23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
04.04.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

DEN ERHVERVSDRIVENDE FONDE DANSK KYST- OG NATURT // CVR:36471271

Kapacitetsudvikling: Nye overnatningsformer, bedre kapacitetsudnyttelse og øget udlejning


DEN ERHVERVSDRIVENDE FONDE DANSK KYST- OG NATURT // CVR:36471271

OpgavebeskrivelsePå grund af øget overnatninger, særligt i feriehusene, over de seneste år, oplever både Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune en stor begrænsning for yderligere vækst pga. manglende over-natningskapacitet. Som det fremgår af turismestrategierne for de to kommuner, er der behov for at rette fokus mod at styrke overnatningskapaciteten og udvide sæsonen. Kapacitetsudvikling er således en grundlæggende forudsætning, hvis de to kommuner skal bibeholde de nuværende vækstrater og der med medvirke til at indfri de nationale vækstmål for dansk turisme.

Specielt i højsæsonen og i ferieperioderne er der mangel på overnatningskapacitet til udlejning. I dette projekt er der fokus på at øge kapaciteten indenfor hhv. den eksisterende feriehusmasse og udvikling af nye overnatningsmuligheder og enheder med særligt fokus på udviklingsmuligheder i forhold til eksisterende aktører og arealer, fx campingpladser, lystbådehavne, havnearealer – generelt by- og naturnær overnatning og rekreative miljøer. I ydersæsonen ønskes der større fokus på udviklingen af kortferiekoncepter, fleksibel ankomst og afrejse i overnatningsbranchen samt at øge anvendelsen af de private ferie-huse samt forbruget der genereres af de overnattende gæster.

Med udgangspunkt i de fire særlige feriesteder er der med andre ord behov for at udbygge og diversificere det samlede overnatningsudbud. Visionen er, at turisterne får endnu flere overnatningsmuligheder af høj kvalitet og den stigende efterspørgsel efter kortferieophold imødekommes og tilgodeses.

Mere konkret indeholder udbuddet følgende delopgaver:

Delopgave 1: Kortlægning, udvikling og test af koncepter og forretningsmodeller for nye overnatningsmu-ligheder og -enheder
Delopgave 2: Udvikling og test af koncepter for kortferie og mersalg
Delopgave 3: Styrket kapacitetsudnyttelse og øget forbrug i feriehuse
Delopgave 4: Hands-on manual

Se mere i opgavebeskrivelsen i vedhæftede fil.
Annonceret4. april 2018 15:00:00 CEST
Deadline2. maj 2018 12:00:00 CEST
UdbudstypeMindre danske udbud
OpgavetypeTjenesteydelser
UdbudsformOffentligt/åbent udbud
CPV kode73220000, 72221000, 75125000
MyndighedstypeAndet
Skønnet kontraktsum800 000,00

Dokumenter & materiale

Dokumenter> application/pdf

Tildelings- og udvælgelseskriterier

TildelingskriterierØkonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier1) Pris: 20 pct.
2) Kvalitet: 45 pct.
3) Kvalifikationer: 35 pct.
UdvælgelseskriterierAd 1) Følgende elementer indgår i evalueringen af prisen:
Den samlede pris og timepris

Ad 2) Følgende elementer indgår i evalueringen af kvaliteten:
• En opgørelse af antal timer fordelt på de forskellige opgaver og anciennitet på de medarbejdere, der er allokeret til løsning af opgaven.
• Indholdet i tilbuddet, bl.a. tilbudsgivers samlede opgaveforståelse, metodiske tilgang og konkrete forslag til løsning.
• Hvorvidt tilbudsgiver har detaljerede procedurer for og redskaber til at sikre høj kvalitet i leveran-cen af kortlægning, udviklingsprocesser og hands-on manualer.
• Hvorvidt tilbudsgiver har et detaljeret, realistisk og kvalificeret bud på løsning af opgaverne for-bundet med forankring af eksisterende analyser og rapporter.
• Hvorvidt tilbudsgiver har et detaljeret, realistisk og kvalificeret bud på løsning af opgaverne for-bundet med forankring af resultaterne herunder inddragelse af og videreformidling til erhvervs-aktørerne.
• Hvorvidt tilbudsgiver har kvalificeret bud på gennemførelse af test af forretningsmodeller og nye tiltag inden for hver delopgave.

Ad 3) Følgende elementer indgår i evalueringen af kvalifikationerne hos allokerede medarbejdere og samarbejdspartnere:
• Erfaring hos allokerede medarbejdere med gennemførsel af kortlæg-ning/undersøgelser/analyser, udvikling af metode til udviklingsprocesser og forretningsmodeller, gennemførelse af udviklingsproces samt udarbejdelse af forretnings- og praksisnære manualer.
• Anciennitet og erfaring hos de nøglepersoner der bliver knyttet til opgaven. Tilbudsgiver bedes oplyse dette samt specificere medarbejdernes eller samarbejdspartnernes konkrete opgaver og ansvar ift. leverancens delopgaver.
• Indgående kendskab til og erfaringer med virksomhedsudvikling gerne indenfor turist- eller over-natningsbranchen. Det forventes at tilbudsgiver evner at motivere virksomhederne til at arbejde omkring overnatningsfokuseret forretningsudvikling

Kontaktperson

NavnMette Trads Nielsen
Telefon+45 21141929
E-mailmtn@kystognaturturisme.dk

Ordregiver

NavnDEN ERHVERVSDRIVENDE FONDE DANSK KYST- OG NATURT // CVR:36471271
AdresseSkeelslundvej 99
9940 Aabybro
DK
Telefon+45 23329009
E-mailinfo@kystognaturturisme.dk
WWWwww.kystognaturturisme.dk

Send til en kollega

0.165