23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 188-424267
Offentliggjort
29.09.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Opdateringer

Annullering
(30.10.2018)

Brugen af ESPD er en forudsætning for deltagelse i udbudsproceduren, jf. §148 i lov om offentlige indkøb. FMI kræver, at tilbudsgiver anvender ESPD som foreløbig bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde fastsat i § § 135 og 136 i nævnte akt.
Tilbudsgivere og, hvis relevant, deltagerne i gruppen af enheder og/eller understøttende enheder, skal anvende den elektroniske udgave af ESPD. FMI har udarbejdet en ESPD (XML-fil), som findes på Ethics. FMI opfordrer kraftigt Tilbudsgiver til at anvende denne XML-fil, når ESPD udfyldes. Tilbudsgiver skal uploade XML-filen til denne hjemmeside https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome hvor ESPD´en kan udfyldes og senere eksporteres til. Ingen andre versioner end denne ESPD skal anvendes.
Inden tildeling af rammeaftalen skal FMI udbede sig dokumentation for de angivne informationer angivet i ESPD´en, jf. § § 151-155 i nævnte akt, fra den Tilbudsgiver, som FMI forventes at tildele rammeaftalen.
FMI skal ekskludere en Tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsforretningen, hvis Tilbudsgiver er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde jf. § § 135 og 136 i nævnte akt, medmindre Tilbudsgiver har leveret tilstrækkelig dokumentation for at Tilbudsgiver er pålidelig i medfør af § 138 af nævnte akt.
Venligt vær opmærksom på, at visse frivillige udelukkelsesgrunde i Direktiv 2014/24/EU er blevet gjort obligatoriske i § 136 i nævnte akt.
Hvis den samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbud, f.eks. indgiver sit eget tilbud og samtidig deltager i et konsortium, der ligeledes afgiver tilbud, skal tilbudsgiverne tilsikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke giver mulighed for gensidig koordinering af deres tilbud. FMI forbeholder sig ret til at anmode tilbudsgiverne at etablere og berolige FMI, at samme juridiske enheds deltagelse ikke truer gennemsigtigheden og fordrejer konkurrencen mellem de bydende.
FMI forbeholder sig ret til, men er ikke forpligtiget til, at anvende de retsmidler, der er fastsat i § 159 (5) i den danske lov om offentlige indkøb (lov nr. 1564 af 2015/2015 - findes på www.retsinformation.dk), hvis tilbud ikke opfylder formaliteterne i udbudsmaterialet.

Rammeaftale vedr. indkøb af GPS


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
16-28-71-80
Lautrupbjerg 1-5
Ballerup
2750
Danmark
Kontaktperson: Martin Sigsgaard Gustavson
Telefon: +45 72814224
E-mail: fmi-id-slu04@mil.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0799b95e-3739-4553-a65c-c213cd74d3be/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0799b95e-3739-4553-a65c-c213cd74d3be/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0799b95e-3739-4553-a65c-c213cd74d3be/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0799b95e-3739-4553-a65c-c213cd74d3be/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale vedr. indkøb af GPS

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

FMI ønkser at indgå rammeaftale på levering af GPS til civilt brug.

Udbuddet indeholder 2 delaftaler for henholdsvis køretøjsrelaterede GPS og GPS til specialanvendelse.

Hver delaftale indgås med 1 (én) tilbudsgiver. Samme tilbudsgiver kan blive tildelt begge delaftaler, såfremt tilbudsgiveren har indgivet tilbuddet med det bedste forhold mellem pris og kvalitet for hver af delaftalerne.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 300 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Køretøjsrelaterede GPS

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38000000
38100000
38110000
38112000
38112100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 indeholder følgende produkter:

1) GPS til brug for navigation og ruteplanlægning i almindelige køretøjer.

Almindelige køretøjs-GPS anvendes både til kategori B- og til andre kategorier køretøjer til navigation ved tjenestekørsel i ind- og udland, når der ikke anvendes militære GPS.

