23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 171-350550
Offentliggjort
07.09.2017
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

https://goo.gl/6QwpK8

Udbyder

Aalborg Universitet

Vindere

Indkøb af IT konsulentydelser via Dynamisk Indkøbssystem

(07.07.2018)
Accobat A/S
2100 København Ø

Business Inteligence

(21.02.2019)
Inspari A/S
Kongens Lyngby

(23.10.2020)
Devoteam Management Consulting A/S
Lyngbyvej 2
2100 København Ø

(29.01.2021)
Miracle A/S
2750 Ballerup

Support & Systemdrift

(02.04.2021)
Accobat A/S
2100 København

Opdateringer

Rettelse
(19.12.2018)

l.1
I stedet for:
Kontaktperson: Anja Piening
Telefon: +45 51838024
E-mail: ap@nplaw.dk
Læses:
Kontaktperson: Karina Winther Jensen
Telefon: +45 99407429
E-mail: kwj@adm.aau.dk

l.3
I stedet for:
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://goo.gl/6QwpK8
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://goo.gl/6QwpK8
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse.
Læses:
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/72d54ca9-929a-4e4f-b462-e6ae88086248/homepage
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse.
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/72d54ca9-929a-4e4f-b462-e6ae88086248/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse.

VI.3
Placering af det tekst, der skal ændres:1. Teknik
I stedet for:
1) Teknik:
Det dynamiske indkøbssystem, DIS, er udviklet på en Java-baseret platform, der tilgås via Internettet. Platformen kan tilgås fra alle almindelige webbrowsere og kan ligeledes tilgås via PC'er, tablets og lignende. Der stilles ikke nogen særlige tekniske krav for at tilgå platformen, der derfor er åben for alle interesserede leverandører.
Læses:

VI.3
Placering af det tekst, der skal ændres:2.2 Efterfølgende optag af leverandører
I stedet for:
2.2. Efterfølgende optag af leverandører:
DIS er åben for optag af egnede leverandører i hele systemets levetid, også efter EU udbuddets afslutning.
Hvis en leverandør lever op til de stillede egnethedskrav har leverandøren, i hele systemets levetid, fri adgang til at blive optaget i systemet.
Anmodning om optagelse sker, ved at ansøgerne går ind på www.pidis.dk og herefter søger om optagelse via selve systemet.
Der skal i forbindelse med ansøgning om optagelse afleveres udfyldt ESPD (som findes i systemet) samt dokumentation for oplysningerne i ESPD dokumentet (hvilket for danske tilbudsgivere vil sige en serviceattest).
Læses:
2.2. Efterfølgende optag af leverandører:
DIS er åben for optag af egnede leverandører i hele systemets levetid, også efter EU udbuddets afslutning.
Hvis en leverandør lever op til de stillede egnethedskrav har leverandøren, i hele systemets levetid, fri adgang til at blive optaget i systemet.
Anmodning om optagelse sker, ved at ansøgerne går ind på https://www.ethics.dk/ethics/eo#/72d54ca9-929a-4e4f-b462-e6ae88086248/homepage og herefter søger om optagelse via selve systemet.
Der skal i forbindelse med ansøgning om optagelse afleveres udfyldt ESPD (som findes i systemet) samt dokumentation for oplysningerne i ESPD dokumentet (hvilket for danske tilbudsgivere vil sige en serviceattest).

