23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
04.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danmarks Tekniske Universitet - DTU

Electron Energy-Loss Spectrometer / Image Filter


Danmarks Tekniske Universitet - DTU

397843-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – Spektrometre – Electron Energy-Loss Spectrometer / Image Filter
OJ S 129/2024 04/07/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Danmarks Tekniske Universitet - DTU
E-mail mardau@dtu.dk
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Uddannelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Electron Energy-Loss Spectrometer / Image Filter
Beskrivelse DTU Nanolab intends to procure a high-end combined electron-energy-loss spectrometer and im-age filter to be mounted and integrated into our existing FEI Titan E-Cell 80-300ST transmission electron microscope. Fast and reliable chemical analysis at the nanoscale is required in order to map the chemical envi-ronment (changes) of novel functional materials during treatment for understanding the underlying processes responsible for the (tailored) functionality. The instrument will be used in a multi-user environment by students, researchers and external cus-tomers and should therefore be a proven and robust and safe design that enables training to a wide and varied user base and must be full compatible with existing equipment at DTU Nanolab, e.g. Gatan Oneview IS camera.
Identifikator for proceduren 4d68c9df-8364-48ff-8be1-fd73e50b3b0f
Intern identifikator 9159
Udbudsprocedure Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38433000   Spektrometre
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse   Fysikvej    
By   Kongens Lyngby
Postnummer   2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) Københavns omegn   ( DK012 )
Land Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : Electron Energy-Loss Spectrometer / Image Filter
Beskrivelse : DTU Nanolab intends to procure a high-end combined electron-energy-loss spectrometer and im-age filter to be mounted and integrated into our existing FEI Titan E-Cell 80-300ST transmission electron microscope. Fast and reliable chemical analysis at the nanoscale is required in order to map the chemical envi-ronment (changes) of novel functional materials during treatment for understanding the underlying processes responsible for the (tailored) functionality. The instrument will be used in a multi-user environment by students, researchers and external cus-tomers and should therefore be a proven and robust and safe design that enables training to a wide and varied user base and must be full compatible with existing equipment at DTU Nanolab, e.g. Gatan Oneview IS camera.
Intern identifikator : 9159
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38433000   Spektrometre
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Fysikvej    
By : Kongens Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato 16/07/2024
Varigheds slutdato 31/12/2024
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Price
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Complaint regarding direct award of contract: Complaint that the Contracting Authority, contrary to the Public Procurement Act, has concluded a contract without prior publication of a contract notice in the European Union Official Journal must be submitted no later than 30 calendar days from the date after a contract award notice has been published by the Contracting Authority in the European Union Official Journal and that contract award notice includes the grounds for the decision to award the contract directly, cf. lov om Klagenævnet for Udbud (Complaints Board for Tenders) § 7, section 3.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der udfører betalingen Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der undertegner kontrakten Danmarks Tekniske Universitet - DTU
TED eSender Mercell Holding ASA
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse 6 350 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : The high-end combined electron-energy-loss spectrometer and image filterto be procured must ful-fil the requirements for high-end materials science research and the following criteria: - Electron energy-loss spectrometer (EELS) for fast spectrum imaging (5000+ spectra per second) for study of dynamic phenomena. - Energy filter for acquiring chemical maps of large areas with high spatial resolution. - Energy Filter for acquiring zero-loss high-resolution TEM data. - Fast and sensitive acquisition of EELS data at high energy losses (>3keV) for chemical quantification of high atomic number elements. - Compatibility with the existing Gatan Oneview IS camera for fast dynamical imaging, same software platform and control PC - Easy user-friendly workflow for EELS, imaging, diffraction, 4DSTEM etc. automatically linking data sets spatially and temporally for simplified processing. - 4DSTEM capability not only to the new image filter but also to the existing Gatan OneView and to future camera upgrades. - Measures and combine low and core loss spectroscopy at high speed, necessary to get a true zero for accurate energy measurements. - High level of support and access to applications scientists directly via training schools, workshops, on-site training, on-line learning platform. Delivery and installation within Q4 of 2024 would be preferable for DTU Nanolab due to fundings. Justification for direct award: Purchasing the Gatan Continuum ER (GIF) from BSL Vetenskaplig filial (Blue Scientific) will fulfil the requirements from DTU Nanolab and its user base as described above. The high-speed spectrometer (>8000 spectra per second) more than fulfils the scientific requirements for probing chemical and plasmonic changes at the (sub)nanometer scale during various stimuli of functional materials. The integration of already existing Gatan based hardware through a single software platform including Electron energy-Loss Spectroscopy, energy-filtered imaging, energy-filtered diffraction, and energy-filtered 4DSTEM is also represented by the Continuum ER (GIF). DTU Nanolab’s focus on imaging and microanalysis of material science samples will push the field of nanoscale imaging within energy materials, plasmonic materials, and composite materials to name a few. The unique technical performance, robustness and reliability from the Gatan spec-trometers and cameras as well as integration into already existing hardware at DTU Nanolab are necessary for successful development of the research fields by a varied user base. After extensive market research of commercially available systems and suppliers, DTU Nanolab has concluded that the Continuum ER GIF is the only integratable instrument meeting the high technical requirements needed for DTU Nanolab to perform the variety of state-of-the-art experimental research proposed by DTU Nanolab and its user base. Other justification: There is lack of competition due to technical reasons, cf. § 80, subsection 3, no. 2 in the Danish Public Procurement Law. Gatan Continuum ER (GIF) is the only product that can be integrated with already existing Gatan based hardware through a single software platform. BSL Vetenskaplig filial has the has the agency for trade of Gatan products in Denmark.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0000
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn BSL Vetenskaplig filial
Tilbud
Tilbud – Identifikator 370961
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0000
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten 9159
Titel Contract regarding the procurement of a Electron Energy-Loss Spectrometer / Image Filter.
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 02/07/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale nej
Organisation, der undertegner kontrakten Danmarks Tekniske Universitet - DTU
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Registreringsnummer : 30060946
Postadresse : Anker Engelunds Vej 1    
By : Kgs. Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Marianne Dauding
E-mail : mardau@dtu.dk
Telefon : +45 33344398
Internetadresse : https://www.dtu.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
E-mail : klfu@erst.dk
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : BSL Vetenskaplig filial
Registreringsnummer : SE516411794601
By : Stockholm
Postnummer : 10235
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Stockholms län   ( SE110 )
Land : Sverige
Telefon : +44 (0)1223 422 269
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : c1695916-dbde-4b43-b6f6-1fd69e2d6ab7   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Bekendtgørelsessubtype 25
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 03/07/2024   11:54:24 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 03/07/2024   12:00:39 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 397843-2024
EUT-S-nummer : 129/2024
Offentliggørelsesdato : 04/07/2024

Send til en kollega

0.048