23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 196-443311
Offentliggjort
11.10.2018
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Energistyrelsen

It-understøttelse af udbetalingsforretningen


Energistyrelsen

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Energistyrelsen
59778714
Amaliegade 44
København K
1256
Danmark
Kontaktperson: Finn Thestrup
E-mail: fit@ens.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2c5039bc-b5df-493d-8ef6-59e7d7e6a1fd/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2c5039bc-b5df-493d-8ef6-59e7d7e6a1fd/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

It-understøttelse af udbetalingsforretningen

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Energistyrelsen anvender i dag en portefølje af eksisterende standardløsninger til at understøtte afregnings-og udbetalingsforretningen for en række tilskudsordninger omfattende tilskud til elproduktion for bl.a. vindmølle og solcelleanlæg. Den eksisterende kontrakt med leverandøren udløber og nogle af standardløsningerne tages ud af produktion. Udover udbetaling af tilskud, skal det nye system også omfatte Stamdataregisteret for el-produktionsanlæg. Der er ca. 100 000 anlægsenheder og 36 forskellige ordninger (med en del sub-ordninger), der skal implementeres i det nye stamdataregister hhv. afregningssystem. Antallet af anlægsenheder kan i fremtiden ændre sig, såfremt der kommer nye typer af anlæg, der skal registreres med stamdata. I alt er der på et år ca. 190 000 ordinære afregningsbilag som beregnes og udbetaler over 8 000 000 000 DKK til tilskudsmodtagere.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000
72230000
72240000
72250000
72260000
72212443
72212517
72232000
72254000
72254100
72253100
72261000
72262000
72263000
72265000
72266000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Esbjerg og København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Energistyrelsen ønsker at gennemføre en anskaffelse af en it-løsning, der kan understøtte beregning og udbetaling af tilskud for PSO-ordninger. Dertil kommer andre arbejdsprocesser som fx kan være:

— El intensive kunder - afregning af tilskud,

— Administration og vedligehold af stamdataregisteret for produktionsanlæg,

— Administration af ejerskifte for produktionsanlæg,

— Administration af servicebesøg vedrørende vindmøller,

— Indberetning af rådighed for værker.

Det skal understreges, at projektet ikke omfatter administration af ansøgninger om tilskud.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Leverandørerne skal være opmærksomme på, at den vindende leverandør senere på tidspunkt for underskrift af kontrakt om levering af ny it-løsning skal være godkendt af Energinet til at anvende DataHub.

Udbudsmaterialet forventes offentliggjort primo 2019, og den angivne frist for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse, jf. punkt II.3, er således alene vejledende.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
15/01/2019

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver gennemfører i forbindelse med forberedelsen af udbuddet vedrørende udbetalingsløsningen en fornyet markedsdialog med interesserede leverandører fra markedet, jf. udbudslovens § 39. Markedsdialogen gennemføres med henblik på at afdække og vurdere, hvordan anskaffelsen kan gennemføres bedst muligt samt sikre en effektiv og brugervenlig it-understøttelse af arbejdsgange.

Møderne i markedsdialogen forventes afholdt den 29.-30.10.2018. Ordregiver vil orientere interesserede leverandører om de endelige mødetidspunkter.

Markedsdialogen gennemføres på baggrund af en række foruddefinerede emner til leverandørerne. Disse emner offentliggøres på ordregivers hjemmeside, jf. punkt I.1), i et notat vedrørende anskaffelsen. Interesserede leverandører skal orientere ordregiver om deres ønske om deltagelse i markedsdialogen via dialogfunktionen på ordregivers hjemmeside senest den 19.10.2018, kl. 10:00.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/10/2018

Send til en kollega

0.082