : Indkøb af afregningsmålere
Beskrivelse : Til brug for den løbende vedligeholdelse af den eksisterende målerpark i DIN Forsynings A/S' områder i Varde og Esbjerg kommuner, har DIN Forsyning A/S til hensigt at foretage indkøb (via en rammeaftale) af afregningsmålere hos vores eksisterende leverandør Kamstrup A/S, uden afholdelse af et forudgående udbud. Dette med hjemmel i Forsyningsvirksomhedsdirektivet art 50, litra c. Afregningsmålere fra den eksisterende leverandør er efter en markedsanalyse den eneste fabrikant af afregningsmålere, som kan kommunikere med det eksisterende hjemtagningssystem (LinkIQ) hos DIN Forsyning A/S, med mindre der foretages betydelige ændringer i den bestående IT-platform.
Intern identifikator : S2024 - 00947
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38552000   Elektroniske målere
Yderligere klassificering   ( cpv ): 38421100   Vandmålere, 38551000   Energimålere
Mængde : 30 000  
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Til brug for den løbende vedligeholdelse af den eksisterende målerpark i DIN Forsyning A/S’ forsyningsområder, som udgøres af Varde og Esbjerg kommuner, forventer DIN Forsyning A/S over en 8-årig periode at anskaffe 13.500 vandmålere og 16.500 varmemålere.
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato 31/08/2024
Varigheds slutdato 30/08/2032
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling Klagenævnet for Udbud
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren DIN Forsyning A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline DIN Forsyning A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Klagenævnet for Udbud
TED eSender Mercell Holding ASA
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0000
Vinder udvælgelse status Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Andet
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget
Antal klagere 1
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : DIN Forsyning A/S
Registreringsnummer : 32661149
Afdeling : Indkøbsafdelingen
Postadresse : Ulvsundvej 1    
By : Esbjerg N
Postnummer : 6715
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Henrik Saarup Mortensen
Telefon : +45 74747542
Internetadresse : https://www.dinforsyning.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : d2157ac8-a8ab-427f-ba2d-efc965649c89   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 30
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 02/07/2024   06:20:10 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 02/07/2024   06:21:32 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 396089-2024
EUT-S-nummer : 128/2024
Offentliggørelsesdato : 03/07/2024

Send til en kollega

0.047