23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 078-175145
Offentliggjort
21.04.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Indkøbsafdelingen Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Levering af fjernvarmemålere til eksisterende netværk


Indkøbsafdelingen Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Indkøbsafdelingen Teknik og Miljø, Aarhus Kommune
55133018
Bautavej 1
Aarhus V
8210
Danmark
Kontaktperson: Frands Petersen
Telefon: +45 29209193
E-mail: fvp@aarhus.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af fjernvarmemålere til eksisterende netværk

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38551000 - KA01
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Levering af supplerende fjernvarmemålere. AffaldVarme Aarhus har i 2011 og 2014 via EU-udbud indkøbt mere end 58 000 energimålere i størrelse fra Qp 1,5 til og med Qp 150.Vinder af begge udbud blev Kamstrup med et Radio Mesh-netværk med Permanent Drifts Overvågning (PDO). AffaldVarme har nu et behov for at supplere de 58 000 målere med yderligere fjernvarmemålere og har derfor indgået en 4-årig rammeaftale med levering af energimålere, som kan indgå i den eksisterende målerbestand.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den 4-årige rammeaftalen vedrører supplerende indkøb af fjernvarmemålere fra Qp 1,5 til og med Qp 150. Fjernvarmemålerne skal indgå i den eksisterende målerbestand med tilsvarende (eller bedre) funktionalitet. De ny indkøbte målere skal benyttes som supplement over hele byen. Rammeaftalens værdi er afhængig af antallet af tilflyttere til Aarhus Kommune. Der forventes en nettotilvækst i antal husstande på 1 500-2 000 pr. år. svarende til en indkøbsvolumen på ca. 3 000 000,00 – 4 000 000,00 DKK pr.år.

De nye målere skal som et minimum tilbyde lækageovervågning, Permanent Drifts Overvågning, dataopsamling:

- Hjemtagning af 8 loggede værdier på timebasis en gang i døgnet for alle målere,

- Hjemtagning af 6 aflæsningsværdier en gang i døgnet for alle målere,

- Hjemtager og videresender sprængningsalarmer for alle målere,

- Hjemtager data til PDO rapporter 4 gange årligt,

- Det skal være muligt at lave en straksaflæsning på varmemåleren. Ved en straksaflæsning forstås, at data skal være tilbage og tilgængelige senest 2 minutter efter, at ønsket om forespørgsel er afsendt af en administrativ medarbejder.

Data bliver i dag hjemtaget via et Kamstrup Radio Mesh-netværk. Netværket består af Radio/routeremoduler isat alle målere. Hver måler sender egne data og agerer router for andre målere. Der er monteret en koncentrator der for hver ca. 50 målere, der sender data via GSM/GPRS til Kamstrups dataopsamlingsserver. En leverandør skal enten kunne levere data ind i dette netværk eller at etablere et parallelt netværk for indsamling af målerdata.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten er indgået iht. Forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 50 efter forhandling uden forudgående indkaldelse af tilbud pga:

c) varerne kan af tekniske årsager kun leveres af en bestemt leverandør

e) kontrakt er indgået med henblik på suppl. leverancer fra den oprindelige leverandør til udvidelse af bestå. Installationer, da et leverandørskifte vil medføre tekniske vanskeligheder v. drift.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
  • Der er afgivet ordre på supplerende leverancer hos den oprindelige leverandør under streng overholdelse af direktivets betingelser
Forklaring:

Fjernvarmemåler kan af tekniske årsager kun leveres af en bestemt leverandør og kontrakten er indgået med henblik på supplerende leverancer fra den oprindelige leverandør til udvidelse af bestående installationer, da et leverandørskifte vil medføre tekniske vanskeligheder v. drift. Se uddybende forklaringer anført under pkt. II.2.4) Beskrivelse af udbuddet, II. 2.14) Yderligere oplysninger og VI.3)Yderligere supplerende oplysninger.

Der er gennemført en forudgående offentliggørelse af indkøbet med indkaldelse af interessetilkendegivelser for at markedet var adviseret og derigennem at sikre gennemsigtighed og ligebehandling.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 025-054940
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Levering af energimålere

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/04/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Kamstup A/S
21248118
Industrivej 28
Skanderborg
8660
Danmark
NUTS-kode: DK042
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 16 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 16 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Forud for indgåelse af kontrakten er der foretaget en screening af alle kendte leverandøres energimålere (konstruktion og tekniske data). På den baggrund forventede AffaldVarme ikke at der fandtes et alternativ til Kamstrups fjernvarmemåler, som kunne levere en tilsvarende eller bedre dataindsamling.

For at sikre at artikel 50 stk. og c) op e) har kunnet anvendes ved dette indkøb er der forud for indgåelse af aftalen d. 6.2.2018 gennemført en frivillig bekendtgørelser, hvor interesserede leverandører kunne rette i henvendelse til Indkøbsafdelingen/AffaldVarme, der som de var interesserede i at komme i betragtning til opgaven. I annoncen var de overordnede tekniske krav til leverancen anført, ligesom der ved anmodning kunne rekvireres en detaljeret kravspecifikation. Annonceringen medførte udelukkende en henvendelse fra netop Kamstrup, hvorfor man herefter overgik til forhandling iht. artikel 50.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/04/2018

Send til en kollega

0.082