23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 190-429638
Offentliggjort
03.10.2018
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Aarhus Universitet

Vindere

(03.10.2018)
Carl Zeiss A/S
Birkerød

Indkøb af Konfokalt mikroskop

(19.10.2018)
Carl Zeiss A/S
Birkerød

Indkøb af Konfokalt mikroskop


Aarhus Universitet

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Universitet
311 19 103
Trøjborgvej 82-84
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Michael Petersen
Telefon: +45 22450537
E-mail: udbud@au.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.au.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af Konfokalt mikroskop

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38510000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

IImaging Core Facility i Institut for Biomedicin agter at købe et LSM800 Airyscan konfokalt mikroskop, som erstatning for et tilsvarende instrument. Instrumentet skal primært bruges i forbindelse med forskningsprojekter på Institut for Biomedicin og i mindre omfang også fra eksterne samarbejdspartnere.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 827 812.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Imaging Core Facility i Institut for Biomedicin agter at købe et LSM800 Airyscan konfokalt mikroskop. Instrumentet skal primært bruges i forbindelse med forskningsprojekter på Institut for Biomedicin og i mindre omfang også fra eksterne samarbejdspartnere.

Vi stiller følgende krav til et nyt instrument:

- Kompakt konfokalt laser scannings mikroskop med Airyscan der kan give en opløsning på 120 nm (in x,y) and 350 nm (in z),

- Hurtig lineær scanning med høj signal/støj forhold,

- Skal kunne bruge up til 3 høj sensitive detektorer: 2x GaAsP, 1x Airyscan, 1x ESID (transmit),

- Laser lines: 405nm, 488nm, 561nm, 640nm,

- Objectives: 5x, 10x, 40x, 63xoil (AiryScan),

- Flourescens Widefield: DAPI, GFP, Cy3, Cy5 (HXP lamp) samt contrast: DIC,

- Systemet skal baseres på et automatiseret omvendt mikroskopframe,

- Et kvalitets xy krydsbord.

Baseret på vores nuværende erfaring og kendskab til markedet gennem en omfattende markedsafdækning vurderer vi, at kun én leverandør kan levere et instrument, som lever op til vores krav.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Imaging Core Facility i Institut for Biomedicin agter at købe et LSM800 Airyscan konfokalt mikroskop, som erstatning for et tilsvarende instrument. Det nuværende instrument skal i et vist omfang bruges til reservedele.

Ved køb af dette instrument vil vi kunne benytte vores eksisterende off-line licenser til analyse af resultater.

Vi udbyder i perioder et PhD kursus på vores institut som er baseret på Zeiss mikroskoper og tilhørende software.

Dette instrument har en patenteret detektor, der kan opnå en fysisk bedre opløsning (faktor 1,7) og tilmed i en hurtig tidsresolution (13 framse pr sekund). Denne funktionalitet er unik for de af vores forskere der arbejder med subcellulære strukturer og live imaging.

Baseret på vores nuværende erfaring og kendskab til markedet gennem en omfattende markedsafdækning vurderer vi, at kun én leverandør kan levere et instrument, som lever op til vores krav.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
01/10/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Carl Zeiss A/S
Birkerød
Danmark
NUTS-kode: DK012
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 827 812.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 4171500
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/10/2018

Send til en kollega

0.085