23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 027-058793
Offentliggjort
08.02.2018
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Nordjylland

Vindere

Reagenser til koagulationsanalyse inkl. associeret måleudstyr

(08.02.2018)
Siemens Healthcare A/S
Borupvang 9
2750 Hellerup

Opdateringer

Annullering
(17.02.2018)

Koagulationsanalyser


Region Nordjylland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Region Nordjylland
29190941
Niels Bohrs Vej 30
Aalborg Ø
9220
Danmark
Kontaktperson: Birgitte Fjeldgaard
Telefon: +45 21592326
E-mail: bifj@rn.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rn.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Koagulationsanalyser

Sagsnr.: 2018bfj1
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38434000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Nordjylland agter at indkøbe reagenser til koagulationsanalyser inkl. associeret måleudstyr til Klinisk Biokemi, Klinik Diagnostik, Regionshospital Nordjylland.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38434520
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Nordjylland agter at indkøbe reagenser til koagulationsanalyser inkl. associeret måleudstyr til Klinisk Biokemi, Klinik Diagnostik, Regionshospital Nordjylland.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse.

Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag; manglende konkurrence af tekniske årsager.

Forklaring.

Region Nordjylland agter at indkøbe reagenser til koagulationsanalyser inkl. associeret måleudstyr til Klinisk Biokemi, Klinik Diagnostik, Regionshospital Nordjylland,

Der er følgende krav.

Udstyret skal udføre koagulationsanalyser. I denne sammenhæng anses det for væsentligt, at resultaterne direkte kan evalueres i afdelingens middle ware, Central Link. Dette indebærer, at der skal være mulighed for at vurdere reaktionskurver for koagulationsanalyserne i middle waren.

Regionshospital Nordjylland udfører koagulationsanalyser på flere matrikler. Det er derfor vigtigt at anskaffe udstyr, som anvender de samme reagenser for at kunne anvende analyseresultater produceret på forskellige matrikler i flæng. Herved undgås teknisk uforenelighed og uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse.

Region Nordjylland vurderer på baggrund af udført markedsanalyse, at der kun er en leverandør, der kan imødekomme den samlede levering. Af tekniske årsager tildeles kontrakten derfor uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i henhold til Udbudsloven § 80, stk. 3, nr. 2.

Kontrakten vil først blive indgået efter udløb af stand still på 10 kalenderdage, regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Reagenser til koagulationsanalyse inkl. associeret måleudstyr

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
06/02/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Siemens Healthcare A/S
Borupvang 9
Hellerup
2750
Danmark
NUTS-kode: DK05
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 500 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://www.erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://www.erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

”En klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds klagevejledning https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715100
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/02/2018

Send til en kollega

0.089