23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 090-203034
Offentliggjort
12.05.2018
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Syddanmark

Udbud af Image Management System (IMS) til patologiafdelinger i Region Syddanmark


Region Syddanmark

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Syddanmark
Damhaven 12
Vejle
7100
Danmark
Kontaktperson: Sanne Nørgaard
E-mail: sanne.norgaard@rsyd.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rsyd.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/181055

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af Image Management System (IMS) til patologiafdelinger i Region Syddanmark

Sagsnr.: 17/34387
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72200000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

De fire patologiafdelinger i Region Syddanmark ønsker at indkøb et Image Management System. Systemet skal anvendes til styring af digitalisering af vævssnit fra scanning af vævssnit, laboratoriets kvalitetssikring af billeder til samling af prøver og administration af patologens flow af analyse opgaver. Systemet skal udgøre fremtiden digital arbejdsplads for patologen og understøtte analyse, diagnosticering og besvarelse til rekvirenten. Systemet skal understøtte deling af arbejde mellem patologerne, revisioner, digital MDT konferencer og være grundlaget for anvendelse af analysesoftware til støtte i diagnosticeringen.

Indkøbet indeholder:

— Installation af systemet,

— Konfigurering af systemet,

— Integrationer,

— Opkobling til scannere,

— Test,

— Uddannelse af brugere,

— Dokumentation,

— Implementering,

— Support og vedligeholdelse.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72268000
72265000
72263000
72227000
72228000
72266000
72253100
72253200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med tilrettelæggelsen af udbud af en IMS løsning til Region Syddanmark ønsker regionen at have en forudgående markedsdialog med interesserede potentielle tilbudsgivere. Den dialog, der forventes at finde sted primo juni 2018, vil i forhold til hver af de interesserede virksomheder bestå i et møde mellem den pågældende virksomhed og Region Syddanmark af 1-2 timers varighed. Dialogen vil blive afholdt på Sygehus Lillebælt i Vejle efter aftale med den enkelte virksomhed. Dialogen vil blive gennemført på dansk, alternativt engelsk såfremt leverandøren ikke har mulighed for at gøre det på dansk. Se nærmere om, hvordan man tilmelder sig markedsdialogen i pkt. VI.3) Yderligere oplysninger.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/09/2018

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Anmodning om deltagelse i markedsdialogen skal ske til sanne.norgaard@rsyd.dk Venligst mærk anmodningen "Markedsdialog ifm. udbud af IMS system til patologi i Region Syddanmark". Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse er den 1.6.2018. Virksomheder, der ønsker at deltage i markedsdialogen, og hvis anmodning regionen accepterer, vil senest den 16.5.2018 modtage en dagsorden for de emner, regionen ønsker belyst. Virksomheder der anmoder om deltagelse senere end 15.5.2018 og hvis anmodning accepteres af regionen, modtager dagsorden senest 1.6.2018.

Der vil under markedsdialogen være repræsentanter til stede fra regionens projektorganisation, herunder IT-afdelinger og patologiafdelingerne.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/05/2018

Send til en kollega

0.076