23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 133-302895
Offentliggjort
13.07.2018
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Aalborg Universitet

Vindere

(13.07.2018)
Thermo Electron A/S
Stamholmen 193
Hvidovre

Køb af måleudstyr i form af Spetrometer


Aalborg Universitet

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Aalborg Universitet
29102384
Fredrik Bajers Vej 7F
Aalborg Øst
9220
Danmark
Kontaktperson: Helle Wulff
Telefon: +45 99409514
E-mail: hwu@adm.aau.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3d73f009-7e9b-445c-a547-7a125d8b2162/homepage

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Køb af måleudstyr i form af Spetrometer

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Aalborg Universitet har en stor viden og know how i operation og avanceret vedligehold fra den første generation af instrumentet (QE) som skal overføres direkte til det nye instrument. Derfor skal instrumentet være det samme for at kan bearbejde tidligere opsamlede data mv.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 752 243.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

AAU finder at købet er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i udbudsdirektivets artikel 32, hvorfor AAU agter at gennemføre købet som en direkte tildeling.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Aalborg Universitet, Kemi - og Biovidenskab har en stor viden og know how i operation og avanceret vedligehold fra den første generation af instrumentet (QE) som skal overføres direkte til det nye instrument (QE HF). Kemi- og Biovidenskab har adskillige implementerede workflows (kvalitetssikring, dataanalyse, metoder) som er udviklet til det nuværende QE, som med de mindst mulige ændringer kan overføres til QE HF. Apperatur fra anden udbyder vil kræve en fuldstændig omstilling af laboratoratoriet og sætte de nuværende forskningsprojekter, hvori metoderne indgår, i stå. Work flows skal reetableres og datapakker og pipelines skal laves om.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
11/07/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Thermo Electron A/S
Stamholmen 193
Hvidovre
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 752 243.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/07/2018

Send til en kollega

0.068