23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 056-123873
Offentliggjort
21.03.2018
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Midtjylland

Vindere

(21.03.2018)
AXLAB A/S
Bygstubben 4
2950 Vedbæk

Indkøb af AS410 Auto Slide Preparation System. Indkøb af AS410 Auto Slide Preparation System


Region Midtjylland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Region Midtjylland
Olof Palmes Alle 15
Aarhus
8200
Danmark
Kontaktperson: Morten Amby Østergaard
Telefon: +45 24851449
E-mail: morten.oestergaard@stab.rm.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.udbud.rm.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af AS410 Auto Slide Preparation System. Indkøb af AS410 Auto Slide Preparation System.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indkøb af automatisk skæringsmaskine (AS410 Auto Slide Preparation System).

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 650 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af automatisk skæringsmaskine (AS410 Auto Slide Preparation System).

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Patologisk Institut, Regions Hospitalet Randers, ønsker at anskaffe 1. stk. fuldautomatiseret mikrotom (Automatisk Skæremaskine AS 410), inklusiv udstyrsafhængige forbrugsvarer og service fra Axlab A/S, for at kunne efterleve de politisk bestemte svartidskrav på området. Der er således blandt andet behov for at kunne skære kontroller natten over. Det betyder, at udstyret automatisk skal kunne aflæse stregkoder på blokke og printe stregkoder på glas. Desuden skal udstyret automatisk kunne detektere positionen af blokken og automatisk tilpasse snitfladen så skærevinklen bliver optimal. Derudover skal systemet automatisk kunne trimme og skære snit på blokkene, placere snit på glas og kvalitets kontrollere snittene. Endelig skal udstyret kunne håndtere flere glas pr. blok samt kobles på patologisystemet.

Ordregiver agter grundet ovenstående at indgå kontrakt med Axlab A/S om levering af 1. stk. Automatisk Skæremaskine AS 410, da anskaffelsen er omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. Udbudslovens §80, Stk. 3, nr. 2 idet kontrakten af tekniske grunde kun kan overdrages til én bestemt økonomisk aktør. Der findes ikke, ifølge Region Midtjyllands markedsafdækning, andre aktører på markedet, som har et fuldautomatiseret mikrotom kommercielt tilgængeligt pr. dags dato.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
19/03/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
AXLAB A/S
Bygstubben 4
Vedbæk
2950
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 650 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldbolden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsensvej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://http//kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/03/2018

Send til en kollega

0.136