23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 086-194081
Offentliggjort
04.05.2018
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Rigspolitiet

Vindere

Vedligeholdelse af eksisterende Oracle licenser

(04.05.2018)
Oracle Danmark ApS
Metalbuen 66
2750 Ballerup

Vedligeholdelse og support af eksisterende Oracle licenser


Rigspolitiet

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Rigspolitiet
17143611
Polititorvet 14
København V
1780
Danmark
Kontaktperson: Michelle Andersen
Telefon: +45 0000000
E-mail: man068@politi.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.politi.dk/da/ompolitiet/rigspolitiet/

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vedligeholdelse og support af eksisterende Oracle licenser

Sagsnr.: 2017-3310-62
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72250000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rigspolitiet råder over et antal licenser til forskellige Oracle software produkter, som Rigspolitiet ønsker fortsat vedligehold og supporteret. Bekendtgørelsen omfatter 4 et-årige aftaler om vedligehold og support.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 4 665 457.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72600000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rigspolitiet ønsker fortsat vedligeholdelse og support af eksisterende Oracle software produkter.

Bekendtgørelsen omfatter 4 et-årige aftaler om vedligehold og support fordelt over følgende perioder og produkter:

- 1 aftale for perioden 31.5.2018 til 30.5.2019, som omhandler vedligeholdelse og support af følgende licenser: Business Intelligence Publisher, Database Gateway for WebSphere, Internet Application, SOA Management, SOA Suite, WebLogic Suite,

- 2 aftaler for perioden 1.5.2018 til 30.4.2019, som omhandler vedligeholdelse og support af følgende licenser: Database Standard, Open System Gateways, Internet Developer Suite, Internet Application Server, Discoverer Desktop, Internet Application Server, Database Enterprise,

- 1 aftale for perioden 22.6.2018 til 21.6.2019, som omhandler vedligeholdelse og support af følgende licenser: Business Intelligence Publisher, Database Enterprise, Database Gateway for WebSphere MQ, Database Standard, Internet Application Server, Internet Developer Suite, SOA Management Pack Enterprise.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Vedrørende punkt II.1.7) og V.2.4 er den samlede værdi angående de omhandlende vedligeholdelsesaftaler angivet som en omtrentlig værdi.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag: Oracle er indehaver af enerettigheder i forbindelse med Oracle software.

Rigspolitiet har tidligere i 2015 afholdt et fællesudbud sammen med Forsvaret angående vedligeholdelse og support af Oracle licenser samt anskaffelse af Oracle licenser med det resultat, at der ikke blev indsendt tilbud. Årsagen hertil var, at Oracle ikke tillod, at partnere varetager vedligeholdelse og support af de omhandlende Oracle licenser udover det første år fra anskaffelsestidspunktet af licensen. Rigspolitiet og Forsvaret havde på baggrund heraf en efterfølgende dialog med Oracle Danmark ApS, hvor det blev erfaret, at der ikke var en effektiv konkurrence i forbindelse med vedligeholdelse og support af eksisterende Oracle software efter det første års vedligeholdelse og support.

Markedssituationen har ikke ændret sig siden. Vedrørende de af denne bekendtgørelse omhandlende licenser, har Rigspolitiet forespurgt Oracle Danmark ApS om det er muligt, at andre end Oracle kan levere vedligeholdelse og support heraf. Jævnfør brev fra Oracle Danmark A/S modtaget den 11.1.2018 er Rigspolitiet blevet orienteret om, at Oracle Danmark ApS ikke har autoriseret nogle af deres partnere til at forny vedligeholdelse og support af de eksisterende licenser, som er omfattet af denne bekendtgørelse.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Vedligeholdelse af eksisterende Oracle licenser

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
01/05/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Oracle Danmark ApS
71 29 85 15
Metalbuen 66
Ballerup
2750
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 4 665 457.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 4 665 457.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
Kontrakten/delkontrakten/koncessionen forventes at ville blive givet i underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen der er angivet i punkt V.2.1) er datoen for beslutningen om tildeling og er ikke datoen for indgåelse af kontrakten.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De præcise oplysninger om klagefrist(er) følger af § 7, stk. 3 i lov om Klagenævnet for Udbud (tidligere Håndhævelsesloven). Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/05/2018

Send til en kollega

0.121