23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 158-363392
Offentliggjort
18.08.2018
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Energinet Forretningsservice A/S

Udbud af rammeaftale på konsulentbistand til SAP


Energinet Forretningsservice A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Energinet Forretningsservice A/S
39314797
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia
7000
Danmark
Kontaktperson: Kirsten Ebstrup
Telefon: +45 70102244
E-mail: indkob@energinet.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/228008

I.1) Navn og adresser
Energinet Eltranmission A/S
39314878
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia
7000
Danmark
Kontaktperson: Kirsten Ebstrup
Telefon: +45 70102244
E-mail: indkob@energinet.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

I.1) Navn og adresser
Energinet Elsystemansvar A/S
39314959
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia
7000
Danmark
Kontaktperson: Kirsten Ebstrup
Telefon: +45 70102244
E-mail: indkob@energinet.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

I.1) Navn og adresser
Energinet DataHub A/S
39315041
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia
7000
Danmark
Kontaktperson: Kirsten Ebstrup
E-mail: indkob@energinet.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

I.1) Navn og adresser
Energinet Associated Activities A/S
25943325
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia
7000
Danmark
Kontaktperson: Kirsten Ebstrup
E-mail: indkob@energinet.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

I.1) Navn og adresser
Energinet Gas TSO A/S
39315084
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia
7000
Danmark
Kontaktperson: Kirsten Ebstrup
E-mail: indkob@energinet.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

I.1) Navn og adresser
Lille Torup Gaslager A/S
29851255
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia
7000
Danmark
Kontaktperson: Krsten Ebstrup
Telefon: +45 70102244
E-mail: indkob@energinet.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

I.1) Navn og adresser
Gas Storage Denmark A/S
29851247
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia
7000
Danmark
Kontaktperson: Kirsten Ebstrup
Telefon: +45 70102244
E-mail: indkob@energinet.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

I.1) Navn og adresser
Dansk Gas Distribution A/S
27210406
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia
7000
Danmark
Kontaktperson: Kirsten Ebstrup
Telefon: +45 70102244
E-mail: indkob@energinet.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

I.1) Navn og adresser
Energinet Teknik og Anlæg A/S
37930393
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia
7000
Danmark
Kontaktperson: Kirsten Ebstrup
Telefon: +45 70102244
E-mail: indkob@energinet.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftale på konsulentbistand til SAP

Sagsnr.: 18/02542
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72200000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Energinet udbyder en rammeaftale på it-konsulentbistand til hhv. driftssupport i SAP (application management) og udvikling indenfor SAP HR og de øvrige SAP teknologiområder.

Rammeaftalen er opdelt i to delaftaler, en for SAP HR og en for øvrige SAP-teknologiområder.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1 omhandler it-konsulentbistand til udvikling og application management til Energinets SAP-system indenfor SAP HR teknologiområdet.

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72220000
72221000
72224000
72227000
72266000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Erritsø og Ballerup

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omhandler it-konsulentbistand til udvikling og application management til Energi-nets SAP-system indenfor SAP HR teknologiområdet.

Ved udviklingsopgaver menes eks. konfiguration af forretningsprocesser, udvikling af integrationer, sparring vedr. løsninger i forbindelse med udvikling af ny funktionalitet, identifikation af funktionsfejl, test og dokumentation af udviklet funktionalitet m.v., jf. bilag 2 – ydelsesbeskrivelse.

Ved application management-opgaver menes eks. maintenance i form af opgradering, patch opgraderinger, ad hoc opgaver i forbindelse med fejlsøgning og fejlløsning, udarbejdelse af system og driftsdokumentation ved ændringer i setup eller miljøer samt vedligeholdelse af integrationer m.v., jf. bilag 2 – ydelsesbeskrivelse.

Udbuddet gennemføres som et fælles udbud af de i 1.2 nævnte selskaber. Derudover har nye selskaber i Energinet-koncernen option på at tiltræde aftalen, jf. afsnit II.2.11

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2 omhandler it-konsulentbistand til udvikling og application management til Energinets SAP-system indenfor øvrige SAP-teknologiområder end SAP HR

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72220000
72221000
72224000
72227000
72266000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Erritsø og Ballerup

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ydelsen i delaftale 2 omhandler it-konsulentbistand til udvikling og application management til Energinets SAP-system indenfor øvrige SAP-teknologiområder end SAP HR.

Ved udviklingsopgaver menes eks. konfiguration af forretningsprocesser, udvikling af integrationer, sparring vedr. løsninger i forbindelse med udvikling af ny funktionalitet, identifikation af funktionsfejl, test og dokumentation af udviklet funktionalitet m.v., jf. bilag 2 – ydelsesbeskrivelse.

Ved application management-opgaver menes eks. maintenance i form af opgradering, patch opgraderinger, ad hoc opgaver i forbindelse med fejlsøgning og fejlløsning, udarbejdelse af system og driftsdokumentation ved ændringer i setup eller miljøer samt vedligeholdelse af integrationer m.v., jf. bilag 2 – ydelsesbeskrivelse.

Udbuddet gennemføres som et fælles udbud af de i 1.2 nævnte selskaber. Derudover har nye selskaber i Energinet-koncernen option på at tiltræde aftalen, jf. afsnit II.2.11

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 153-352005
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Prækvalifikationsmateriale

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Betegnelse:

Udbudsmateriale

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver er blevet opmærksom på en fejlagtig angivelse i udbudsbekendtgørelsen, som giver anledning til et behov for at annullere og genudbyde opgaven.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævntet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1) Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt,

2). Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsen Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/08/2018

Send til en kollega

0.071