23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
08.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

VEKSEL A/S

60/10 kV transformere (Ravdex, Flow Elnet og Veksel)


VEKSEL A/S

404013-2024 - Resultater
Danmark – Transformatorer – 60/10 kV transformere (Ravdex, Flow Elnet og Veksel)
OJ S 131/2024 08/07/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn VEKSEL A/S
E-mail tiny@servia.dk
Den ordregivende enheds aktiviteter : Elektricitetsrelaterede aktiviteter
1.1.
Køber
Officielt navn FLOW ELNET A/S
E-mail tiny@servia.dk
Den ordregivende enheds aktiviteter : Elektricitetsrelaterede aktiviteter
1.1.
Køber
Officielt navn RAVDEX A/S
E-mail tiny@servia.dk
Den ordregivende enheds aktiviteter : Elektricitetsrelaterede aktiviteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel 60/10 kV transformere (Ravdex, Flow Elnet og Veksel)
Beskrivelse Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på 60/10 kV transformere til brug ved distribution af el i Ordregivers forsyningsområde.Udbuddet opdeles i to (2) delaftaler. På delaftale 1 indkøbes tre (3) stk. 16/20 MVA. På delaftale 2 indkøbes én (1) 20/25 MVA.&nbsp;Der er ingen begrænsninger for antallet af delaftaler, som Tilbudsgiver kan få tildelt. Tilbudsgiver kan således få tildelt begge delaftaler, såfremt Tilbudsgiver har afgivet det for Ordregiver økonomisk mest fordelagtige tilbud på begge delaftaler. <br>
Identifikator for proceduren c644e28f-4f4d-4177-890e-cb533bd515e7
Tidligere bekendtgørelse : 00305477-2024
Intern identifikator 265139
Udbudsprocedure Offentligt udbud
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 31170000   Transformatorer
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger Udbuddet annulleres grundet manglende konkurrence.
Retsgrundlag
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0001
Titel : Delaftale 1 - Ravdex og Flow Elnet
Beskrivelse : Der indkøbes tre (3) stk. 16/20 MVA
Intern identifikator : 265140
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 31170000   Transformatorer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31170000   Transformatorer
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Leveringstid
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 70
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Nævnenes Hus
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren VEKSEL A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt LOT-0002
Titel : Delaftale 2 - Veksel
Beskrivelse : Der indkøbes én (1) 20/25 MVA
Intern identifikator : 265141
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 31170000   Transformatorer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31170000   Transformatorer
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Leveringstid
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 70
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Nævnenes Hus
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren VEKSEL A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0001
Vinder udvælgelse status Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Andet
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0002
Vinder udvælgelse status Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Andet
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : VEKSEL A/S
Registreringsnummer : 25387163
Postadresse : Spodsbjergvej 141    
By : Rudkøbing
Postnummer : 5900
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Tine Nyrop
E-mail : tiny@servia.dk
Telefon : +45 62514058
Internetadresse : https://www.veksel.dk
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : FLOW ELNET A/S
Registreringsnummer : 25119150
Postadresse : Fåborgvej 44    
By : Svendborg
Postnummer : 5700
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Tine Nyrop
E-mail : tiny@servia.dk
Telefon : +45 76962100
Internetadresse : https://flow-elnet.com
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : RAVDEX A/S
Registreringsnummer : 25624475
Postadresse : Tårupstrandvej 15    
By : Kerteminde
Postnummer : 5300
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Tine Nyrop
E-mail : tiny@servia.dk
Telefon : +45 63321133
Internetadresse : https://ravdex.com
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 0fb0d431-2b52-44d2-b0e5-51380cce90ff   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 30
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 05/07/2024   12:00:00 (UTC+1)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 404013-2024
EUT-S-nummer : 131/2024
Offentliggørelsesdato : 08/07/2024

Send til en kollega

0.062