23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 027-058801
Offentliggjort
08.02.2018
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Medicoteknik, Region Syddanmark

Vindere

(08.02.2018)
Axlab A/S
Bygstubben 4
2950 Vedbæk

Indkøb af AS-410 Auto Slide Preparation System


Medicoteknik, Region Syddanmark

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Medicoteknik, Region Syddanmark
Sygehusvej 4
Kolding
6000
Danmark
Telefon: +45 21157956
E-mail: steffan.stuhr.petersen@rsyd.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.medicoteknik-rsd.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af AS-410 Auto Slide Preparation System

Sagsnr.: MT indkøbsprojekt P-6579
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Afdeling for Klinisk Patologi OUH ønsker at anskaffe 1 stk. fuldautomatisk mikrotrom med tilhørende software og service af mærket AS-410 fra firma Axlab.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 831 810.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

DK-Odense.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

1 stk. fuldautomatisk mikrotrom med tilhørende software og service af mærket AS-410 fra firma Axlab.

Apparaturet ønskes indkøb til følgende afdeling:

Afdeling for Klinisk Patologi, OUH.

J.B. Winsløws Vej 15

5000 Odense C

II.2.5) Tildelingskriterier
Omkostningskriterium - Navn: Se beskrivelse under pkt. IV1.1.) Procedure Manglende konkurrence af tekniske årsager / Vægtning: 100
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Afdeling for Klinisk Patologi OUH ønsker at anskaffe 1 stk. fuldautomatisk mikrotrom med tilhørende software og service af mærket AS-410 fra firma Axlab.

Udstyret skal automatisk kunne:

1. Aflæse barkoder på blokke;

2. Printe barkoder og øvrige produktionsdata (prøve lD og farvning) på glas;

3. Detektere positionen af blok og dermed automatisk tilpasse snitfladen;

4. Trimme og skære snit på flere typer af blokke, herunder automatisk indstøbte;

5. Placere snit på glas og kvalitets kontrollere snittene;

6. Håndtere flere glas pr. blok;

7. Kapacitet: 300 blokke i døgn.

Herudover skal udstyret være konvertibelt med afdelingens Patologisystem (produktionsstyringssystem).

Afdeling for Klinisk Patologi er bekendt med at ovenstående kravspecifikation for nærværende kun opfyldes af firma Axlab med produktetAS-410.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
07/02/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Axlab A/S
Bygstubben 4
Vedbæk
2950
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 831 810.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefrister fremgår af Håndhævelseslovens § 7:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

4 / 4

(1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

(2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået;

(3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvor vidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Se nærmere om indgivelse af klager på Klagenævnet for udbuds hjemmeside: www.klfu.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
valby
2500
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/02/2018

Send til en kollega

0.081