23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 066-146953
Offentliggjort
05.04.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://dropbinder.com/

Udbyder

Ejendomskontoret Tingbjerg Forum

Vindere

Offentligt udbud af vaskeridrift for fsb Tingbjerg, SAB Tingbjerg og SAB Utterslevhuse

(19.09.2018)
Nortec A/S
Vejle

Offentligt udbud af vaskeridrift for fsb Tingbjerg, SAB Tingbjerg og SAB Utterslevhuse


Ejendomskontoret Tingbjerg Forum

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Ejendomskontoret Tingbjerg Forum
31991617
Midtfløjene 16
Brønshøj
2700
Danmark
Kontaktperson: Emilie Agerbak Halvorsen
E-mail: eah@delacour.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://tingbjergforum.dk/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://dropbinder.com/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Almen boligforening
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentligt udbud af vaskeridrift for fsb Tingbjerg, SAB Tingbjerg og SAB Utterslevhuse

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98311200
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker at udbyde vaskeridrift af afdelingernes 48 vaskerier til en professionel aktør. Herved forstås, at Ordregiver ønsker at overlade installation, montering, drift, vedligehold og service af de pågældende vaskeriers maskiner og sæbedoseringsanlæg til den vindende Tilbudsgiver.

Den vindende Tilbudsgiver skal desuden levere afregningssoftware til brug for fakturering, forkodede vaskebrikker samt betalings- og reservationssoftware.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39713210
42716120
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker at udbyde vaskeridrift af afdelingernes 48 vaskerier til en professionel aktør. Herved forstås, at Ordregiver ønsker at overlade installation, montering, drift, vedligehold og service af de pågældende vaskeriers maskiner og sæbedoseringsanlæg til den vindende Tilbudsgiver.

Den vindende Tilbudsgiver skal desuden levere afregningssoftware til brug for fakturering, forkodede vaskebrikker samt betalings- og reservationssoftware. Betalings – og reservationssoftwaren skal i hvert af de 48 vaskerier enten være koblet op til ét centralt placeret, vægthængt betalings- og reservationspanel eller til et display integreret i hver enkelt maskine. Læs nærmere om krav og ønsker til betalings- og reservationssoftwaren samt betjeningspanelerne i Bilag 3, Kravspecifikation og ydelsesbeskrivelse afsnit 6.

Tilbudsgiver skal levere vaskemaskiner og tørretumblere til hver af Ordregivers 48 individuelle vaskerier.

Leveringen vedrører i alt:

- 97 stk. vaskemaskiner med en tromlevolumen på min. 75 liter,

- 48 stk. vaskemaskiner med en tromlevolumen på min. 100 liter,

- 79 stk. tørretumblere med en tromlevolumen på min. 240 liter,

- 48 stk. sæbedoseringsløsninger.

Maskinbestykningen for hvert enkelt af Ordregivers 48 vaskerier fremgår udbudsmaterialets Bilag 7, Tingbjerg og Utterslevhus, nye maskiner.

Foruden vaskemaskiner, tørretumblere og sæbedoseringsanlæg skal der leveres 102 stk. vaskevogne som skal kunne køres ind under maskinernes lugeåbning. Se nærmere herom i Bilag 3, Kravspecifikation og ydelsesbeskrivelse pkt. 2.12.

I forbindelse med kontraktindgåelsen skal den vindende Tilbudsgiver levere 2 500 stk. forkodede vaskebrikker og 3 stk. briklæsere til brug for aktivering af vaskebrikkerne. Vaskebrikkerne skal kunne benyttes sammen med betalings- og reservationssystemet samt til åbning af vaskeriernes adgangsdøre. Læs nærmere om krav og ønsker til vaskebrikkerne i Bilag 3, Kravsspecifikation og ydelsesbeskrivelse, afsnit 7.

Den vindende Tilbudsgiver skal forestå demontering af Ordregivers nuværende maskiner og sæbedoseringsanlæg samt montering og tilslutning af de tilbudte maskiner og anlæg. Vaskemaskiner, tørretumblere og sæbedoseringsanlæg skal fremføres til lovligt fremstillede og allerede eksisterende installationer.

Ordregiver står for eventuel istandsættelse af vaskerierne i forbindelse med udskiftningen af de eksisterende maskiner. Forud for kontraktstart skal den vindende Tilbudsgiver udarbejde en udskiftningsplan, der skal godkendes af Ordregiver., jf. herved Bilag 3, Kravspecifikation og ydelsesbeskrivelse, pkt. 5.4.

Kontrakten forventes at træde i kraft den 2.7.2018. Senest den 1.11.2018 skal samtlige maskiner være monteret og klar til ibrugtagning. Se nærmere herom i udbudsmaterialets Bilag 1, Udkast til kontrakt pkt. 8.2.

Ordregiver stiller vederlagsfrit de eksisterende lokaler til rådighed og afholder selv alle udgifter til opvarmning af lokalerne og til lyskilder. I fsb Tingbjerg og SAB Tingbjerg afholder Ordregiver desuden alle udgifter til vand og el. I SAB Utterslevhuse skal Tilbudsgiver afholde alle udgifter til vaskeriudstyrets forbrug af elektricitet og vand såvel som til internet.

