23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 130-297612
Offentliggjort
10.07.2018
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Frederiks Varmeværk A.m.b.a

Vindere

Valgt leverandør

(10.07.2018)
GE Jenbacher GmbH & Co OG
Achenseestrasse 1-3
6200 Jenbach

Køb og montering af biogasmotor til motoranlæg på fjernvarmeanlæg


Frederiks Varmeværk A.m.b.a

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Frederiks Varmeværk A.m.b.a
18552310
Vestergade 5
Karup J
7470
Danmark
Kontaktperson: Torben Hermansen
Telefon: +45 24696730
E-mail: the@cowi.com
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://frederiksvogv.dk/

I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Køb og montering af biogasmotor til motoranlæg på fjernvarmeanlæg

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31121200
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Frederiks Varmeværk A.m.b.a. ønsker at drive deres motoranlæg på biogas i stedet for naturgas, som er det nuværende brændsel. Derfor skal den ene (af typen 616) af de 2 eksisterende biogas motorer, som er produceret af GE Jenbacher, udskiftes, således at motoren som primær brændsel kører på biogas, mens forkammeret forsynes med naturgas.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 4 250 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ordregiver har behov for køb og montering af biogasmotor til motoranlæg på fjernvarmeanlæg

Købet gennemføres med et supplerende motorkøb af GE Jenbacher type 612, til delvis fornyelse af den eksisterende motor type 616. De eksisterende motorer er placeret i særlige motorfundamenter, som er tilpasset disse motortyper og hvor til der fra transformeren tilgår bestemte kabelstørrelser, som er dimensioneret til både motorfundamentet og således også den nye motor 612. Ved det supplerende køb af GE Jenbacher motor 612, placeres denne i det eksisterende motorfundament og opkobles med samme dimensioner uden nævneværdige ændring eller udskiftning til det eksisterende fundament og de dertilhørende særligt dimensioneret opkoblinger. Ligeledes vil det eksisterende røggassystem, varmesystem, smøreoliesystem, ventilation, motorrum, kransystem og 10,5 kV koblingsfelt med generatorkabler ligedes kunne bruges uden nærneværdige tilpasninger. Endvidere gælder, at det derved sikres at lyddæmpere og udstødskedler derved har korrekt kapacitet og modtryk.

På baggrund af de særlige størrelsesforhold for de eksisterende motorfundamenter og de særligt dimensioneret opkoblinger til den eksisterende transformer, samt indgående kendskab til markedet for denne type af motorer, vurderer Frederiks Varmeværk A.m.b.a. at et leverandørskifte til denne leverance, ville medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse. I denne sammenhæng har Frederiks Varmeværk A.m.b.a. valgt at gennemføre et udbud med forhandling uden forudgående indkaldelse af tilbud i overensstemmelse med Forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 50, e.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 50
Omkostningskriterium - Navn: Varmeproduktionspris over 10 år / Vægtning: 50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående indkaldelse af tilbud
  • Der er afgivet ordre på supplerende leverancer hos den oprindelige leverandør under streng overholdelse af direktivets betingelser
Forklaring:

 

Købet gennemføres med et supplerende motorkøb af GE Jenbacher type 612, til delvis fornyelse af den eksisterende motor type 616. De eksisterende motorer er placeret i særlige motorfundamenter, som er tilpasset disse motortyper og hvor til der fra transformeren tilgår bestemte kabelstørrelser, som er dimensioneret til både motorfundamentet og således også den nye motor 612. Ved det supplerende køb af GE Jenbacher motor 612, placeres denne i det eksisterende motorfundament og opkobles med samme dimensioner uden nævneværdige ændring eller udskiftning til det eksisterende fundament og de dertilhørende særligt dimensioneret opkoblinger. Ligeledes vil det eksisterende røggassystem, varmesystem, smøreoliesystem, ventilation, motorrum, kransystem og 10,5 kV koblingsfelt med genratorkabler ligedes kunne bruges uden nærneværdige tilpasninger. Endvidere gælder, at det derved sikres at lyddæmpere og udstødskedler derved har korrekt kapacitet og modtryk.

På baggrund af de særlige størrelsesforhold for de eksisterende motorfundamenter og de særligt dimensioneret opkoblinger til den eksisterende transformer, samt indgående kendskab til markedet for denne type af motorer, vurderer Frederiks Varmeværk A.m.b.a. at et leverandørskifte til denne leverance, ville medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse. I denne sammenhæng har Frederiks Varmeværk A.m.b.a. valgt at gennemføre et udbud med forhandling uden forudgående indkaldelse af tilbud i overensstemmelse med Forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 50, e.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

 

Køb og montering af biogasmotor til motoranlæg på fjernvarmeanlæg

 

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
04/07/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
GE Jenbacher GmbH & Co OG
FN 239923 d
Achenseestrasse 1-3
Jenbach
6200
Østrig
NUTS-kode: AT33

Internetadresse: www.gejenbacher.com

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 4 250 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 4 250 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naeveneshus.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Findes ikke
xxx
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Ordregiver påregner at indgå kontrakterne med den nævnte leverandør efter tidligst 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, jf. § 4, stk. 1, i lov om Klagenævnet for Udbud. Klage over ordregivers valg af procedure kan indgives til Klagenævnet for Udbud. Klage skal være modtaget i Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt, jf. § 7, stk. 3, i lov om Klagenævnet for Udbud. Senest samtidig med klagers indsendelse af klage til Klagenævnet skal klageren skriftligt underrette ordregiver om indgivelsen af klagen til Klagenævnet.

.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/07/2018

Send til en kollega

0.433