23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 060-132560
Offentliggjort
27.03.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Vindere

Delaftale 1 It-drift

(29.11.2018)
ALSO A/S
Helgeshøj Allé 8-10
2630 Taastrup

Delaftale 1 It-drift

(29.11.2018)
COMM2IG A/S
Kokkedal Industripark 104
2980 Kokkedal

Delaftale 1 It-drift

(29.11.2018)
Hostnordic A/S
Bjørnholms Allé 30
8260 Viby J.

Delaftale 1 It-drift

(29.11.2018)
Cloudeon A/S
Vandtårnsvej 62
2860 Søborg

Delaftale 2 Co-location

(29.11.2018)
Teracom A/S
Banestrøget 19-21
2630 Taastrup

Delaftale 1 It-drift

(29.11.2018)
Atea A/S
Lautrupvang 6
2750 Ballerup

Delaftale 1 It-drift

(29.11.2018)
Proact Systems A/S
Delta Park 46, 3.
2665 Vallensbæk Strand

Delaftale 1 It-drift

(29.11.2018)
KMD A/S
Lautrupparken 40-42
2750 Ballerup

Delaftale 1 It-drift

(29.11.2018)
IT Relation A/S
Dalgas Plads 7B 1
7400 Herning

Delaftale 2 Co-location

(29.11.2018)
Atea A/S
Lautrupvang 6
2750 Ballerup

Delaftale 2 Co-location

(29.11.2018)
GlobalConnect A/S
Hørskætten 3
2630 Taastrup

Delaftale 1 It-drift

(29.11.2018)
Cortex Consult A/S
Trekronergade 126 F 4.sal
2500 Valby

Delaftale 1 It-drift

(29.11.2018)
Progressive A/S
Lyskær 3B
2730 Herlev

Delaftale 1 It-drift

(29.11.2018)
Netcompany A/S
Grønningen 17
1270 København K

Opdateringer

Rettelse
(21.04.2018)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 24-04-2018
Time: 13:00
Læses:
Dato: 03-05-2018
Time: 13:00


Yderligere oplysninger
Ansøgningsfristen ændres til den 3.5.2018 kl. 13:00.
Baggrunden herfor er, at SKI har foretaget en justering i dokumenterne "Skema til oplysninger om referencer - Enkeltstående virksomhed" og "Skema til oplysninger om referencer - (konsortium)" gældende for både delaftale 1 og 2.
Justeringen består i en tilføjelse af 2 datofelter i skemaerne således, at de angivne reference skal angives med en start- og en slutdato.
Som følge af ovennævnte ændring har SKI uploaded nye versioner af dokumenterne (version 1.1) på udbudssiden i ETHICS. De nye versioner af referenceskemaerne (version 1.1) skal benyttes i forbindelse med ansøgers anmodning om prækvalifikation.
SKI vil endvidere på baggrund af de indkomne spørgsmål, senest mandag den 23.4.2018, uploade nye versioner af bilag E og E01 (delaftale 1 og 2) og C01 (delaftale 2), hvortil der er foretaget enkelte mindre justeringer. Disse mindre justeringer har alene betydning af tilbudsfasen.

Rettelse
(10.08.2018)Yderligere oplysninger
Grundet mængden af ubesvarede spørgsmål har SKI valgt at udskyde tilbudsfristen fra den 17.8.2018 kl. 13:00 til den 18.9.2018 kl. 13:00.

Rettelse
(28.08.2018)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 18-09-2018
Time: 13:00
Læses:
Dato: 19-09-2018
Time: 13:00


Yderligere oplysninger
Grundet præciseringer af udbudsmaterialet, som følge af spørgsmål/svar har SKI valgt at udskyde tilbudsfristen fra den 18.9.2018 kl. 13:00 til den 19.9.2018 kl. 13:00.

It-driftskapacitet


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
17472437
H.C. Hansens Gade 4
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Morten Kure Ringgård
E-mail: mri@ski.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ski.dk

I.2) Fælles udbud
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a10815cf-e79b-49de-b74b-30c22d49c38a/homepage
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a10815cf-e79b-49de-b74b-30c22d49c38a/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a10815cf-e79b-49de-b74b-30c22d49c38a/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Indkøbscentral

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

It-driftskapacitet

Sagsnr.: 02.22
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

SKI udbyder en frivillig rammeaftale, på vegne af SKI’s kunder, vedrørende it-driftskapacitet. Nærværende udbud er et genudbud af den eksisterende 02.22-aftale, der udløber i august 2018. Formålet med den kommende rammeaftale er at kunne levere it-driftskapacitet til alle SKI’s kunder, herunder at give kunderne mulighed for at anskaffe slutbrugerenheder som en service (med tilbehør) samt co-location-ydelser (housing). Rammeaftalens ydelsesområder omfatter et bredt katalog af ydelser og services, som giver kunderne en aftale, der kan dække størstedelen af deres behov for it-driftskapacitet, hvad enten der er tale om outsourcing af enkelte applikationer, outsourcing af hele organisationens samlede it-drift eller behov for leje at slutbrugerenheder med dertilhørende serviceydelser. SKI har valgt at opdele rammeaftalen i to delaftaler: Delaftale 1 It-drift og Delaftale 2 Co-location.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 720 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1 It-drift