VI.3
Placering af det tekst, der skal ændres:4. Hvordan får man en ordre gennem DIS?
I stedet for:
4) Hvordan får man en ordre gennem DIS?
Ordregiver vil, når et indkøb skal foretages via DIS, afholde et miniudbud for alle de leverandører, der er optaget i den kategori, som ordregiver ønsker at handle inden for.
Når man som leverandør er optaget i DIS vil man få besked hver gang, der oprettes et miniudbud inden for en af de kategorier, man er optaget i.
Disse miniudbud har man som leverandør mulighed for at byde på gennem systemet, og hvis man er den leverandør, der har afgivet det bedste tilbud i henhold til det eller de tildelingskriterier, der er beskrevet i forbindelse med miniudbuddet, vil man få tildelt ordren.
Alle processer foregår elektronisk og gennem DIS-platformen.
Hvis man er tilmeldt flere ordregivere i DIS, vil man kunne se alle tilgængelige miniudbud via det samme log-in. Det er ligeledes muligt at se hvilke ordregivere, der ellers er tilmeldt systemet og, hvis relevant, ansøge direkte om optagelse i deres DIS.
Læses:
4) Hvordan får man en ordre gennem DIS?
Ordregiver vil, når et indkøb skal foretages via DIS, afholde et miniudbud for alle de leverandører, der er optaget i den kategori, som ordregiver ønsker at handle inden for.
Når man som leverandør er optaget i DIS vil man få besked hver gang, der oprettes et miniudbud inden for en af de kategorier, man er optaget i.
Disse miniudbud har man som leverandør mulighed for at byde på gennem systemet, og hvis man er den leverandør, der har afgivet det bedste tilbud i henhold til det eller de tildelingskriterier, der er beskrevet i forbindelse med miniudbuddet, vil man få tildelt ordren.
Alle processer foregår elektronisk og gennem DIS-platformen.

Udbud af dynamisk indkøbssystem vedr. IT-konsulenter


Aalborg Universitet

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aalborg Universitet
29102384
Fredrik Bajers Vej 5
Aalborg
9100
Danmark
Kontaktperson: Anja Piening
Telefon: +45 51838024
E-mail: ap@nplaw.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aau.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://goo.gl/6QwpK8
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://goo.gl/6QwpK8
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af dynamisk indkøbssystem vedr. IT-konsulenter.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72200000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af dynamisk indkøbssystem indenfor IT-konsulenter, opdelt i 16 kategorier:

1A. Projektledelse, små opgaver

1B. Projektledelse, store opgaver

2A. Governance, små opgaver

2B. Governance, store opgaver

3A. Arkitektur, små opgaver

3B. Arkitektur, store opgaver

4. Sikkerhed og compliance

5A. Integration og tilpasning af standardsoftware, små opgaver

5B. Integration og tilpasning af standardsoftware, store opgaver

6A. Programmering af applikationer og services, små opgaver

6B. Programmering af applikationer og services, store opgaver

7. Bistand/assistance i forbindelse med indkøb

8A. Support & systemdrift, små opgaver

8B. Support & systemdrift, store opgaver

9A. Konsulentydelser inden for UX og usability, små opgaver

9B. Konsulentydelser inden for UX og usability, store opgaver.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 105 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

1A. Projektledelse, små opgaver op til 300.000 DKK

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71248000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentydelser inden for projektledelse, herunder eksempelvis men ikke begrænset til:

— Forretningsprojektledelse

— Teknisk projektledelse

— Øvrig projektledelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 750 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelser besluttes senest når det dynamiske indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Tre referencer indenfor projektledelse inden for de seneste 3 år.

Hver reference skal have en mindsteværdi på 50.000 DKK.

Referencerne skal indeholde følgende punkter:

— Opgavebeskrivelse + virksomhedens rolle i opgavevaretagelsen

— Kunde

— Målgruppe

— Værdi

— Årstal

Positiv egenkapital i gennemsnit over de tre seneste år.

Minimum én konsulent der er projektledercertificeret.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i Del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3, yderligere oplysninger.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

1B. Projektledelse, store opgaver over 300.000 DKK

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71248000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentydelser inden for projektledelse, herunder eksempelvis men ikke begrænset til:

— Forretningsprojektledelse

— Teknisk projektledelse

— Øvrig projektledelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 750 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelser besluttes senest når det dynamiske indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Tre referencer indenfor projektledelse inden for de seneste 3 år.

Hver reference skal have en mindsteværdi på 300.000 DKK.

