23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 054-120109
Offentliggjort
17.03.2018
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Hässleholms kommun

Uppgradering av larmsystem vid särskilt boende och korttidsboende


Hässleholms kommun

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 048-105470)

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Hässleholms kommun
212000-0985
Hässleholms kommun Nytorget 1
Hässleholm
281 31
Sverige
Kontaktperson: Almira Mahmutbegovic
Telefon: +46 451268083
E-post: almira.mahmutbegovic@hassleholm.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.hassleholm.se/

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Uppgradering av larmsystem vid särskilt boende och korttidsboende

Referensnummer: KLK 2018/45
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
35121700
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Uppgradering av larmsystem vid särskilt boende och korttidsboende

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16/03/2018
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 048-105470

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: VI.3
Plats där texten ska ändras: Ambudsformulär
I stället för:

4.1, 4.7 och 5.1

Ska det stå:

4.24, 4.23 och 5.2

VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.097