GPS-typen skal anvendes af kører inde i køretøjet;

2) GPS til brug for navigation og ruteplanlægning i lastbiler og vogntog.

Anvendes til navigation ved tjenestekørsel i ind- og udland, når der ikke anvendes militære GPS.

GPS-typen skal anvendes af kører inde i køretøj;

3) GPS til udendørsmontering på køretøjer.

Anvendes udendørs til motorcykler, ATV samt pansrede mandskabsvogne til navigation ved tjenestekørsel i ind- og udland, når der ikke anvendes militære GPS.

GPS-typen skal anvendes af kører uden beskyttelse mod vejrlig.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 300 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Aftalen indgås af FMI. Dog er alle myndigheder under Forsvarsministeriet, herunder alle de danske forsvarets enheder underlagt forsvarschefens befaling samt Rigspolitiet, berettiget til at anvende aftalen.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

GPS til specialanvendelser

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38000000
38100000
38110000
38112000
38112100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 indeholder følgende produkter:

1) GPS til snescootere i områder med arktisk klima.

Anvendes udendørs til snescootere til navigation ved transport i ind- og udland, når der ikke anvendes militære GPS.

GPS-typen skal anvendes af kører uden beskyttelse mod vejrlig;

2) GPS (fastmonteret) til anvendelse i mindre fartøjer fx både, gummibåde o.l. (hvortil der ikke kræves certificering).

Anvendes udendørs til navigation ved sejlads i ind- og udland, når der ikke anvendes militære GPS;

3) GPS (håndholdt) til anvendelse i mindre fartøjer fx både, gummibåde o.l. (hvortil der ikke kræves certificering).

Anvendes udendørs til navigation ved sejlads i ind- og udland, når der ikke anvendes militære GPS;

4) GPS (håndholdt) til personlig navigation og orientering.

Anvendes udendørs til patruljeopgaver, herunder til positionering, højdefastlæggelse, navigation og visning af urtid.

Endvidere kan denne type GPS modtager anvendes til logning af bevægelse (honesty trace) til brug for senere rapportering;

5) GPS (håndledsbåret) til personlig navigation og orientering.

Anvendes udendørs til patruljeopgaver, herunder til positionering, højdefastlæggelse, navigation og visning af urtid.

Endvidere kan denne type GPS modtager anvendes til logning af bevægelse (honesty trace) til brug for senere rapportering, samt i forbindelse med fysiske træningssituationer.

Anvendes under aktiviteter, der kræver friholdelse af begge hænder;

6) GPS UR til piloter og til faldskærmsudspringere.

Anvendes som håndledsbårne GPS som nødudstyr samt ved faldskærmsudspring;

7) GPS for enkeltmand med behov for sporing.

Avendes til navigation og sporing af enkeltmand under øvelse og træning;

8) GPS til hundetrænere.

Anvendes til personlig navigation kombineret med sporing af tjenestehund under øvelse, træning og opgaveløsning.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Aftalen indgås af FMI. Dog er alle myndigheder under Forsvarsministeriet, herunder alle de danske forsvarets enheder underlagt forsvarschefens befaling samt Rigspolitiet, berettiget til at anvende aftalen.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Med hensyn til betalingsbetingelserne henvises der til udbudsmaterialet. Fakturering skal ske i overensstemmelse med den gældende danske lovgivning om offentlige betalinger. På nuværende tidspunkt er det danske lovbekendtgørelse nr. 798 fra juni 2007, hvor det er et krav at benytte elektronisk fakturering. De præcise vilkår vil fremgå af rammeaftalen. Ingen særlig juridisk form er påkrævet. Hvis rammeaftalen tildeles en gruppe af leverandører (f.eks. et konsortium) skal deltagerne forpligte sig solidarisk for deres forpligtigelser og udpege en leverandør til at repræsentere gruppen. Tilbudsgiverne gøres opmærksom på, at rammeaftalen vil indeholde en arbejdsklausul. Præcise vilkår vil fremgå af rammeaftalen Bilag B.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/10/2018
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/10/2018
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Brugen af ESPD er en forudsætning for deltagelse i udbudsproceduren, jf. §148 i lov om offentlige indkøb. FMI kræver, at tilbudsgiver anvender ESPD som foreløbig bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde fastsat i § § 135 og 136 i nævnte akt.

