23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 134-305603
Offentliggjort
14.07.2018
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Aarhus Universitet

Vindere

(14.07.2018)
Skalar Analytical B.V
Tinstraat 12
4823 AA Breda

Indkøb af segmented flow analyzer


Aarhus Universitet

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Universitet
311 19 103
Trøjborgvej 82-84
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Suheyla Savas
Telefon: +45 93508667
E-mail: udbud@au.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.au.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af segmented flow analyzer

Sagsnr.: 2018-159-000045
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

De marine laboratorier ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet agter at købe en ny ”Segmented Flow Analyzer” til erstatning for et tilsvarende instrument. Instrumentet skal bruges i forbindelse med analyse af egne, primært marine og ferske vandprøver, fra overvågnings- og forskningsprojekter i Danmark og Grønland og i mindre omfang også fra eksterne samarbejdspartnere. Instituttet har mange analyseprøver som skal analyseres hurtigst muligt for at projekterne kan komme videre.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 500 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

De marine laboratorier ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet agter at købe en ny ”Segmented Flow Analyzer” til erstatning for et tilsvarende instrument. Instrumentet skal bruges i forbindelse med analyse af egne, primært marine og ferske vandprøver, fra overvågnings- og forskningsprojekter i Danmark og Grønland og i mindre omfang også fra eksterne samarbejdspartnere. Instituttet har mange analyseprøver som skal analyseres hurtigst muligt for at projekterne kan komme videre.

Vi stiller følgende krav til et nyt instrument:

- Analyser skal være baseret på ”Segmented Flow Analysis” (SFA),

- Instrumentet skal kunne analysere følgende fem stoffer samtidig, med en batch størrelse på mindst 50 prøver pr. dag:

- Ammonium, ved ISO-5667-3 Phenol-metoden, alternativt sali-cylat/isocyanurat –metoden hvis den er dokumenteret til at virke lige så godt i havvand, måleområde 0,5 – 5 μmol N/liter, detektionsgrænse på <=0,3 μmol N/liter og en RSD på <=7 % ved en bølgelængde på 630 nm alternativt 660 nm.,

- Nitrit, ved ISO-5667-3 metoden, måleområde: 0,1 – 2 μmol N/liter, de-tektionsgrænse på <=0,04 μmol N/liter og en RSD på <=7 % ved en bølge-længde på 540 nm.,

- Nitrit + nitrat, ved ISO-5667-3 metoden, måleområde: 1 – 11 μmol N/liter, detektionsgrænse på <=0,1 μmol N/liter og en RSD på <=6 % ved en bølgelængde på 540 nm.,

- Phosphor, ISO-5667-3 metoden måleområde 0,25 – 2,5 μmol P/liter, detektionsgrænse på <=0,06 μmol P/liter og en RSD på <=5 % ved en bølge-længde på 880 nm.,

- Silikat, ved ISO-5667-3 metoden, måleområde 2,5 – 25 μmol Si/liter, de-tektionsgrænse på <=0,2 μmol Si/liter og en RSD på <=4 % ved en bølge-længde på 810 nm.,

- Instrumentet skal kunne udføre en automatisk nedlukning, efterfulgt af en renseprocedure,

- Instrumentet skal kunne anvendes til at måle TN og TP efter forudgående nedbrydning i autoklave, og instrumentet kunne sættes op til automatisk TN/TP be-stemmelse med UV nedbrydning (tilbud på modul indhentes, men tilkøb sker først senere),

- Output fra interface/supervision system skal have form af Excel-fil eller en fil, der kan læses af Excel 2016,

- Output filen skal indeholde kolonner med følgende oplysninger: prøvetype (vask/standard/QC etc.), prøveidentitet, fortynding før/efter, resultat, tophøjde, korrigeret højde, analysetid, kanal/stof,

- Maksimal leveringstid på 2 måneder pga. mange prøver med korte deadlines,

- Servicebesøg skal det kunne lade sig gøre inden for 3 arbejdsdage efter anmodningen og transporttiden skal kun beregnes fra en dansk destination, f.eks. Københavns lufthavn,

- Det nuværende instrument skal i et vist omfang bruges til reservedele. Vi har en velfungerende autosampler, som vi gerne vil bibeholde som backup og som det nye instrument derfor skal understøtte,

- På grund af mange-årig akkreditering og anvendelse af data til lange tidsserier er det altafgørende at datakvalitet og struktur er samme som den nuværende,

- Vores søsterinstitut, Institut for Miljøvidenskab, kører tilsvarende analyser på instrumentet, hvorved der kan udnyttes synergifordele omkring reservedele, servicebesøg, oplæring, laborantressourcer mv.,

- Grønlands Naturinstitut, som vi samarbejder meget tæt med omkring rådgivning til Grønlands Selvstyre, vil køre tilsvarende analyser på instrumentet, hvorved der kan udnyttes synergifordele omkring reservedele, oplæring, laborant-ressourcer mv.

Baseret på vores nuværende erfaring og en omfattende markedsundersøgelse vurderer vi, at kun én leverandør kan levere et instrument, som lever op til alle ovenstående krav.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

De marine laboratorier ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet agter at købe en ny Segmented Flow Analyzer til erstatning for et tilsvarende instrument. Det nuværende instrument skal i et vist omfang bruges til reservedele. Vi har en velfungerende autosampler, som vi gerne vil bibeholde som backup og som det nye instrument derfor skal understøtte. På grund af mangeårig akkreditering og anvendelse af data til lange tidsserier er det altafgørende at datakvalitet og struktur er samme som den nuværende.

Vores søsterinstitut, Institut for Miljøvidenskab, kører tilsvarende analyser på instrumentet, hvorved der kan udnyttes synergifordele omkring reservedele, servicebesøg, oplæring, laborantressourcer mv.

Grønlands Naturinstitut, som vi samarbejder meget tæt med omkring rådgivning til Grønlands Selvstyre, vil køre tilsvarende analyser på instrumentet, hvorved der kan udnyttes synergifordele omkring reservedele, oplæring, laborant-ressourcer mv. Baseret på vores nuværende erfaring gennem en omfattende markedsafdækning vurderer vi, at kun én leverandør kan levere et instrument, som lever op til vores krav.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
13/07/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Skalar Analytical B.V
Tinstraat 12
4823 AA Breda
Nederlandene
NUTS-kode: NL
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 500 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 4171500
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/07/2018

Send til en kollega

0.099