23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
05.02.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Kulturministeriet, Departementet

Smartphone app til Det Kongelige Teater


Kulturministeriet, Departementet

OpgavebeskrivelseDet Kongelige Teater vil forbedre den digitale oplevelse som teatrets publikum oplever før, under og efter deres teaterbesøg. Med den digitale oplevelse menes her primært god selvbetjening og vejledning på gæ-stens egen smartphone. Derfor ønskes tilbud på udvikling af en applikation der kan servicere gæsterne på baggrund af teatrets eksisterende billetsystem samt integreres med andre relevante systemer og fremtidige digitale muligheder.

Baggrund
Det Kongelige Teater råder over et integreret forretningssystem som rummer alle teatrets kunder, deres billetkøb til forgangne og kommende forestillinger, samt alle de forestillinger der er i salg eller har været det. Dette system er backend for teatrets hjemmeside, som er platform for størstedelen af teatrets billettransaktioner. Hjemmesiden er et responsivt design, så den også kan bruges på smartphones. Der er imidlertid en række områder hvor en hjemmeside ikke fungerer optimalt på en smartphone, der handler om at gøre besøget smidigt og overskueligt for kunden. En applikation specifikt til smartphones kan udnytte de særlige fordele muligheder der findes på den type enheder, som efterhånden findes i alles lommer.

Beskrivelse
Det Kongelige Teater ønsker at skabe en app der får det bedste ud af at være på en smartphone, og derfor udgør designprocessen en væsentlig del af projektet. Det er vigtigt at denne proces kommer hele vejen gennem brugerrejsen, og udfordrer teatrets måde at gøre tingene på andre platforme, så appen ikke bliver en gentagelse af dem.

Der er dog en række krav der skal overholdes, og som der skal tages højde for i tilbuddet.


En smartphone app til Det Kongelige Teater skal fungere indenfor disse hovedområder:
1. Adgang til købte billetter og medlemsfordele
2. Køb af drikkevarer der serveres i forbindelse med forestillinger
3. Udvikling af fremtidige digitale oplevelser

Funktionerne under disse områder beskrives nærmere forneden:

Adgang til købte billetter og medlemsfordele:
Teatrets kunder køber deres billetter på teatrets hjemmeside eller hos kundeservice. Langt de fleste billetter sendes som PDF, hvorefter kun-den enten printer dem ud eller viser dem på sin skærm i forbindelse med teaterbesøget.

Med en smartphone app skal det være mere brugervenligt og overskueligt at holde styr på sine digitale billetter. De skal være tilgængelige som noget af det første, og de skal være i et format der passer til skærm-størrelsen. Det skal være nemt at sende en billet videre digitalt, f.eks. i PKpass formatet der bruges i Apple Wallet men som også fungerer på Android-telefoner.

Teatrets mest hyppige kunder deltager i forskellige fordelsprogrammer, der udover rabat på billetter også giver adgang til gratis drikkevarer samt rabat på øvrige køb i teatrets barer og caféer. Det skal være muligt at tilgå og indløse disse fordele via appen. Det skal desuden være muligt at se hvilke fordele man som fordelskunde har adgang til, og hvor mange gratis drikkevarer man har til gode.

Appen skal derfor tilbyde disse funktioner:

• Teaterbilletter skal kunne hentes og vises i smartphone format.
• Teaterbilletter skal kunne deles med andre i smartphone format.
• Kommende forestillinger skal kunne tilføjes brugeres kalender.
• Medlemskort skal kunne hentes og vises i smartphone format.
• Medlemsfordele skal kunne ses og benyttes.

Køb af drikkevarer i forbindelse med forestillinger
Et besøg på Det Kongelige Teater er en helhed, hvor oplevelsen udenfor scenerummet også har stor betydning for kundernes tilfredshed. Der opstår ofte kø ved teatrets barer både før forestillingen og i pauserne mellem akter. Det forringer oplevelsen at skulle stå og vente, og måske have for kort tid til at nyde sin forfriskning før forestillingen begynder (igen).

Teatret tilbyder i dag forudbestilling af drikkevarer til pauserne, så man kan undgå kø der og hente sin bestilling når man kommer ud fra teatersalen. Denne bestilling foregår imidlertid i barerne før forestil-lingen starter, og der ender man så som kunde ofte i en kø.