Referencerne skal indeholde følgende punkter:

— Opgavebeskrivelse + virksomhedens rolle i opgavevaretagelsen

— Kunde

— Målgruppe

— Værdi

— Årstal

Positiv egenkapital pr år i de tre seneste år

Positiv soliditetsgrad — 10 % minimum pr år de seneste tre år (soliditetsgrad beregnes på følgende måde: (Egenkapital / aktiver) x100)

Minimum tre konsulenter der er projektledercertificeret.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i Del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3, yderligere oplysninger.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

2A. Governance, små opgaver op til 500.000 DKK

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72600000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentydelser inden for governance, herunder eksempelvis men ikke begrænset til:

— Strategi og organisationsudvikling

— Effektivisering og processer

— Politikker og lovgivning

— Digitaliseringsstrategi

— Ledelses- og personaleudvikling

— Servicekatalog

— Agile processer

— ITIL processer.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelser besluttes senest når det dynamiske indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Tre referencer indenfor governance inden for de seneste 3 år.

Hver reference skal have en mindsteværdi på 50.000 DKK.

Referencerne skal indeholde følgende punkter:

— Opgavebeskrivelse + virksomhedens rolle i opgavevaretagelsen

— Kunde

— Målgruppe

— Værdi

— Årstal

Positiv egenkapital i gennemsnit over de seneste 3 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i Del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3, yderligere oplysninger.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

2B. Governance, store opgaver over 500.000 DKK

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72600000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentydelser inden for governance, herunder eksempelvis men ikke begrænset til:

— Strategi og organisationsudvikling

— Effektivisering og processer

— Politikker og lovgivning

— Digitaliseringsstrategi

— Ledelses- og personaleudvikling

— Servicekatalog

— Agile processer

— ITIL processer.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelser besluttes senest når det dynamiske indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Tre referencer indenfor governance inden for de seneste 3 år.

To af referencerne skal have en mindsteværdi på 500.000 DKK.

Referencerne skal indeholde følgende punkter:

— Opgavebeskrivelse + virksomhedens rolle i opgavevaretagelsen

— Kunde

— Målgruppe

— Værdi

— Årstal

Positiv egenkapital pr år i de tre seneste år

Positiv soliditetsgrad — 10 % minimum pr år de seneste tre år (Soliditetsgrad beregnes på følgende måde: (Egenkapital / aktiver) x100).

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i Del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3, yderligere oplysninger.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

3A. Arkitektur, små opgaver op til 300.000 DKK

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72220000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentydelser inden for arkitektur, herunder eksempelvis men ikke begrænset til:

— Enterprisearkitektur

— Applikationsarkitektur

— Informationsarkitektur

— Teknologiarkitektur

— Forretningsarkitektur

— Løsningsarkitektur.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelser besluttes senest når det dynamiske indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Tre referencer indenfor arkitektur inden for de seneste 3 år.

Alle referencer skal have en mindsteværdi på 30.000 DKK.

Referencerne skal indeholde følgende punkter:

— Opgavebeskrivelse + virksomhedens rolle i opgavevaretagelsen

— Kunde

— Målgruppe

— Værdi

— Årstal

Positiv egenkapital i gennemsnit over de tre seneste år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i Del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3, yderligere oplysninger.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

3B. Arkitektur, store opgaver over 300.000 DKK

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72220000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentydelser inden for arkitektur, herunder eksempelvis men ikke begrænset til:

— Enterprisearkitektur

— Applikationsarkitektur

— Informationsarkitektur

— Teknologiarkitektur

— Forretningsarkitektur

— Løsningsarkitektur.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelser besluttes senest når det dynamiske indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Tre referencer indenfor arkitektur inden for de seneste 3 år.

Alle referencer skal have en mindsteværdi på 300.000 DKK.

Referencerne skal indeholde følgende punkter:

— Opgavebeskrivelse + virksomhedens rolle i opgavevaretagelsen

— Kunde

— Målgruppe

— Værdi

— Årstal

Positiv egenkapital i de tre seneste år

Positiv soliditetsgrad — 10 % minimum pr år de seneste tre år (soliditetsgraden beregnes på følgende måde: (Egenkapital / aktiver) x100).