Kontrakten løber i 10 år og den vindende Tilbudsgiver garanterer i den forbindelse, at de leverede produkter og ydelser lever op til den enhver tid gældende lovgivning på området for miljø og arbejdsmiljø.

Resultatet af nærværende udbudsforretning samt den faktiske driftssituation kan give anledning til ændringer af kontrakten i dennes løbetid. Inden for rammerne af udbudslovens §§ 178-184 må Tilbudsgiver acceptere sådanne ændringer af kontrakten.

Den gennemsnitlige kørsel i Ordregivers vaskerier er estimeret til 3,35 vaske per vaskemaskine per dag og 4,45 tørringer per tørretumbler per dag. Estimatet er alene udtryk for Ordregivers bedste skøn, og afvigelser vil derfor kunne forekomme.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Tilbudsgiver skal som en tvungen option afgive priser på køb af Ordregivers nuværende vaskemaskiner og tørretumblere. De tilbudte priser skal oplyses i Bilag 4, Tilbudsliste, Ark 2.

Optionen vedrører samtlige af de i Bilag 6, Tingbjerg og Utterslevhuse, eksisterende maskiner oplyste maskiner.

Der er mulighed for at besigtige maskinerne inden tilbudsafgivelse, jf. Udbudsbetingelsernes afsnit 3.4.

De tilbudte priser er bindende for Tilbudsgiver og vægtningen af optionsprisen udgør 10% af den samlede vægtning for underkriteriet Pris, jf. Udbudsbetingelsernes afsnit 6.2.2.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/05/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/05/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Nærværende udbud afholdes digitalt via internetportalen Dropbinder. Dette betyder, at alle spørgsmål til udbudsmaterialet skal stilles via Dropbinder. Ligeledes skal tilbud afleveres via Dropbinder.

Spørgsmål vedrørende anvendelse af Dropbinder kan rettes til Dropbinder ApS:

Telefon: tlf. 70 70 20 78.

E-mail: info@dropbinder.com

Nærværende udbud har i Dropbinder udbudsnummeret: »DB #000105«.

Oprettelse i Dropbinder:

Oprettelse af login til Dropbinder:

1) Gå til internetadressen http://www.dropbinder.com

2) Klik på Login og vælg »Ny bruger« og følg vejledning.

Har du allerede et login til Dropbinder:

1) Gå til internetadressen http://www.dropbinder.com og vælg »Login« og følg vejledningen;

2) Login ved at taste mail og kodeord.

Har du glemt din adgangskode:

1) Gå til internetadressen http://www.dropbinder.com

2) Klik på »Login« og indtast herefter mail og kodeord;

3) Hvis mailadresse og kodeord ikke passer sammen, kan der nu vælges »Mistet adgangskode?«.

Følg herefter vejledning.

Stil spørgsmål til udbuddet via Dropbinder:

Tilbudsgivers spørgsmål til Ordregiver indsendes ved følgende fremgangsmåde:

1) I »Søgebaren« øverst i skærmbilleder indtastes »#DB000105«. Alternativt kan Tilbudsgiver bruge følgende deeplink: https://goo.gl/SGFk9b

2) Udbuddet »Udbud af vaskeridrift« fremkommer;

3) Klik på ”tappen” »Beskeder« og følge instruktionerne.

Tilbudsgiver bedes indlede sine eventuelle spørgsmål til Ordregiver med følgende tekst: ”Spørgsmål vedrørende udbud af vaskeridrift”.

Afgivelse af tilbud i Dropbinder:

1) I »Søgebaren« øverst i skærmbilleder indtastes »DB#00105«. Alternativt kan Tilbudsgiver bruge følgende deeplink: https://goo.gl/SGFk9b

2) Udbuddet » Udbud af vaskeridrift « fremkommer;

3) Klik på »Tilmeld som tilbudsgiver«;

4) Indlæs nu tilbuddet og klik på »Indsend bud«. OBS: Dette skal gøres inden tilbudsfristens udløb.

Support:

Såfremt Tilbudsgiver måtte have tekniske spørgsmål til afviklingen af udbuddet via Dropbinder, kan Dropbinder support vederlagsfrit kontaktes ved følgende procedure:

1) Klik på »Hjælp?« knappen som sidder nederst i højre side af skærmbilledet;

2) Søg evt. i hjælpedatabasen for at se, om der her ligger oplysninger, som kan hjælpe dig med et svar;

3) Hvis der ikke fremkommer den ønskede hjælpetekst, kan der nu klikkes på »Kontakt os« knappen, hvor der kan indtastes navn og e-mail, samt hvad der ønskes hjælp til;

4) Indsend/afslut ved at klikke på »Send«.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at det er Tilbudsgivers eget ansvar i god tid og inden for afleveringsfristen at sikre sig adgang til udbudsportalen samt orientere sig om kravene for konditionsmæssig aflevering af tilbuddet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171,stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185,stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

7 / 7.

Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse:https://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/04/2018

Send til en kollega

0.093