23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 099-226494
Offentliggjort
26.05.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

LOCUM Aktiebolag

Ramavtal Konsulttjänster inom Kalkylering


LOCUM Aktiebolag

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
LOCUM Aktiebolag
556438-7909
Box 17201
Stockholm
104 62
Sverige
Telefon: +46 725541743
E-post: jenni.indrayatie-viklander@sll.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.locum.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal Konsulttjänster inom Kalkylering

Referensnummer: LOC 1710-1100
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71324000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Locum AB är i behov av ramavtal med ett antal leverantörer av konsulttjänster inom kalkylering. Uppdraget omfattar konsultuppdrag avseende kalkylering för bygg, VVS och el av ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.

Upphandlingen är uppdelad i tre (3) anbudsområden:

1. Anbudsområde 1 – Kalkylering för bygg

2. Anbudsområde 2 – Kalkylering för VVS

3. Anbudsområde 3 – Kalkylering för El

Anbud kan lämnas för ett anbudsområde eller flera anbudsområden som upphandlingen är uppdelad i.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 8 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Anbudsområde 1 - Kalkyl för bygg

Del nr: 1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71324000
72220000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Locum AB är i behov av ramavtal med ett antal leverantörer av konsulttjänster inom kalkylering. Uppdraget omfattar konsultuppdrag avseende kalkylering för bygg, VVS och el av ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.

Upphandlingen är uppdelad i tre (3) anbudsområden:

1. Anbudsområde 1 – Kalkylering för bygg

2. Anbudsområde 2 – Kalkylering för VVS

3. Anbudsområde 3 – Kalkylering för El

Anbud kan lämnas för ett anbudsområde eller flera anbudsområden som upphandlingen är uppdelad i.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Genomförandebeskrivning / Viktning: 30 %
Pris - Viktning: 70 %
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

2 st förlängningsoptioner ett år i taget

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Anbudsområde 2 - Kalkyl för VVS

Del nr: 2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71324000
72220000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Locum AB är i behov av ramavtal med ett antal leverantörer av konsulttjänster inom kalkylering. Uppdraget omfattar konsultuppdrag avseende kalkylering för bygg, VVS och el av ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.

Upphandlingen är uppdelad i tre (3) anbudsområden:

1. Anbudsområde 1 – Kalkylering för bygg

2. Anbudsområde 2 – Kalkylering för VVS

3. Anbudsområde 3 – Kalkylering för El

Anbud kan lämnas för ett anbudsområde eller flera anbudsområden som upphandlingen är uppdelad i.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Genomförandebeskrivning / Viktning: 30 %
Pris - Viktning: 70 %
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

2 st förlängningsoptioner ett år i taget

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Anbudsområde 3 - Kalkyl för EL

Del nr: 3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71324000
72220000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Locum AB är i behov av ramavtal med ett antal leverantörer av konsulttjänster inom kalkylering. Uppdraget omfattar konsultuppdrag avseende kalkylering för bygg, VVS och el av ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.

Upphandlingen är uppdelad i tre (3) anbudsområden:

1. Anbudsområde 1 – Kalkylering för bygg

2. Anbudsområde 2 – Kalkylering för VVS

3. Anbudsområde 3 – Kalkylering för El

Anbud kan lämnas för ett anbudsområde eller flera anbudsområden som upphandlingen är uppdelad i.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Genomförandebeskrivning / Viktning: 30 %
Pris - Viktning: 70 %
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

2 st förlängningsoptioner ett år i taget

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 025-053664
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Anbudsområde 1 - Kalkyl för bygg

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
04/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Arris AB
559119-6349
Blasieholmen
Stockholm
111 48
Sverige
Telefon: +46 728575224
E-post: g.sjoo@arris-ab.com
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 985.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 3
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Anbudsområde 1 - Kalkyl för bygg

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
04/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
BK Beräkningskonsulter AB
556619-6969
Landsvägen 39
Sundbyberg
172 63
Sverige
Telefon: +46 8-58537522
E-post: tomas.carlsang@bkkonsulter.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 875.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 4
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Anbudsområde 1 - Kalkyl för bygg

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
04/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Ebab i Stockholm AB
556092-0075
Trädskolevägen 17
Stockholm
121 07
Sverige
Telefon: +46 706778447
E-post: jennifer.brehmer@ebab.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 820.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 5
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Anbudsområde 1 - Kalkyl för bygg

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
04/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Tyréns AB
556194-7986
Peter Myndes Backe 16
Stockholm
118 86
Sverige
Telefon: +46 104522932
E-post: cecilia.sundberg@tyrens.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 6
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Anbudsområde 1 - Kalkyl för bygg

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
04/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
ÅF-Infrastructure AB
556185-2103
Box 47002
Stockholm
100 74
Sverige
Telefon: +46 733278151
E-post: beatrice.lidman@afconsult.com
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 944.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 7
Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Anbudsområde 2 - Kalkyl för VVS

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
04/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Bengt Dahlgren Stockholm Aktiebolag
556150-0751
Hammarby Allé 47
Stockholm
120 30
Sverige
Telefon: +46 734258151
E-post: martina.mattsson@bengtdahlgren.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 820.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 8
Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Anbudsområde 2 - Kalkyl för VVS

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
04/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
BK Beräkningskonsulter AB
556619-6969
Landsvägen 39
Sundbyberg
172 63
Sverige
Telefon: +46 8-58537522
E-post: tomas.carlsang@bkkonsulter.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 950.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 9
Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Anbudsområde 2 - Kalkyl för VVS

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
04/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Ebab i Stockholm AB
556092-0075
Trädskolevägen 17
Stockholm
121 07
Sverige
Telefon: +46 706778447
E-post: jennifer.brehmer@ebab.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 905.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 10
Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Anbudsområde 2 - Kalkyl för VVS

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
04/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
ÅF-Infrastructure AB
556185-2103
Box 47002
Stockholm
100 74
Sverige
Telefon: +46 733278151
E-post: beatrice.lidman@afconsult.com
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 844.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 11
Del nr: 3
Benämning på upphandlingen:

Anbudsområde 3 - Kalkyl för EL

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
04/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
BK Beräkningskonsulter AB
556619-6969
Landsvägen 39
Sundbyberg
172 63
Sverige
Telefon: +46 8-58537522
E-post: tomas.carlsang@bkkonsulter.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 950.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 12
Del nr: 3
Benämning på upphandlingen:

Anbudsområde 3 - Kalkyl för EL

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
04/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Ebab i Stockholm AB
556092-0075
Trädskolevägen 17
Stockholm
121 07
Sverige
Telefon: +46 706778447
E-post: jennifer.brehmer@ebab.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 905.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 13
Del nr: 3
Benämning på upphandlingen:

Anbudsområde 3 - Kalkyl för EL

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
04/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Tyréns AB
556194-7986
Peter Myndes Backe 16
Stockholm
118 86
Sverige
Telefon: +46 104522932
E-post: cecilia.sundberg@tyrens.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 920.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 14
Del nr: 3
Benämning på upphandlingen:

Anbudsområde 3 - Kalkyl för EL

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
04/05/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
ÅF-Infrastructure AB
556185-2103
Box 47002
Stockholm
100 74
Sverige
Telefon: +46 733278151
E-post: beatrice.lidman@afconsult.com
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 844.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Stockholm
115 76
Sverige
Telefon: +46 8-56168000
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Fax: +46 8-56168001

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
24/05/2018

Send til en kollega

0.081