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i Del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3, yderligere oplysninger.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

4. Sikkerhed og compliance

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentydelser inden for sikkerhed og compliance, herunder eksempelvis men ikke begrænset til:

— Politikker og lovgivning

— Compliance

— Sikkerhedsrådgivning

— Sikkerhedstests

— Awareness

— EU dataforordning

— Security forensic.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelser besluttes senest når det dynamiske indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Tre referencer indenfor sikkerhed og compliance inden for de seneste 3 år.

Alle referencer skal have en mindsteværdi på 20.000 DKK.

Referencerne skal indeholde følgende punkter:

— Opgavebeskrivelse + virksomhedens rolle i opgavevaretagelsen

— Kunde

— Målgruppe

— Værdi

— Årstal

Positiv egenkapital i gennemsnit over de tre seneste år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i Del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3, yderligere oplysninger.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

5A. Integration og tilpasning af standardsoftware, små opgaver op til 100.000 DKK

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72220000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentydelser inden for integration og tilpasning af standardsoftware, herunder eksempelvis men ikke begrænset til:

— Eksempelvis økonomisystemer, studieadministrative systemer, ESDH-systemer, IT-SM, CMS-systemer, m.fl.

— Udvikling

— Databaser.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelser besluttes senest når det dynamiske indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Tre referencer indenfor integration og tilpasning af standardsoftware inden for de seneste 3 år.

Alle referencer skal have en mindsteværdi på 10.000 DKK.

Referencerne skal indeholde følgende punkter:

— Opgavebeskrivelse + virksomhedens rolle i opgavevaretagelsen

— Kunde

— Målgruppe

— Værdi

— Årstal

Positiv egenkapital i gennemsnit over de tre seneste år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i Del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3, yderligere oplysninger.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

5B. Integration og tilpasning af standardsoftware, store opgaver over 100.000 DKK

Delkontraktnr.: 9
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72220000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentydelser inden for integration og tilpasning af standardsoftware, herunder eksempelvis men ikke begrænset til:

— Eksempelvis økonomisystemer, studieadministrative systemer, ESDH-systemer, IT-SM, CMS-systemer, m.fl.

— Udvikling

— Databaser.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelser besluttes senest når det dynamiske indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Tre referencer indenfor integration og tilpasning af standardsoftware inden for de seneste 3 år.

Alle referencer skal have en mindsteværdi på 100.000 DKK.

Referencerne skal indeholde følgende punkter:

— Opgavebeskrivelse + virksomhedens rolle i opgavevaretagelsen

— Kunde

— Målgruppe

— Værdi

— Årstal

Positiv egenkapital i gennemsnit over de tre seneste år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i Del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3, yderligere oplysninger.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

6A. Programmering af applikationer og services, små opgaver op til 300.000 DKK

Delkontraktnr.: 10
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentydelser inden for programmering af applikationer og services, herunder eksempelvis men ikke begrænset til:

— Java

— .Net C#

— PHP

— iOS

— Android

— M.fl.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelser besluttes senest når det dynamiske indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Tre referencer indenfor programmering af applikationer og services inden for de seneste 3 år.

Alle referencer skal have en mindsteværdi på 50.000 DKK.

Referencerne skal indeholde følgende punkter:

— Opgavebeskrivelse + virksomhedens rolle i opgavevaretagelsen

— Kunde

— Målgruppe

— Værdi

— Årstal

Positiv egenkapital i gennemsnit over de tre seneste år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i Del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3, yderligere oplysninger.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

6B. Programmering af applikationer og services, store opgaver over 300.000 DKK

Delkontraktnr.: 11
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentydelser inden for programmering af applikationer og services, herunder eksempelvis men ikke begrænset til:

— Java

— .Net C#

— PHP

— iOS

— Android

— M.fl.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelser besluttes senest når det dynamiske indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Tre referencer indenfor programmering af applikationer og services inden for de seneste 3 år.

