23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
11.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Syddanmark

Tilkøb af funktionelle tillægsydelser til FM system til Sygehus Lillebælt


Region Syddanmark

415718-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Tilkøb af funktionelle tillægsydelser til FM system til Sygehus Lillebælt
OJ S 134/2024 11/07/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Region Syddanmark
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Tilkøb af funktionelle tillægsydelser til FM system til Sygehus Lillebælt
Beskrivelse Tilkøb af funktionelle tillægsydelser til eksisterende facility management system (SaaS) til Sygehus Lillebælt (indgået via SKI 02.19). Indkøbet foretages indenfor rammerne af udbudslovens § 183, hvorfor der offentliggøres en profylaksebekendtgørelse om tilkøbet.
Identifikator for proceduren 3b476a10-cbbb-44d8-98d5-18a238491e59
Intern identifikator 20/1397
Udbudsprocedure Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.2.
Udførelsessted
Land Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger   Syddanmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : Tilkøb af funktionelle tillægsydelser til FM system til Sygehus Lillebælt
Beskrivelse : Tilkøb af funktionelle tillægsydelser til eksisterende facility management system (SaaS) til Sygehus Lillebælt (indgået via SKI 02.19). Indkøbet foretages indenfor rammerne af udbudslovens § 183, hvorfor der offentliggøres en profylaksebekendtgørelse om tilkøbet.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Syddanmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Følgende gælder, hvis udbuddet er et offentligt udbud: Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e-mail. Følgende gælder, hvis der er tale om et begrænset udbud, et udbud med forhandling, en konkurrencepræget dialog eller et innovationspartnerskab: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Andre klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Region Syddanmark
Organisation, der udfører betalingen Region Syddanmark
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
TED eSender Mercell Holding ASA
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse 845 963,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Delvis udskiftning eller udvidelse af eksisterende leveringer eller af bestående installationer, som er foretaget af den oprindelige leverandør på de udtrykkelige betingelser, der er anført i direktivet
Anden begrundelse : Tilkøb i henhold til udbudslovens §183. Tilkøbet skyldes ændrede behov hos os, som vi ikke havde kunnet forudse tidligere.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0000
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn DALUX ApS
Tilbud
Tilbud – Identifikator 1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0000
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten 1
Titel Tilkøb af funktionelle tillægsydelser til FM system til Sygehus Lillebælt
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale nej
Organisation, der undertegner kontrakten Region Syddanmark
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Syddanmark
Registreringsnummer : 29190909
Postadresse : Damhaven 12    
By : Vejle
Postnummer : 7100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sarah Jessen
Telefon : +45 29118070
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : DALUX ApS
Registreringsnummer : 28509839
Postadresse : Lyngbyvej 2    
By : København Ø
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Telefon : 5372730
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 81c49d87-e94b-4b31-9b93-542e065bc993   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Bekendtgørelsessubtype 25
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 10/07/2024   12:02:06 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 10/07/2024   12:30:37 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 415718-2024
EUT-S-nummer : 134/2024
Offentliggørelsesdato : 11/07/2024

Send til en kollega

0.046