23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 188-425925
Offentliggjort
29.09.2018
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI)

Vindere

(29.09.2018)
Krauss Maffei-Wegmann GmbH & Co. KG
Krauss-Maffei-Str. 11
München

Anskaffelse af pansrede brovogne


Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI)

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI)
Lautrupbjerg 1-5
Ballerup
2750
Danmark
Telefon: +45 61245133
E-mail: niha@kammeradvokaten.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fmi.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Anskaffelse af pansrede brovogne

Sagsnr.: 4000029
II.1.2) Hoved-CPV-kode
51100000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (herefter "FMI") påtænker at indgå en kontrakt med Krauss Maffei-Wegmann GmbH & Co. KG (herefter “KMW”) om ombygning af 6 Leopard 2-kampvogne til pansrede brovogne (Armoured Vehicle-Launched Bridge systems), inklusiv anskaffelse af broer til broudlægningssystemet, som konkret af KMW er benævnt Leguan Leopard 2. Disse brovogne/broudlægningssystemer skal således baseres på chassis fra det danske forsvars Leopard 2-kampvogne.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 650 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
51300000
35411100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DE
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (herefter "FMI") påtænker at indgå en kontrakt med Krauss Maffei-Wegmann GmbH & Co. KG (herefter “KMW”) om ombygning af 6 Leopard 2-kampvogne til pansrede brovogne (Armoured Vehicle-Launched Bridge systems), inklusiv anskaffelse af broer til broudlægningssystemet, som konkret af KMW er benævnt Leguan Leopard 2. Disse brovogne/broudlægningssystemer skal således baseres på chassis fra det danske forsvars Leopard 2-kampvogne. Leguan Leopard 2-vognene skal konstrueres i en såkaldt MLC 80 konfiguration, så vognene kan lægge broer, der bl.a. kan bære Leopard 2-kampvogne. Herudover skal Leguan Leopard 2-vognene konstrueres med en række modifikationer særligt tilpasset det danske forsvar, herunder et særligt kommunikationssystem. Det er FMI's forventning, at den samlede anskaffelse, inklusive broer, vil beløbe sig til ca. 650 000 000 DKK. Det eksakte kontraktbeløb ligger dog endnu ikke fast.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Efter FMIs vurdering kan kontrakten på grund af tekniske årsager, og årsager der vedrører beskyttelse af enerettigheder, kun overdrages til KMW. FMI har gennemført en markedsundersøgelse for at identificere potentielle leverandører af den ønskede ombygning af Leopard 2-kampvognene til pansrede brovogne i en MLC 80 konfiguration. Kravet om at brovognene skal bygges i en MLC 80 konfiguration er begrundet i, at brovognene skal kunne lægge broer, der kan bære vægten af Forsvarets Leopard 2-kampvogne. Herudover ønsker FMI, at brovognene konstrueres på chassis fra Leopard 2-kampvognene for bl.a. at sikre interoperabilitet, herunder komponentfællesskab, med disse kampvogne. Markedsundersøgelsen blev igangsat med offentliggørelsen af en vejledende forhåndsmeddelelse på Tenders Electronic Daily, hvori interesserede aktører blev stillet en lang række spørgsmål af både teknisk og økonomisk karakter i relation til levering af de omhandlede brovogne. Baseret herpå og på FMI's kendskab til markedet i øvrigt, er det FMI's vurdering, at kun KMW vil være i stand til at levere de pågældende brovogne. Kun KMW har den fornødne tekniske know-how og dokumentation på Leopard 2-kampvognene til at producere de ønskede brovogne.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
02/08/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Krauss Maffei-Wegmann GmbH & Co. KG
Krauss-Maffei-Str. 11
München
Tyskland
NUTS-kode: DE
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 650 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 650 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud (The Complaints Board for Public Procurement)
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35921095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (The Danish Competition and Consumer Authority)
Carl Jakobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/09/2018

Send til en kollega

0.088