Alle referencer skal have en mindsteværdi på 300.000 DKK.

Referencerne skal indeholde følgende punkter:

— Opgavebeskrivelse + virksomhedens rolle i opgavevaretagelsen

— Kunde

— Målgruppe

— Værdi

— Årstal

Positiv egenkapital i de tre seneste år

Positiv soliditetsgrad — 10 % minimum pr år de seneste tre år (Soliditetsgrad beregnes på følgende måde: (Egenkapital / aktiver) x100).

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i Del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3, yderligere oplysninger.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

7. Bistand/assistance i forbindelse med indkøb

Delkontraktnr.: 12
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentydelser inden for IT-teknisk rådgivning i forbindelse med indkøb, herunder eksempelvis men ikke begrænset til:

— Afklaring af den aktuelle markedssituation.

— Bistand til udarbejdelse af kravspecifikationer i forbindelse med indkøb og udbud.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelser besluttes senest når det dynamiske indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Tre referencer indenfor IT-teknisk rådgivning i forbindelse med indkøb inden for de seneste 3 år.

Alle referencer skal have en mindsteværdi på 50.000 DKK.

Referencerne skal indeholde følgende punkter:

— Opgavebeskrivelse + virksomhedens rolle i opgavevaretagelsen

— Kunde

— Målgruppe

— Værdi

— Årstal

Positiv egenkapital i gennemsnit i de tre seneste år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i Del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3, yderligere oplysninger.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

8A. Support & systemdrift, små opgaver op til 300.000 DKK

Delkontraktnr.: 13
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72600000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentydelser inden for support og systemdrift, herunder eksempelvis men ikke begrænset til:

— Windows, MacOS, Linux/Unix m.fl. (System Management / Configuration Management, Software pakketering, Fejlsøgning, Generel arbejdskraft)

— Core IT-infrastruktur

— Videokonference

— Generel support

— Databaser.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelser besluttes senest når det dynamiske indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

En reference indenfor support og systemdrift inden for de seneste 3 år.

Referencen skal have en mindsteværdi på 10.000 DKK.

Referencerne skal indeholde følgende punkter:

— Opgavebeskrivelse + virksomhedens rolle i opgavevaretagelsen

— Kunde

— Målgruppe

— Værdi

— Årstal.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i Del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3, yderligere oplysninger.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

8B. Support & systemdrift, store opgaver over 300.000 DKK

Delkontraktnr.: 14
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72600000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentydelser inden for support og systemdrift, herunder eksempelvis men ikke begrænset til:

— Windows, MacOS, Linux/Unix m.fl. (System Management / Configuration Management, Software pakketering, Fejlsøgning, Generel arbejdskraft)

— Core IT-infrastruktur

— Videokonference

— Generel support

— Databaser.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelser besluttes senest når det dynamiske indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Tre referencer indenfor support og systemdrift inden for de seneste 3 år.

Alle referencer skal have en mindsteværdi på 100.000 DKK.

Referencerne skal indeholde følgende punkter:

— Opgavebeskrivelse + virksomhedens rolle i opgavevaretagelsen

— Kunde

— Målgruppe

— Værdi

— Årstal

Positiv egenkapital pr år i de tre seneste år

Positiv soliditetsgrad — 10 % minimum pr år de seneste tre år (Soliditetsgraden beregnes på følgende måde: (Egenkapital / aktiver) x100).

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i Del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3, yderligere oplysninger.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

9A. Konsulentydelser inden for UX og usability, små opgaver op til 100.000 DKK

Delkontraktnr.: 15
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentydelser inden for UX og usability, herunder eksempelvis men ikke begrænset til:

— Webdesign

— Design af brugergrænseflader

— Design af prototyper og flows i applikationer

— Interaktionsdesign

— Brugertest

— Brugerundersøgelser

— Design og udvikling af instruktionsmateriale.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelser besluttes senest når det dynamiske indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Tre referencer indenfor UX og usability inden for de seneste 3 år.

