23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 119-271177
Offentliggjort
23.06.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Sundsvall

Verksamhetssystem för Socialtjänst, Vård & Omsorg


Sundsvall

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Sundsvall
212000-2411
Norrmalmsgatan 4
Sundsvall
851 85
Sverige
Telefon: +46 72-3126600
E-post: bengt.herlin@sundsvall.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sundsvall.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Social trygghet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Verksamhetssystem för Socialtjänst, Vård & Omsorg

Referensnummer: UH-2016-163
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar Sundsvalls kommuns behov av verksamhetssystem för Socialtjänst, Vård & Omsorg, d.v.s. det IT-stöd som krävs för Sundsvalls kommuns verksamhet inom nämnda områden. Omfångsmässigt överensstämmer det med Socialstyrelsens framtagna modeller för process, begrepp och information inom Nationell Informationsstruktur (NI 2016.1 eller senare) avseende Socialtjänst respektive Hälso- och sjukvård. IT-stödet förväntas innehålla funktionalitet minst motsvarande kommunens befintliga IT-stöd samt ge nya tekniska lösningar som underlättar vardagen för användare och brukare.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 43 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
72000000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
Nuts-kod: SE321
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Verksamhetssystem för Socialtjänst, Vård & Omsorg, dvs det IT-stöd som krävs för Sundsvalls kommuns verksamhet inom nämnda områden.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlade förfaranden under konkurrens
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2016/S 227-413561
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Verksamhetssystem för Socialtjänst, Vård & Omsorg

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20/06/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
CGI Sverige AB
556337-2191
Torshamnsgatan 24
Stockholm
164 98
Sverige
Telefon: +46 706289015
E-post: lena.nilsson@cgi.com
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 53 973 683.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Härnösand
Box 314
Härnösand
871 27
Sverige
Telefon: +46 611-460600
E-post: forvaltningsratteniharnosand@dom.se
Fax: +46 611-511820

Internetadress: http://www.forvaltningsratteniharnosand.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20/06/2018

Send til en kollega

0.142