23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 019-040464
Offentliggjort
27.01.2018
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Danish Defence Acquisition and Logistics Organization (DALO)

Vindere

(27.01.2018)
Atlas Elektronik GmbH
Sebaldsbruecker Heerstr. 235
28309 Bremen

Rammeaftale vedrørende reservedele og support- og vedligeholdelsesydelser til ASO94-FS sonar-system


Danish Defence Acquisition and Logistics Organization (DALO)

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Danish Defence Acquisition and Logistics Organization (DALO)
Lautrupbjerg 1-5
Ballerup
2750
Danmark
Telefon: +45 72575999
E-mail: jek@kammeradvokaten.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fmi.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale vedrørende reservedele og support- og vedligeholdelsesydelser til ASO94-FS sonar-system.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38113000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Der ønskes indgået en rammeaftale med Atlas Elektronik GmbH ("Atlas") om reservedele og support- og vedligeholdelsesydelser til ASO94-FS sonar-systemet, som er udviklet og produceret af Atlas, og som anvendes af det danske forsvar på nuværende tidspunkt.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 5 000 000.00 DKK / Højeste bud: 15 000 000.00 DKK taget i betragtning
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se afsnit II.1.4).

II.2.5) Tildelingskriterier
Laveste pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Kontrakten på reservedele og support- og vedligeholdelsesydelser til ASO-94 sonar-systemerne tildeles Atlas Elektronik GmbH (Atlas).

Direkte med hjemmel i forsvarsdirektivets artikel 28, stk. 1, litra e, idet Atlas er den eneste virksomhed,

hvorfra reservedelene og tjenesteydelserne kan anskaffes. Dette er begrundet i at Atlas har enerettighederne til ASO94 sonaren og reservedelene dertil, ligesom at virksomheden er den eneste virksomhed, med den nødvendige tekniske know-how om sonaren og softwaren deri, der er en forudsætning for kunne levere de ønskede reservedele og tjenesteydelser. Idet Atlas ikke har delt de tekniske oplysninger om sonaren med andre leverandører, vil det tage mandeår, førend en anden leverandør end Atlas ville være i stand til at kunne levere de ønskede reservedele og tjenesteydelser.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
22/01/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Atlas Elektronik GmbH
Sebaldsbruecker Heerstr. 235
Bremen
28309
Tyskland
Telefon: +49 42145702
NUTS-kode: DE

Internetadresse:www.atlas-elektronik.com

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 5 000 000.00 EUR / Højeste bud: 15 000 000.00 EUR taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Under henvisning til afsnit II.1.7) og V.2.4) bemærkes, at der heri anføres den af FMI skønnede værdi af rammeaftalen. Der er således med den anførte værdi ikke tale om en pligt om mindsteaftag.

Under henvisning til afsnit II.2.5) bemærkes, at tildelingen af kontrakten ikke har omfattet anvendelsen af et tildelingskriterium, idet kontrakten ønskes tildelt efter forsvarsdirektivet artikel 28. jf. nærmere herom nedenfor.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Kontrakten vil ikke blive indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lov nr. 590 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud § 4, stk. 1, nr. 2 Fristen for indgivelse af klager fremgår af lov nr. 590 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (The Danish Competition and Consumer Authority)
Carl Jacobsens vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/01/2018

Send til en kollega

0.094