Alle referencer skal have en mindsteværdi på 10.000 DKK.

Referencerne skal indeholde følgende punkter:

— Opgavebeskrivelse + virksomhedens rolle i opgavevaretagelsen

— Kunde

— Målgruppe

— Værdi

— Årstal.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i Del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3, yderligere oplysninger.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

9B. Konsulentydelser inden for UX og usability, store opgaver over 100.000 DKK

Delkontraktnr.: 16
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet Aalborg, Esbjerg og København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Konsulentydelser inden for UX og usability, herunder eksempelvis men ikke begrænset til:

— Webdesign

— Design af brugergrænseflader

— Design af prototyper og flows i applikationer

— Interaktionsdesign

— Brugertest

— Brugerundersøgelser

— Design og udvikling af instruktionsmateriale.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50-80
Pris - Vægtning: 20-50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelser besluttes senest når det dynamiske indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Tre referencer indenfor UX og usability inden for de seneste 3 år.

Alle referencer skal have en mindsteværdi på 100.000 DKK.

Referencerne skal indeholde følgende punkter:

— Opgavebeskrivelse + virksomhedens rolle i opgavevaretagelsen

— Kunde

— Målgruppe

— Værdi

— Årstal

Positiv egenkapital per år i de tre seneste år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i Del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3, yderligere oplysninger.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Kategori 1A og B: Projektledelse: Certificerede projektledere.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ingen udvælgelse, da der er tale om et dynamisk indkøbssystem. Der er således alene opstillet egnethedskrav som er mindstekrav.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1A. Projektledelse, små opgaver op til 300.000 DKK:

— Positiv egenkapital i gennemsnit over de tre seneste år.

1B. Projektledelse, store opgaver over 300.000 DKK

— Positiv egenkapital pr år i de tre seneste år

— Positiv soliditetsgrad — 10 % minimum pr år de seneste tre år

2A. Governance, små opgaver op til 500.000 DKK

— Positiv egenkapital i gennemsnit over de tre seneste år.

2B. Governance, store opgaver over 500.000 DKK

— Positiv egenkapital pr år i de tre seneste år

— Positiv soliditetsgrad — 10 % minimum pr år de seneste tre år

3A. Arkitektur, små opgaver op til 300.000 DKK

— Positiv egenkapital i gennemsnit over de tre seneste år.

3B. Arkitektur, store opgaver over 300.000 DKK

— Positiv egenkapital i de tre seneste år

— Positiv soliditetsgrad — 10 % minimum pr år de seneste tre år

4. Sikkerhed og compliance

— Positiv egenkapital i gennemsnit over de tre seneste år.

5A. Integration og tilpasning af standardsoftware, små opgaver op til 100.000 DKK

— Positiv egenkapital i gennemsnit over de tre seneste år.

5B. Integration og tilpasning af standardsoftware, store opgaver over 100.000 DKK

— Positiv egenkapital i gennemsnit de tre seneste år

6A. Programmering af applikationer og services, små opgaver op til 300.000 DKK

— Positiv egenkapital i gennemsnit over de tre seneste år.

6B. Programmering af applikationer og services, store opgaver over 300.000 DKK

— Positiv egenkapital i de tre seneste år

— Positiv soliditetsgrad — 10 % minimum pr år de seneste tre år

7. Bistand/assistance i forbindelse med indkøb

— Positiv egenkapital i gennemsnit de tre seneste år

8A. Support & systemdrift, små opgaver op til 300.000 DKK

Ingen økonomiske krav

8B. Support & systemdrift, store opgaver over 300.000 DKK

— Positiv egenkapital per år i de tre seneste år

— Positiv soliditetsgrad — 10 % minimum pr år de seneste tre år

9A. Konsulentydelser inden for UX og usability, små opgaver op til 100.000 DKK

Ingen økonomiske krav

9B. Konsulentydelser inden for UX og usability, store opgaver over 100.000 DKK

— Positiv egenkapital per år i de tre seneste år.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ingen udvælgelse, da der er tale om et dynamisk indkøbssystem. Der er således alene opstillet egnethedskrav som er mindstekrav.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1A. Projektledelse, små opgaver op til 300.000 DKK:

