23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 125-286295
Offentliggjort
03.07.2018
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

SKAT

Vindere

(03.07.2018)
Qualiware Aps
Ryttermarken 15
3520 Farum

Tilkøb i medfør af kontrakt om anskaffelse af procesdokumentationsprogrammel (BPM) og hertil relaterede ydelser


SKAT

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
SKAT
19 55 21 01
Østbanegade 123
København
2100
Danmark
Kontaktperson: Casper Ussing
E-mail: Casper.Ussing@skat.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.skat.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Tilkøb i medfør af kontrakt om anskaffelse af procesdokumentationsprogrammel (BPM) og hertil relaterede ydelser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
48000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Bekendtgørelsen med henblik på forudgående gennemsigtighed vedrører tilkøb af licenser til procesdokumentationsprogrammel samt relaterede ydelser i medfør af ”kontrakt om anskaffelse af procesdokumentationsprogrammel (BPM) og hertil relaterede ydelser”.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 637 773.00 EUR
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72222300
72230000
72263000
72265000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

SKAT har til hensigt at tilkøbe licenser til 25% yderligere brugere i medfør af den indgåede ”kontrakt om anskaffelse af procesdokumentationsprogrammel (BPM) og hertil relaterede ydelser” (herefter ”Kontrakten”). Licenserne omfatter en tidsubegrænset brugsret og vedligeholdelse (maintenance) af følgende programmel:

- Qualiware for Collaboration,

- Qualiware Web Editor,

- Qualiware Enterprise Architecture.

Tilkøbet udgør:

- 1633 licenser til Qualiware for Collaboration,

- 108 licenser til Qualiware Web Editor,

- 8 licenser til Qualiware Enterprise Architecture.

Kontrakten er indgået efter udbudsproceduren begrænset udbud under udbudsbekendtgørelse 2016/S 250-460622.

Det er SKATs vurdering, at tilkøbet kan foretages ”i medfør af Kontrakten” i henhold til udbudslovens § 179, idet det i Kontrakten er forudsat, at SKAT inden for de respektive licenstyper kan tilkøbe licenser til 25% flere brugere, samt at SKAT skal ”beregne” prisen for anskaffelse af licenserne på grundlag af leverandørens tilbudte priser i forbindelse med udbuddet. På baggrund af leverandørens angivelser vedrørende pris i sit oprindelige tilbud har SKAT foretaget en beregning af enhedspriserne for de omfattede licenstyper. Anskaffelsen af licenser sker herefter i overensstemmelse med de konkurrenceudsatte priser. Værdien af tilkøbet er vurderet til 637 773 DKK, jf. også afsnit II.1.7).

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Indgåelse (underskrift) af aftale om tilkøbet sker først efter udløbet af fristen for indsigelser efter denne bekendtgørelse.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

SKAT har til hensigt at tilkøbe licenser til 25% yderligere brugere i medfør af den indgåede ”kontrakt om anskaffelse af procesdokumentationsprogrammel (BPM) og hertil relaterede ydelser” (herefter ”Kontrakten”). Licenserne omfatter en tidsubegrænset brugsret og vedligeholdelse (maintenance) af følgende programmel:

- Qualiware for Collaboration,

- Qualiware Web Editor,

- Qualiware Enterprise Architecture.

Tilkøbet udgør:

- 1633 licenser til Qualiware for Collaboration,

- 108 licenser til Qualiware Web Editor,

- 8 licenser til Qualiware Enterprise Architecture.

Kontrakten er indgået efter udbudsproceduren begrænset udbud under udbudsbekendtgørelse 2016/S 250-460622.

Det er SKATs vurdering, at tilkøbet kan foretages ”i medfør af Kontrakten” i henhold til udbudslovens § 179, idet det i Kontrakten er forudsat, at SKAT inden for de respektive licenstyper kan tilkøbe licenser til 25% flere brugere, samt at SKAT skal ”beregne” prisen for anskaffelse af licenserne på grundlag af leverandørens tilbudte priser i forbindelse med udbuddet. På baggrund af leverandørens angivelser vedrørende pris i sit oprindelige tilbud har SKAT foretaget en beregning af enhedspriserne for de omfattede licenstyper. Anskaffelsen af licenser sker herefter i overensstemmelse med de konkurrenceudsatte priser. Værdien af tilkøbet er vurderet til 637 773 DKK, jf. også afsnit II.1.7).

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 250-460622

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
28/06/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Qualiware Aps
30731557
Ryttermarken 15
Farum
3520
Danmark
Telefon: +45 45470700
E-mail: info@qualiware.com
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 637 773.00 EUR
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I tilfælde hvor ordregiveren forud for kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (The Danish Competition and Consumer Authority)
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/06/2018

Send til en kollega

0.086