23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 060-131889
Offentliggjort
27.03.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

http://www.okonomi.aau.dk/indkob/udbud/

Udbyder

Aalborg Universitet

Vindere

Logningsløsning som en On-premise løsning

(07.07.2018)
Netic A/S
Aalborg

Opdateringer

Rettelse
(17.04.2018)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 30-04-2018
Time: 14:00
Læses:
Dato: 07-05-2018
Time: 14:00


Yderligere oplysninger
Fristen for at stille spørgsmål er rykket 1 uge til den 23. april kl. 14:00.
Tilbudsfristen er tilsvarende rykket 1 uge til den 7. maj kl. 14:00.

Rettelse
(17.04.2018)

IV.2.7
I stedet for:
Dato: 30-04-2018
Time: 14:01
Læses:
Dato: 07-05-2018
Time: 14:01

Annullering
(07.07.2018)

Kontrakt om levering af logningsløsning


Aalborg Universitet

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 5
Aalborg
9100
Danmark
Kontaktperson: Advokat Henrik Holtse
E-mail: hh@aumento.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.okonomi.aau.dk/indkob/udbud/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.okonomi.aau.dk/indkob/udbud/
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3
København K
1101
Danmark
Kontaktperson: Advokat Henrik Holtse
E-mail: hh@aumento.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aumento.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3
København K
1101
Danmark
Kontaktperson: Advokat Henrik Holtse
E-mail: hh@aumento.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aumento.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om levering af logningsløsning

Sagsnr.: 50023
II.1.2) Hoved-CPV-kode
48000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indkøbet vedrører en logningsløsning til Aalborg Universitet (AAU).

AAU ønsker at etablere en systemunderstøttelse i form af en standard log opsamlingsløsning, der er med til at sikre, at AAU overholder EU Persondataforordningen, herunder også proaktiv handling i forhold til sikkerhedsbrud.

Derudover omfatter indkøbet implementering af logningsløsningen samt opkobling af i første omgang 23 systemer. Der vil efterfølgende skulle opkobles yderligere systemer.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

AAU kan først efter modtagelse af tilbud beslutte, hvilken af delaftalerne der ønskes, og der vil derfor kun blive tildelt kontrakt for én af delaftalerne. Det betyder, at udbuddet for den anden delaftale ikke vil resultere i en tildelingsbeslutning.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Logningsløsning som en Software as a Service

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
48000000
48400000
48781000
48783000
48333000
72000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Logningsløsning som en Software as a Service.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontraktens varighed er 4 år med mulighed for, at Ordregiver kan forlænge kontraktperioden med 2 x 12 måneder. Forlængelse kan ske af en eller flere omgange med et varsel på 3 måneder inden udløb af den ordinære eller forlængede kontraktperiode.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er en række optioner, som skal være omfattet af tilbuddet, således at AAU efterfølgende kan vurdere, om der skal gøres brug af disse optioner. Det omfatter følgende:

Option 1 – Drift af logningsløsningen.

Option 2 – Niveau 1 support.

Option 3 – Uddannelse af medarbejdere i det tilbudte system.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Logningsløsning som en On-premise løsning

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
48000000
48400000
48781000
48783000
48333000
72000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Logningsløsning som en On-premise løsning.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontraktens varighed er 4 år med mulighed for, at Ordregiver kan forlænge kontraktperioden med 2 x 12 måneder. Forlængelse kan ske af en eller flere omgange med et varsel på 3 måneder inden udløb af den ordinære eller forlængede kontraktperiode.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er en række optioner, som skal være omfattet af tilbuddet, således at AAU efterfølgende kan vurdere, om der skal gøres brug af disse optioner. Det omfatter følgende:

Option 1 – Drift af logningsløsningen.

Option 2 – Niveau 1 support.

Option 3 – Uddannelse af medarbejdere i det tilbudte system.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/04/2018
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/04/2018
Tidspunkt: 14:01
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbud eller beslutninger skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/03/2018

Send til en kollega

0.111