23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 062-137343
Offentliggjort
29.03.2018
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Medicoteknik, Region Syddanmark

Vindere

Indkøb af Linear accelerator til Vejle Sygehus

(29.03.2018)
Elekta AB
Kungsstensgatan 18
SE 103 93 Stokholm

Indkøb af Linear accelerator til Vejle Sygehus


Medicoteknik, Region Syddanmark

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Medicoteknik, Region Syddanmark
Kløvervænget 16
Odense
5000
Danmark
Telefon: +45 29135749
E-mail: henrik.timm@rsyd.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.regionsyddanmark.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af Linear accelerator til Vejle Sygehus

Sagsnr.: MT8676
II.1.2) Hoved-CPV-kode
31643100
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indkøb af 1 stk. Elekta Versa HD lineær accelerator til Vejle Sygehus.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 21 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31643100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af 1 stk. Elekta Versa HD lineær accelerator til Vejle Sygehus.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

1) Fleksibilitet i afdelingen i forbindelse med præventiv vedligehold og nedbrud:

Vejle Sygehus har et grundlæggende krav om, at acceleratorer som minimum skal være dosimetrisk parvise ens af hensyn til fleksibilitet og driftssikkerhed i afdelingen. Grundlæggende konstruktionsforskelle mellem de forskellige acceleratorleverandører betyder, at en accelerator af andet fabrikat ikke kan beam-matches med en Elekta-accelerator. Patienter kan derfor ikke frit flyttes mellem acceleratorerne ved forsinkelser, nedbrud eller planlagt præventiv vedligehold. I stedet vil simple behandlinger (fx palliationer) som minimum skulle genberegnes i dosisplanlægningssystemet før de kan flyttes til en accelerator af andet fabrikat, mens komplekse kurative behandlinger (intensitetsmodulerende teknikker som fx IMRT og IMAT) kræver en komplet dosisplanlægning, hvilket er en yderst tidskrævende opgave. Dosisplanlægningsressourcen i Vejle andrager årligt omkring 4,5 fuldtidsstillinger (radiografer og hospitalsfysikere) for udarbejdelse af omkring 1 600 dosisplaner. Ved akut nedbrud vil i omegnen af 25 dosisplaner skulle genplanlægges, hvilket akut mindst modsvarer 115-120 arbejdstimer i dosisplanlægning. Anslået 85% af alle behandlinger er lange forløb, hvor patienten skal komme dagligt mellem 25 – 40 gange. Afbrydelser i behandlingen reducerer effekten af strålebehandlingen, og i yderste konsekvens vil fraværet af dosimetrisk parvis ens acceleratorer betyde, at patientbehandlinger skal aflyses ved tekniske nedbrud og at patientsikkerheden generelt reduceres;

2) Minimering af risiko for betjeningsfejl for behandlingspersonale eller teknisk personale

Billedvejledt strålebehandling (IGRT) med forskellige billedprotokoller er en af grundstenene i moderne strålebehandling. Grundlæggende betjeningsmæssige forskelle på især billeddelen betyder, at betjeningspersonalet (minimum 12 personaler) skal uddannes på et andet fabrikat. De forskellige procedurer mellem de forskellige fabrikanter vil betyde en øget potentiel risiko for betjeningsfejl og hermed fejlpositionering og fejlbehandling af patienterne, når der for samme typer behandlinger findes forskellige procedurer knyttet til forskellige acceleratorfabrikanter.

Risikoen for betjeningsfejl er ligeledes øget for afdelingens tekniske personale (teknikere og fysikere) i forbindelse med præventiv vedligehold, reparationer, justeringer og kalibreringer, idet metode og procedurer vil være forskellige for dele af kvalitetssikringsarbejdet. Alt.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: MT8676
Betegnelse:

Indkøb af Linear accelerator til Vejle Sygehus

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
27/03/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Elekta AB
Kungsstensgatan 18
Stokholm
SE 103 93
Sverige
NUTS-kode: SE

Internetadresse:www.elekta.com

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 21 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/03/2018

Send til en kollega

0.111