23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 045-098400
Offentliggjort
06.03.2018
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Hovedstaden

Vindere

Maxwell

(06.03.2018)
Promega
x

Maxwell RSC systemer inkl. forbrugsartikler

(24.05.2018)
Promega AB
13172 Nacka

Maxwell RSC systemer inkl. forbrugsartikler


Region Hovedstaden

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Region Hovedstaden
29190623
Kongens Vænge 2
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Michael Thelander
Telefon: +45 38665823
E-mail: michael.thelander@regionh.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Maxwell RSC systemer inkl. forbrugsartikler

Sagsnr.: 18010136
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Maxwell RSC systemer inkl. forbrugsartikler, med option på yderligere systemer.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Regionhovedstaden.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Maxwell RSC systemer inkl. forbrugsartikler, med option på yderligere systemer.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Yderligere udstyr.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

◦manglende konkurrence af tekniske årsager.

Forklaring:

Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, manglende konkurrence af tekniske årsager.

Kvaliteten af array-CGH analysen er i høj grad afhængig af DNAets kvalitet. Det har således ikke været muligt at udføre array-CGH analyser med DNA oprenset på andre oprensningsmaskiner, idet ingen af disse kunne levere tilstrækkelig god kvalitet eller tilstrækkelig DNA mængde/koncentration.

DNA oprenset fra amnionvæske, moderkagevæv og blod til laboratoriets array-CGH analyser.

Skal have en opsætning, der tillader påsætning af relevant prøvevolumen samt en fleksibilitet og run time der muliggør et optimeret laboratorie-flow i forbindelse med hurtig besvarelse af prænatale prøver.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 18010136
Betegnelse:

Maxwell

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
05/03/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Promega
x
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 5 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
xx
xx
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://wwwkfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/03/2018

Send til en kollega

0.145