Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 182-372354
Offentliggjort
22.09.2017
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Region Hovedstaden

Vindere

Levering, montering, og idriftssættelse af 15 stk. Linære- og 2 stk. MR-Linære acceleratorer (turn key projekt)

(03.11.2017)
Varian Medical Systems Scandinavia A/S
Lyskær 9
2730 Herlev

Levering, montering, og idriftsættelse af 15 stk. Linære- og 2 stk. MR-Linære acceleratorer (turn key projekt)


Region Hovedstaden

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Hovedstaden
29190623
Kongens Vænge 2
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Tom Knøfler
Telefon: +45 38665824
E-mail: tom.knoefler@regionh.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963

I.2) Fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering, montering, og idriftsættelse af 15 stk. Linære- og 2 stk. MR-Linære acceleratorer (turn key projekt).

Sagsnr.: 1774
II.1.2) Hoved-CPV-kode
31643100
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Levering, montering og idriftsættelse af 15 stk. Lineære- og 2 stk. MR-Lineære acceleratorer (turn key projekt). Den total leverance skal tillige omfatte samtlige nødvendige systemer og licenser til effektiv planlægning og levering af den mest moderne, højkonforme og adaptive behandling rettidigt til alle regionens patienter, og skal være på forkant med udviklingen internationalt i årene fremover. Leverancen indeholder også alle bygningsmæssige ændringer og genopførelser samt uddannelse og forskning.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31643100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

Rigshospitalet og Herlev Hospital.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering, montering og idriftsættelse af 15 stk. Lineære- og 2 stk. MR-Lineære acceleratorer (turn key projekt). Den total leverance skal tillige omfatte samtlige nødvendige systemer og licenser til effektiv planlægning og levering af den mest moderne, højkonforme og adaptive behandling rettidigt til alle regionens patienter, og skal være på forkant med udviklingen internationalt i årene fremover. Leverancen indeholder også alle bygningsmæssige ændringer og genopførelser samt uddannelse og forskning.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der udbydes endvidere option på yderligere 4 Lineære- og 4 MR-Lineære acceleratorer med levering, montering og idriftsættelse samt alle nødvendige bygningsmæssige ændringer.

Udbuddet omfatter desuden serviceoptioner til MR-Lineære acceleratorer, option på tilkald af servicetekniker i hele udstyrets levetid og option på køb af reservedele i hele udstyrets levetid.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Alternativ tilbud jf. pkt. II.2.10): Tilbudsgiver bedes læse udbudsmaterialet i forbindelse med afgivelse af alternativt tilbud.

Den maksimale anskaffelsespris er 49 000 000 DKK pr. MR-lineær accelerator og er for hovedtilbuddet jf. udbudsmaterialet 338 000 000 DKK ekskl. moms.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 113-227296
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Levering, montering, og idriftsættelse af 15 stk. Linære- og 2 stk. MR-Linære acceleratorer (turn key projekt)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver har ikke modtaget nogen konditionsmæssige tilbud, hvorfor leverancen genudbydes som udbud med forhandling, jf. Udbudslovens § 61, stk. 1, nr. 2, jf. § 61, stk. 2, nr. 1. I overensstemmelse med § 61, stk. 4 offentliggør Ordregiver ikke en udbudsbekendtgørelse, idet udbuddet med forhandling omfatter alle tilbudsgivere.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
N/A
N/A
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://wwwkfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/09/2017

Send til en kollega

0.152