Dette købsflow skal gøres digitalt, så det bliver muligt at (forud)bestille drikkevarer til pausen fra sin smartphone. Det må gerne også være muligt at bestille drikkevarer til afhentning inden forestillingen. Der skal være et entydigt system, så kunden ikke er tvivl om mulighederne og hvor bestillingen afhentes, samtidig med at personalet skal kunne følge med og udlevere bestillingerne til tiden.

Det skal være muligt at betale for sit køb i appen, på en nem og hurtig måde. Betalingen kan for eksempel være baseret på Mobile Pay eller lignende, hvor man som kunde kan autorisere via anden app eller via fin-geraftryk.

Endvidere skal platformen kunne bruges til at indsamle permissions, herunder kampagner hvor teatret kan uddele vouchers til fx gratis drikkevarer til gengæld for en tilmelding til teatrets nyhedsbrev.

Appen skal derfor tilbyde disse funktioner:
• Drikkevarer skal kunne forudbestilles og betales, så de blot skal afhentes på et givent sted og tidspunkt.
• Kunder i teatrets fordelsprogrammer skal kunne indløse deres gratis drikkevarer ifbm. forudbestilling.

Udvikling af fremtidige digitale oplevelser
Udover den gode digitale kundeservice skal appen være platform for at udvikle nye digitale grænseflader til teateroplevelser, som smartphones har særligt gode forudsætninger for at bære frem. Det er altså ikke skarpt defineret, hvad der ligger i dette, og appen som platform skal derfor have fleksibilitet og udvidelsespotentiale tænkt ind fra star-ten. Eksempler på funktioner, der kunne ønskes udviklet senere:
• AR-baserede oplevelser, herunder udsyn fra forskellige sæder i salene eller rundvisning i foyerområder.
• Interaktive digitale forestillingsprogrammer.
• Interaktiv tilbagemelding til teatret om oplevelsen.
• Content channel der aggregerer indhold fra teatrets forskellige digitale kanaler.
• Platform til debat af teateroplevelsen gæsterne imellem.
• Livestreaming af forestillinger og lignende.

Tilbuddet skal først og fremmest sandsynliggøre at interface og teknik kan udvides og udvikles efter lancering af version 1, og samt forslag til hvordan dette potentiale kan udnyttes.

Forudsætninger og krav
Tilbuddet skal inddeles i følgende områder, der prissættes hver for sig:

1) Udvikling af design / brugergrænseflade baseret på teatrets visuelle identitet.
2) Udvikling af version 1 (funktioner specificeret i bilag)
3) Løbende drift, herunder fejlrettelser og opdateringer
4) Udvikling af efterfølgende versioner (se bilag)

Tilbudsgiver skal være indforstået med at Det Kongelige Teater kan vælge at indgå særskilt aftale med forskellige leverandører på henholdsvis design-udviklingen og den øvrige del af udviklingen.

Det Kongelige Teater bruger CRM-systemet Tessitura Network, og det er en forudsætning at en kommende smartphone app er integreret med dette system. Systemet kan tilgås via fuldt dokumenteret REST api. Tilbudsgiver skal være indforstået med at underskrive NDA-aftale med Tessitura Network med henblik på databeskyttelse.

Som udgangspunkt indbefatter udviklingen af smartphone app ikke et købsflow til billetsalg. Det skal derfor være muligt at integrere Det Kongelige Teaters eksisterende hjemmeside, der har et responsivt købs-flow til billetsalg. Det er i den forbindelse vigtigt, at brugeren ikke behøver at logge ind igen når hun viderestilles til hjemmesiden. Der skal bæres en autorisering videre fra appen til hjemmesiden.

Appen skal være udviklet sådan at Det Kongelige Teater selv kan tilføje og ændre indhold og lignende ikke-tekniske ændringer. Der må altså ger-ne være et back-end, der kan benyttes lig et CMS til hjemmesider. Desuden skal tilbudsgiver tage højde for at det skal være muligt for Det Kongelige Teater selv at overtage udviklingen af appen eller at videregive den til anden ekstern softwareudvikler.

Baseret på webtrafik er 80 % teatrets kunder på Apples iOS platform. Appen skal derfor udvikles primært til denne platform, men således at den også kan porteres og udgives til Android.

