23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 117-266474
Offentliggjort
21.06.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Täby kommun

Webbaserat skolvalssystem inkl. resursfördelning och fakturering


Täby kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Täby kommun
212000-0118
Esplanaden 3
Täby
183 80
Sverige
Kontaktperson: Jesper Nyreröd
E-post: jesper.nyrerod@taby.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.taby.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Webbaserat skolvalssystem inkl. resursfördelning och fakturering

Referensnummer: BGN 2017/113-69, GVN 2017/47-69
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
48000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandling av webbaserat förskole- och skolvalssystem inklusive administrativa gränssnitt för resursfördelning och fakturering.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 6 350 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
48219300
48810000
72000000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser ett webbaserat system som stödjer ansökanprocessen för vårdnadshavare för förskola, fritidshem samt skola för vårdnadshavarnas och administratörernas processer. Driften för webbdelarna av systemet ska vara i GDPR-säkrad molndrift. Systemet ska stödja både de som är folkbokförda i kommunen samt de som ännu inte flyttat in eller bara vill nyttja en plats på en enhet inom kommunen. För enheternas administratörer ska systemet stödja köhantering (förskola och fritidshem), ansökan om plats i grundskola (inflytts- och bytesansökan och skolval) samt placeringsprocessen och förändringar av alla placeringar.

Systemdelar som stödjer central administration t.ex. resursfördelning ska vara lokaldrift server-klient. Systemet ska få uppgifter till personregistret från Skatteverket, men i vissa fall ska det gå att skriva in personer manuellt. Antingen med ett riktigt personnummer eller med ett s.k. tillfälligt. Systemet ska hantera kommunens beräkning av utbetalning av förskole- och skolpeng. Andra belopp ska kunna hanteras enligt Täby kommuns regler, t.ex. på placeringsnivå. Data från systemet ska kunna exporteras till andra system. Dokumenthantering och gallring ska ske enligt vid var tid gällande lagreglering samt gällande rutiner inom kommunen.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Utvärderingskrav / Viktning: 140000
Pris - Viktning: 0
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 242-503432
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
29/01/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
IST AB
556265-4755
Ingelstadsvägen 9
Växjö
352 34
Sverige
E-post: bengt.kristoffersson@ist.com
Nuts-kod: SE110

Internetadress: http://www.ist.biz

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 6 350 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20/06/2018

Send til en kollega

0.148