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72500000
72600000
72253000
72315200
72317000
72300000
72910000
72251000
72220000
72700000
72311000
72252000
72320000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 indeholder ydelser inden for, hvad der kan betegnes som standard it-drift og private cloud. Delaftale 1 indeholder desuden mulighed for at anskaffe slutbrugerenheder som en service, herunder leje af slutbrugerenheder (leverandørens udstyr) og drift af slutbrugerenheder (leverandørens eller kundens eget udstyr).

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 575 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen har option på forlængelse af option på 2X12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 15
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere end 15 ansøgere på delaftale 1, der er egnede, vil der ske en udvælgelse af ansøgere med henblik på at prækvalificere 15 ansøgere. Begrænsningen af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud vil blive foretaget i nedenstående to trin:

Trin 1: Referencer.

SKI vil foretage en samlet vurdering af ansøgernes egnethed på baggrund af relevansen af ansøgerens referencer. Relevansen af ansøgers referencer vurderes på baggrund af referencens bredde og referencens økonomiske størrelse med en vægtning på henholdsvis 70% og 30%. Hver reference vægter lige meget. Ved bredde forstås de ydelser inden for delaftalens sortiment, som ansøgeren har leveret i hver enkelt reference. Ved referencens økonomiske størrelse forstås referencens økonomiske størrelse (i DKK) de seneste 3 år fra ansøgningstidspunktet af nærværende rammeaftale.

Trin 2: Soliditet.

Hvis (og kun hvis) 2 eller flere kandidater vurderes lige egnede på baggrund af trin 1, vil en begrænsning af disse kandidater ske på baggrund af, hvilke(n) ansøger(e) der har den højeste soliditetsgrad.

Udvælgelseskriterierne er nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne punkt 7.3.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2 Co-location

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72500000
72600000
72253000
72315200
72220000
72700000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 består af rene co-location-ydelser (housing). Ved co-location ”lejer” kunden sig til en sikker fysisk lokation med overvågning, strøm, nødstrøm, afkøling mv., hvor kundens servere opbevares. Kunden har dog fortsat det fulde ansvar for driften af kundens applikationer mv.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 145 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen har option på forlængelse af option på 2X12 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere end 8 ansøgere på delaftale 2, der er egnede, vil der ske en udvælgelse af ansøgere med henblik på at prækvalificere 8. Begrænsningen af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud vil blive foretaget i nedenstående to trin:

Trin 1: Referencer.

SKI vil foretage en samlet vurdering af ansøgernes egnethed på baggrund af relevansen af ansøgerens referencer. Relevansen af ansøgers referencer vurderes på baggrund af referencens bredde og referencens økonomiske størrelse med en vægtning på henholdsvis 70% og 30%. Hver reference vægter lige meget. Ved bredde forstås de ydelser inden for delaftalens sortiment, som ansøgeren har leveret i hver enkelt reference. Ved referencens økonomiske størrelse forstås referencens økonomiske størrelse (i DKK) de seneste 3 år fra ansøgningstidspunktet af nærværende rammeaftale.

Trin 2: Soliditet.

Hvis (og kun hvis) 2 eller flere kandidater vurderes lige egnede på baggrund af trin 1, vil en begrænsning af disse kandidater ske på baggrund af, hvilke(n) ansøger(e) der har den højeste soliditetsgrad.

Udvælgelseskriterierne er nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne punkt 7.3.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Udvælgelseskriterierne for hver delaftale er angivet under punkt II.2.9.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at ansøger i seneste disponible regnskabsår skal have haft en samlet omsætning på minimum 30 000 000 DKK.

Det er et minimumskrav, at ansøger har en soliditetsgrad på mindst 5% for det seneste disponible regnskabsår uanset antallet af delaftaler ansøger søger om prækvalifikation til.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Udvælgelseskriterierne er for hver delaftale er angivet under punkt II.2.9.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at ansøger skal oplyse 2 referencer, pr. delaftale som ansøger søger om prækvalifikation til, på leverancer som omfatter levering af ydelser inden for ét eller flere af rammeaftalens ydelsesområder. Referencen må maksimalt ligge 3 år tilbage fra ansøgningstidspunktet af nærværende Rammeaftale.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Såfremt tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører (fx et konsortium), skal disse påtage sig, at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen skal udpege en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI. Tilsvarende hæfter en tilbudsgiver, som i sin ansøgning om prækvalifikation i relation til økonomisk og finansiel formåen, baserer sig på andre enheders formåen (kaldet ”støttende virksomheder”) fx et moder-, søsterselskab eller en underleverandør, solidarisk med de pågældende støttende enheder for kontraktens gennemførelse, såfremt kontrakten tildeles tilbudsgiver.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 15
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/04/2018
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 08/05/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøger/tilbudsgiver må ikke være omfattet af nogen af udelukkelsesgrundende angivet i udbudslovens §§ 135 og 136 og § 137, stk. 1, nr. 2.