Tilbudsgivere og, hvis relevant, deltagerne i gruppen af enheder og/eller understøttende enheder, skal anvende den elektroniske udgave af ESPD. FMI har udarbejdet en ESPD (XML-fil), som findes på Ethics. FMI opfordrer kraftigt Tilbudsgiver til at anvende denne XML-fil, når ESPD udfyldes. Tilbudsgiver skal uploade XML-filen til denne hjemmeside https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome hvor ESPD´en kan udfyldes og senere eksporteres til. Ingen andre versioner end denne ESPD skal anvendes.

Inden tildeling af rammeaftalen skal FMI udbede sig dokumentation for de angivne informationer angivet i ESPD´en, jf. § § 151-155 i nævnte akt, fra den Tilbudsgiver, som FMI forventes at tildele rammeaftalen.

FMI skal ekskludere en Tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsforretningen, hvis Tilbudsgiver er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde jf. § § 135 og 136 i nævnte akt, medmindre Tilbudsgiver har leveret tilstrækkelig dokumentation for at Tilbudsgiver er pålidelig i medfør af § 138 af nævnte akt.

Venligt vær opmærksom på, at visse frivillige udelukkelsesgrunde i Direktiv 2014/24/EU er blevet gjort obligatoriske i § 136 i nævnte akt.

Hvis den samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbud, f.eks. indgiver sit eget tilbud og samtidig deltager i et konsortium, der ligeledes afgiver tilbud, skal tilbudsgiverne tilsikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke giver mulighed for gensidig koordinering af deres tilbud. FMI forbeholder sig ret til at anmode tilbudsgiverne at etablere og berolige FMI, at samme juridiske enheds deltagelse ikke truer gennemsigtigheden og fordrejer konkurrencen mellem de bydende.

FMI forbeholder sig ret til, men er ikke forpligtiget til, at anvende de retsmidler, der er fastsat i § 159 (5) i den danske lov om offentlige indkøb (lov nr. 1564 af 2015/2015 - findes på www.retsinformation.dk), hvis tilbud ikke opfylder formaliteterne i udbudsmaterialet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til dansk lov om Klagenævnet for udbud (Lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer - tilrådighed på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager:

Klager skal indgives til Klagenævnet for Udbud indenfor:

1) 45 kalenderdage, begyndende dagen efter at den ordregivende myndighed har offentliggjort en bekendtgørelse om indgåede kontrakter i Den Europæiske Unions Tidende (med virkning fra dagen efter efter datoen for offentliggørelse);

2) 30 kalenderdage, begyndende dagen efter at den ordregivende myndighed har meddelt de pågældende tilbudsgivere, at den ordregivende myndighed har indgået en rammeaftale gennem genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem, forudsat at meddelelsen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen;

3) 6 måneder, begyndende dagen efter at den ordregivende myndighed har notificeret de deltagende tilbudsgivere, at ordregiver har indgået rammeaftalen, jf. § 2 (2) eller § 171 (4), i Udbudsloven, forudsat at anmeldelsen indeholdt en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen;

4) 20 kalenderdage, begyndende dagen efter at den ordregivende myndighed har offentliggjort en meddelelse om sin beslutning om at opretholde kontrakten, jf. § 185 (2) udbudsloven.

Klageren skal underrette den ordregivende myndighed om klagen skriftligt senest samtidig med at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud med angivelse af, om klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 6 (4) i lov om Klagenævnet for Udbud. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der er anmodet om, at klagen gives opsættende virkning, jf. § 12 (1), i førnævnte lov. E-mail adressen til Klagenævnet for Udbud er angivet i afsnit VI.4.1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning vedrørende klager er tilgængelig på internetadressen, so er angivet i afsnit VI.4.1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/09/2018

Send til en kollega

0.15