23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 183-414627
Offentliggjort
22.09.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Trollhättans kommun

Verksamhetssystem ASF


Trollhättans kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Trollhättans kommun
212000-1546
Gärdhemsvägen 9
Trollhättan
461 83
Sverige
Kontaktperson: Sofia Stigh
E-post: sofia.stigh@trollhattan.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.trollhattan.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Verksamhetssystem ASF

Referensnummer: 17/39
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
48000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandling av verksamhetssystem för Socialförvaltningen.

Tidplan

Tidsplan

Sista anbudsdag 24.10.2017

Utvärdering 24.10.2017 – 28.11.2017

Systempresentationer 13.11.2017 – 16.11.2017

Tilldelning 29.11.2017

Avtalsspärr 29.11.2017 – 11.12.2017

Avtal tecknas 12.12.2017

Avtalsstart 1.1.2018

Driftstart 1.1.2019

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 66 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
48219300
48310000
48311000
48450000
48463000
48510000
48610000
48812000
48942000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling av verksamhetssystem för Socialförvaltningen.

Tidplan

Tidsplan

Sista anbudsdag 24.10.2017

Utvärdering 24.10.2017 – 28.11.2017

Systempresentationer 13.11.2017 – 16.11.2017

Tilldelning 29.11.2017

Avtalsspärr 29.11.2017 – 11.12.2017

Avtal tecknas 12.12.2017

Avtalsstart 1.1.2018

Driftstart 1.1.2019

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: Användarvänligher / Viktning: 30 %
Kostnadskriterium - Namn: Utvärderingskriterier System / Viktning: 20 %
Kostnadskriterium - Namn: Leverans utv förmåga / Viktning: 30 %
Kostnadskriterium - Namn: Pris / Viktning: 20 %
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 180-368793
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21/11/2017
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Cambio Welfare Systems AB
556618-8230
Poppelgatan 3
Motala
591 35
Sverige
E-post: par.holgersson@ilab.se
Nuts-kod: SE232
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 66 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21/09/2018

Send til en kollega

0.137