23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 025-054832
Offentliggjort
06.02.2018
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Sjælland

Vindere

(06.02.2018)
Carestream Health Denmark ApS
Skovlunde

Integration af Sundhedsplatformen og RIS/PACS systemløsning


Region Sjælland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Region Sjælland
Roskilde
4000
Danmark
Kontaktperson: Bettina Mattson
E-mail: BEMA@REGIONSJAELLAND.DK
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://regionsjaelland.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Integration af Sundhedsplatformen og RIS/PACS systemløsning

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

I forbindelse med implementeringen af Sundhedsplatformen er det nødvendigt at sikre integration mellem Sundhedsplatformen og Region Sjællands eksisterende it-systemer, RIS/ PACS.

Region Sjælland påregner at indgå aftaler med de eksisterende leverandører af RIS/PACS løsningen med henblik på at sikre udførelse af det fornødne integrationsarbejde.

Der forventes gennemført et ris/pacs udbud i 2019.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 100 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Integrationsarbejde i forhold til Sundhedsplatformen, udført på Region Sjællands eksisterende RIS/PACS løsning.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Det er kun er den eksisterende leverandør, der af tekniske/rettighedsmæssige årsager kan sikre den fornødne integration og dataprocesseringen mellem systemet og Sundhedsplatformen. Det oprindeligt leverede it-system har en betydelig økonomisk værdi, og kontrakterne vedrørende integration er i den sammenhæng af relativbeskeden økonomisk værdi. Det vil derfor være uforholdsmæssigt ressourcekrævende, hvis Region Sjælland var nødsaget til at udskifte hele it-systemet for at sikre integration mellem it-systemet og Sundhedsplatformen.

Tilsvarende vil det være uforholdsmæssigt ressourcekrævende at sikre integrationen manualt. Denne fremgangsmåde indebærer endvidere forøget risiko for fejl og dermed også risiko for, at patientsikkerheden svækkes og udgør derfor, heller ikke et rimeligt alternativ eller erstatning til at sikre automatisk integration.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
30/01/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Carestream Health Denmark ApS
Skovlunde
Danmark
NUTS-kode: DK02
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 100 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8200
Danmark

Internetadresse:http://klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/02/2018

Send til en kollega

0.047