Det Kongelige Teater forventer at være tæt involveret i både design- og udviklingsprocessen, og at denne skal foregå efter agile metoder med fokus på working software leveret i sprints. Kontrakt og udviklingsfor-løb kan baseres på Digitaliseringsstyrelsens K03 Standardkontrakt for agile it-projekter eller en lignende aftale.

I tilbuddet skal dokumenteres resultater fra lignende projekter, herunder:
• Designproces der fører til nyskabende, brugervenligt design. Procesbeskrivelse inkluderes i tilbuddet.
• Effektiv projektledelse og udvikling, der sikrer fremdrift og leverancer. Projektplan inkluderes i tilbuddet.

Vurdering af tilbud
Pris: Kriteriet for tildelingen af opgaven er det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af bedste forhold mellem pris, kvalitet og driftssikkerhed.

Brugervenlig og nyskabende løsning: Der lægges vægt på løsninger der tager udgangspunkt i Det Kongelige Teaters kunder, deres behov og deres brugerrejse fra start til slut.

Time-to-market: Der lægges vægt på tilbud der sandsynliggør et kort udviklingsforløb, så appen kan lanceres hurtigt.

Kompatibilitet: Løsninger der er kompatible med både iOS og Android uden væsentlig merudgift og kvalitetsforringelse vurderes positivt.

Udbuddets gennemførelse:

Udbuddet annonceres på udbud.dk og alle interesserede leverandører kan byde på opgaven. Tilbuddet skal sendes pr. mail til projektleder Martin Havn på mhav@kglteater.dk. Priserne skal angives i DKK eks. moms.

Eventuelle spørgsmål om udbuddet kan stiles til kontaktperson Martin Havn. Spørgsmål og besvarelser vil blive offentliggjort på www.udbud.dk i anonymiseret form.

Efter tilbudsfristens udløb inviteres en række tilbudsgivere til at præsentere deres tilbud for teatrets beslutningstagere, og svare på spørgsmål.

Frister
• Tilbud skal være Det Kongelige Teater i hænde senest den 19-02-2018 kl. 12:00
• Præsentationer af tilbud afholdes i uge 8 og uge 9
• Valg af leverandør træffes senest den 5. marts 2018.

Kontaktperson
Henvendelser med spørgsmål til nærværende udbud rettes til:
Martin Havn
Projektleder og konsulent i forretningsudvikling, afdelingen for planlægning, salg og strategisk analyse
Telefon: 2551 7849
Email: mhav@kglteater.dk
Adresse: August Bournonvilles Passage 8, 1055 København K
Annonceret5. februar 2018 15:20:00 CET
Deadline19. februar 2018 12:00:00 CET
UdbudstypeMindre danske udbud
OpgavetypeTjenesteydelser
UdbudsformOffentligt/åbent udbud
CPV kode72232000
MyndighedstypeStat

Dokumenter & materiale

Dokumenter> application/pdf

Tildelings- og udvælgelseskriterier

TildelingskriterierØkonomisk mest fordelagtige bud
UdvælgelseskriterierVurdering af tilbud
Pris: Kriteriet for tildelingen af opgaven er det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af bedste forhold mellem pris, kvalitet og driftssikkerhed.

Brugervenlig og nyskabende løsning: Der lægges vægt på løsninger der tager udgangspunkt i Det Kongelige Teaters kunder, deres behov og deres brugerrejse fra start til slut.

Time-to-market: Der lægges vægt på tilbud der sandsynliggør et kort udviklingsforløb, så appen kan lanceres hurtigt.

Kompatibilitet: Løsninger der er kompatible med både iOS og Android uden væsentlig merudgift og kvalitetsforringelse vurderes positivt.

Kontaktperson

NavnMartin Havn
Telefon+45 25517849
E-mailmhav@kglteater.dk

Ordregiver

NavnKulturministeriet, Departementet
AdresseNybrogade 2
1203 København K
DK
Telefon+45 33923370
E-mailkum@kum.dk
WWWwww.kum.dk

Modtager af tilbud

NavnDet Kongelige Teater og Kapel
Adresse for modtagelse af tilbudAugust Bournonvilles Passage 8, 1055 København K

Send til en kollega

0.07