— Tre referencer inden for projektledelse (seneste 3 år) med en minimumsværdi på 50.000 DKK pr. reference

— Minimum en konsulent der er projektledercertificeret

1B. Projektledelse, store opgaver over 300.000 DKK

— Tre referencer inden for projektledelse (seneste 3 år) med en minimumsværdi på 300.000 DKK pr. reference

— Minimum tre konsulenter der er projektledercertificeret

2A. Governance, små opgaver op til 500.000 DKK

— Tre referencer inden for governance (seneste 3 år) med en minimumsværdi på 50.000 DKK pr. reference

2B. Governance, store opgaver over 500.000 DKK

— Tre referencer inden for governance (seneste 3 år) med en minimumsværdi på 500.000 DKK for to af referencerne

3A. Arkitektur, små opgaver op til 300.000 DKK

— Tre referencer inden for arkitektur (seneste 3 år) med en minimumsværdi på 30.000 DKK pr. reference

3B. Arkitektur, store opgaver over 300.000 DKK

— Tre referencer inden for arkitektur (seneste 3 år) med en minimumsværdi på 300.000 DKK pr. reference

4. Sikkerhed og compliance

— Tre referencer inden for sikkerhed og compliance (seneste 3 år) med en minimumsværdi på 20.000 DKK pr. reference

5A. Integration og tilpasning af standardsoftware, små opgaver op til 100.000 DKK

— Tre referencer inden for integration og tilpasning af standardsoftware (seneste 3 år) med en minimumsværdi på 10.000 DKK pr. reference

5B. Integration og tilpasning af standardsoftware, store opgaver over 100.000 DKK

— Tre referencer inden for integration og tilpasning af standardsoftware (seneste 3 år) med en minimumsværdi på 100.000 DKK pr. reference

6A. Programmering af applikationer og services, små opgaver op til 300.000 DKK

— Tre referencer inden for programmering af applikationer og services (seneste 3 år) med en minimumsværdi på 100.000 DKK pr. reference

6B. Programmering af applikationer og services, store opgaver over 300.000 DKK

— Tre referencer inden for programmering af applikationer og services (seneste 3 år) med en minimumsværdi på 300.000 DKK pr. reference

7. Bistand/assistance i forbindelse med indkøb

— Tre referencer inden for IT-teknisk rådgivning i forbindelse med indkøb (seneste 3 år) med en minimumsværdi på 50.000 DKK pr. reference

8A. Support & systemdrift, små opgaver op til 300.000 DKK

— En reference inden for support og/eller systemdrift (seneste 3 år) med en minimumsværdi på 10.000 DKK

8B. Support & systemdrift, store opgaver over 300.000 DKK

— Tre referencer inden for support og/eller systemdrift (seneste 3 år) med en minimumsværdi på 100.000 DKK pr. reference

9A. Konsulentydelser inden for UX og usability, små opgaver op til 100.000 DKK

— Tre referencer inden for kommunikation (seneste 3 år) med en minimumsværdi på 10.000 DKK pr. reference

9B. Konsulentydelser inden for UX og usability, store opgaver over 100.000 DKK

— Tre referencer inden for kommunikation (seneste 3 år) med en minimumsværdi på 100.000 DKK pr. reference.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Konkrete tildelinger på det dynamiske indkøbssystem foregår som minudbud hvor kontrakt/samarbejdsbetingelser, vilkår mv. fremsendes i forbindelse med det enkelte miniudbud til de leverandører, der er optaget på den relevante kategori. Der vil blive anvendt periodekøbsaftaler i forbindelse med tildelinger på det dynamiske indkøbssystem.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/10/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/10/2017
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem DIS.

1. Teknik

Det dynamiske indkøbssystem, DIS, er udviklet på en Java-baseret platform, der tilgås via Internettet. Platformen kan tilgås fra alle almindelige webbrowsere og kan ligeledes tilgås via PC'er, tablets og lignende.