Bemærk at ordregiver inden tildeling skal kræve endelig dokumentation herfor i henhold til udbudslovens § 151.

En sammenslutning af økonomiske aktører (fx et konsortium) skal afgive ansøgning/tilbud under iagttagelse af konkurrencereglerne, herunder i relation til forbuddet om karteldannelse.

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgning/tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Ad I.3): Der er mulighed for at stille spørgsmål til udbuddet via SKI's udbudssystem ETHICS.

Ad II.1.5) og II.2.6): Fsva. det anførte beløb bemærkes, at der er tale om et skønnet forbrug over 4 år opgjort på baggrund af kundernes forventede forbrug. Leverandørerne vil ikke kunne støtte ret på disse tal, men bærer fuldt ud den kommercielle risiko i såvel opadgående som nedadgående retning.

IV.1.3) Antal af tildelinger af rammeaftaler vil for delaftale 1 og 2 ske til henholdsvis de 10 og 5 tilbudsgivere, som har afgivet de 10 og 5 økonomisk mest fordelagtige tilbud i henhold til tildelingskriteriet ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”, jf. udbudsbetingelsernes punkt 8. Elektronisk fælles europæisk udbudsdokument (ESPD):

— Tilbudsgiver skal i forbindelse med afgivelse af tilbud udfylde et elektronisk ESPD, som et foreløbigt bevis for, at en tilbudsgiver opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, jf. om udelukkelsesgrunde ovenfor, og egnethed,

— For information om udfyldelse og indsendelse af ESPD henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2.2. I øvrigt henvises til i udbudsbetingelsernes punkt 7.4 og særligt om endelig dokumentation i punkt 16.

Udbudssystemet ETHICS: Ansøgning om prækvalifikation og afgivelse af tilbud kan kun ske via ETHICS. Adgangen til ETHICS sker via linket: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a10815cf-e79b-49de-b74b-30c22d49c38a/homepage. Alternativ adgang til ETHICS findes via SKI’s hjemmeside www.ski.dk. Her findes der i bunden af siden overskriften ”For leverandører” et link til ETHICS. I udbudsoversigten skal klikkes på ikonet til venstre for det udbud/udbudssystem, der ønskes at få adgang til. På denne side klikkes på det røde ikon ud for den pågældende rammeaftale. Der er fri, direkte og fuld elektronisk adgang til udbudsmaterialet. Har man allerede en brugerprofil, skal man tilmelde sig ved at klikke på ”Tilmeld eksisterende bruger”. Eksisterende brugere får ikke tilsendt en ny signatur, men skal anvende den signatur, som brugeren tidligere har modtaget fra ETHICS. Såfremt signaturen er bortkommet, kan denne fornyes via brugerprofilen, som findes i øverste højre hjørne efter login. Har man ikke i forvejen en bruger, sker tilmelding ved at klikke på ”Opret og tilmeld ny bruger”. Herefter får man en mail indeholdende et aktiveringslink. Ved at følge linket, aktiveres man som bruger, og vil automatisk blive tilmeldt. Er den oprettede bruger underskriftsberettiget, vil man, efter succesfuld aktivering, få tilsendt en signatur, som skal anvendes til signering (Vær opmærksom på, at mails indeholdende aktiveringslink og signatur i nogle tilfælde kan ende i ens spamfilter). Såfremt ansøger/tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (fx et konsortium), skal den befuldmægtigede virksomhed i sammenslutningen udfylde og sende ansøgning/tilbud og de til ansøgningen/tilbuddet hørende dokumenter på vegne af sammenslutningen.SKI henleder opmærksomheden på, at servertiden i ETHICS, der vises online, er den gældende tidsangivelse for rettidig modtaget ansøgning/tilbud. Når ansøger/tilbudsgiver uploader ansøgning/tilbuddet og signerer følgebrevet, registreres denne tid på alle de uploadede dokumenter. Det bemærkes, at det ikke er muligt at uploade yderligere dokumenter i ETHICS efter ansøgningsfristens/tilbudsfristens udløb i henhold til servertiden i ETHICS.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 dage efter regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er prækvalificeret, jf. § 7, stk. 1 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer).

Klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer).

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 6, stk. 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer). I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på:

https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/03/2018

Send til en kollega

0.097