23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 099-226109
Offentliggjort
26.05.2018
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Midtjylland

Udbudsforberedelse - Øjensystem


Region Midtjylland

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Midtjylland
Skottenborg 26
Viborg
8800
Danmark
Kontaktperson: Dennis Hedegaard Jensen
E-mail: denjns@rm.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rm.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbudsforberedelse - Øjensystem

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

I forbindelse med forestående udbud af øjnesystem til de relevante enheder i Region Midtjylland, ønsker projektleder Dennis Hedegaard Jensen at komme i dialog med relevante aktører på markedet.

Dialogen har det formål, at Region Midtjylland dermed løbende kan vende ideer og ønsker med markedet, for dermed at optimerer det endelige udbudsmateriale og dermed indkomne tilbud.

Henvend Dem derfor på ovenstående mailadresse, såfremt udbuddet kunne have relevans for Dem.

Det bemærkes, at vi fortrinsvis ønsker dialog med virksomheder, der allerede har en platform til formålet der kan tages udgangspunkt i, og ikke "bare" virksomheder som på længere sigt vil kunne udvikle en sådan.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33120000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddets formål:

Formålet med projektet er at konsolidere de forskellige øjensystemer der i dag anvendes i regions øjenafdelinger, så afdelingerne i fremtiden anvender det samme øjensystem med én fælles database. Derudover skal kerneopgaver der i dag løses i øjensystemerne fremover løses i MidtEPJ. Det gælder fx visitation, bookning, medicinhåndtering mv. Øjensystems primære formål skal være opsamling af måledata fra øjenapparatur, samt strukturering af behandlingsforløb i faste moduler.

Øjensystemet skal integreres med MidtEPJ. Integrationen mellem MidtEPJ og øjensystemet udvikles særskilt og er derfor ikke en del af udbuddet. Leverandøren af øjensystemet skal dog levere en snitflade mod MidtEPJ der skal være i stand til at sende og modtage data til og fra MidtEPJ.

Øjensystemet skal implementeres i regionens 3 øjenafdelinger i henholdsvis Aarhus, Randers og Holstebro, samt i øjenklinikken i Silkeborg.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/11/2018

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/05/2018

Send til en kollega

0.097