Der stilles ikke nogen særlige tekniske krav for at tilgå platformen, der derfor er åben for alle interesserede leverandører.

2. Tilmelding til DIS

Et dynamisk indkøbssystem er en indkøbsmetode iht. udbudslovens § 101, og oprettelsen af systemet skal derfor udbydes i et almindeligt EU-udbud.

Et dynamisk indkøbssystem kan opdeles i kategorier, og til hver kategori kan der opstilles specifikke egnethedskrav. Egnethedskrav er de krav, der stilles til leverandørerne for, at de kan blive optaget på systemet.

2.1. EU-udbud af DIS

Når DIS oprettes via EU-udbud, foregår det som begrænset udbud, hvor alle de leverandører, der lever op til de stillede egnethedskrav, gives adgang til systemet efter udløbet af fristen for ansøgning, og efter at ordregiver har færdigbehandlet de modtagne ansøgninger.

Der skal ikke afgives tilbud i forbindelse med etableringen af et DIS, idet tilbud først afgives i forbindelse med afholdelse af miniudbud efter DIS-platformens etablering. I forbindelse med det EU-udbud, der gennemføres for at oprette systemet, skal tilbudsgiverne således alene udfylde et ESPD-dokument samt aflevere dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD-dokumentet.

2.2. Efterfølgende optag af leverandører

DIS er åben for optag af egnede leverandører i hele systemets levetid, også efter EU-udbuddets afslutning. Hvis en leverandør lever op til de stillede egnethedskrav har leverandøren, i hele systemets levetid, fri adgang til at blive optaget i systemet. Anmodning om optagelse sker, ved at ansøgerne går ind på www.pidis.dk og herefter søger om optagelse via selve systemet. Der skal i forbindelse med ansøgning om optagelse afleveres udfyldt ESPD (som findes i systemet) samt dokumentation for oplysningerne i ESPD dokumentet (hvilket for danske tilbudsgivere vil sige en serviceattest).

3. Omkostninger / forpligtelser som leverandør på DIS

Det er gratis for leverandørerne at være optaget på DIS, og det er frit for leverandøren, om denne ønsker at forblive leverandør på DIS i hele systemets levetid, eller om leverandøren på et tidspunkt ønsker at træde ud af systemet.

Såfremt en leverandør i løbet af systemets levetid ikke længere lever op til egnethedskravene eller bliver omfattet af en udelukkelsesgrund, vil leverandøren blive udelukket af systemet. I så fald vil det være muligt for leverandøren at anmode om genoptagelse på systemet, når leverandøren igen lever op til egnethedskravene eller ikke længere er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund.

Leverandøren er altid forpligtet til at levere opdateret ESPD-dokument og/eller fornyet dokumentation på ordregivers anmodning.

4. Hvordan får man en ordre gennem DIS?

Ordregiver vil, når et indkøb skal foretages via DIS, afholde et miniudbud for alle de leverandører, der er optaget i den kategori, som ordregiver ønsker at handle inden for. Når man som leverandør er optaget i DIS vil man få besked hver gang, der oprettes et miniudbud inden for en af de kategorier, man er optaget i. Disse miniudbud har man som leverandør mulighed for at byde på gennem systemet, og hvis man er den leverandør, der har afgivet det bedste tilbud i henhold til det eller de tildelingskriterier, der er beskrevet i forbindelse med miniudbuddet, vil man få tildelt ordren.

Alle processer foregår elektronisk og gennem DIS-platformen.

Hvis man er tilmeldt flere ordregivere i DIS, vil man kunne se alle tilgængelige miniudbud via det samme log-in. Det er ligeledes muligt at se hvilke ordregivere, der ellers er tilmeldt systemet og, hvis relevant, ansøge direkte om optagelse i deres DIS.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7:

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudslovenskal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efterordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller etdynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skalvære indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning omtildelingsbeslutningen.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/09/2017

Send til en kollega

0.062