23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 044-096018
Offentliggjort
03.03.2018
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Aarhus Universitet

Vindere

(03.03.2018)
Edinburg Innovations Ltd.
1-7 Roxburgh Street
Edinburgh, EH8 9TA

Indkøb af "event arena" til dyreforsøg


Aarhus Universitet

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Universitet
311 19 103
Trøjborgvej 82-84
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Suheyla Savas
Telefon: +45 93508667
E-mail: udbud@au.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.au.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af "event arena" til dyreforsøg

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

En nystartet forskningsgruppe på Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet skal forsker i indlejring af hukommelse, primært ved brug af adfærdsstudier på rotter. Formålet med de planlagte forsøg, er at karakterisere hvorledes dopaminfrigivelse fra Th-positive neuroner, spiller en rolle for selektiv hukommelse og skematisk hukommelse. Dette gøres ved at træne rotter i en såkaldt ”Event arena”, der er udviklet på Edinburgh universitet. I denne arena lærer rotter at forbinde specifikke dufte med specifikke positioner i arenaen. Th-positive cellers rolle, undersøges herefter ved at bruge transgene rotter, hvor Th-positive cellers aktivitet kan styres og monitoreres ved injektion af vira.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 200 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

En nystartet forskninggruppe på Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet skal forsker i indlejring af hukommelse, primært ved brug af adfærdsstudier på rotter. Formålet med de planlagte forsøg, er at karakterisere hvorledes dopaminfrigivelse fra Th-positive neuroner, spiller en rolle for selektiv hukommelse og skematisk hukommelse. Dette gøres ved at træne rotter i en såkaldt ”Event arena”, der er udviklet på Edinburgh universitet. I denne arena lærer rotter at forbinde specifikke dufte med specifikke positioner i arenaen. Th-positive cellers rolle, undersøges herefter ved at bruge transgene rotter, hvor Th-positive cellers aktivitet kan styres og monitoreres ved injektion af vira.

Behov til udstyret (Arenaen).

- Arenaen skal kunne bruges til at undersøge selektiv og skematisk hukommelse,

- Arenaen skal understøtte rotters ”naturlige adfærd”,

- Arenaen skal kunne styres og monitoreres fra et kontrolrum,

- Arenaen skal have en udformning, der er identisk med udformningen af den arena, der er benyttet til tidligere forsøg.

Det har taget flere år at udvikle ”Event arenaen”, så den opfylder behovet for at kunne manipuleres og udformes, så den understøtter rotters naturlige adfærd. For at kunne lukrere på dette arbejde, er det essentielt at vi arbejder med udstyr, der i høj grad er sammenligneligt med det udstyr, der er brugt til tidligere forsøg.

Vi har dermed meget specifikke krav til udstyrets udformning og funktion. Dette gør at vi betragter det som optimalt at indkøbe udstyret hos den leverandør, der har været med til udformningen af det originale udstyr. Samtidig har vi ikke kunnet finde andre leverandører af samme type udstyr.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Det har taget flere år at udvikle ”Event arenaen”, så den opfylder behovet for at kunne manipuleres og udformes, så den understøtter rotters naturlige adfærd. For at kunne lukrere på dette arbejde, er det essentielt at vi arbejder med udstyr, der i høj grad er sammenligneligt med det udstyr, der er brugt til tidligere forsøg.

Vi har dermed meget specifikke krav til udstyrets udformning og funktion. Dette gør at vi betragter det som optimalt at indkøbe udstyret hos den leverandør, der har været med til udformningen af det originale udstyr. Samtidig har vi ikke kunnet finde andre leverandører af samme type udstyr.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
28/02/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Edinburg Innovations Ltd.
1-7 Roxburgh Street
Edinburgh, EH8 9TA
Det Forenede Kongerige
NUTS-kode: UK
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 200 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 4171500
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/02/2018

Send til en kollega

0.131