23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 209-477456
Offentliggjort
30.10.2018
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Medicoteknik, Region Syddanmark

Vindere

(30.10.2018)
Illumina Danmark ApS
Ørestads Boulevard 73
2300 København

Kontrak på NovaSeq 6000, OUH

(28.11.2018)
Illumina Danmark ApS
Ørestads Boulevard 73
2300 København

Indkøb af Next Generation Sequencing (NGS) til OUH


Medicoteknik, Region Syddanmark

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Medicoteknik, Region Syddanmark
Sygehusvej 4
Kolding
6000
Danmark
Telefon: +45 21157956
E-mail: steffan.stuhr.petersen@rsyd.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.medicoteknik-rsd.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af Next Generation Sequencing (NGS) til OUH

Sagsnr.: P-9816
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) – Odense Universitetshospital påtænker at anskaffe 1 stk apparatur til Next Generation Sequencing (NGS).

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 051 017.00 USD
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

DK-Odense.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) – Odense Universitetshospital påtænker at anskaffe 1 stk apparatur til Next Generation Sequencing (NGS) NovaSeq 6000.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) påtænker at anskaffe 1 stk apparatur til Next Generation Sequencing (NGS). Udstyret skal være kompatibelt med Illuminas HiSeq/NextSeq platforme som afdelingen i forvejen råder over. Afdelingen har robotter der kan lave prøveforberedelse til sekventering på disse apparater. Det vil sige at prøver der er undergået den samme prøveforberedelse skal kunne sekventeres på det nye apparat, men også på HiSeq/NextSeq. Dette er væsentligt for at sikre kort svartid, samt høj sikkerhed og kvalitet af analysen. Det er endvidere væsentligt at apparaturet både er fleksibelt men samtidigt kan levere meget stort data-output for at imødekomme behovet i Klinisk Genetisk Afdeling (KGA). Maskinen skal således kunne bruges til helgenom-sekventering i stor skala for at fremtidssikre analyserne. Vi ønsker således at de forberedte prøver kan loades direkte på apparaturet og at der kan sekventere 150-6 000 Gigabaser i en kørsel på max 2,5 døgn. Det er også ønskværdigt at apparaturet bruger princippet ”sequencing by synthesis” med enkeltbase ekstension for sikre optimal læsning af homopolymere sekvenser. Dette vil reducere både falske positive og negative resultater i analyserne og dermed resultere i mere sikre svar til patienterne. Det er endvidere afgørende for en række kommende analyser at apparaturet kan lave paired-end sekventering. Alle disse ønsker er foreneligt med indkøb af Illumina NovaSeq 6000. På denne måde vil Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) kunne anvende de samme protokoller samt afdelingernes erfaring med Illumina platforme, hvilket vil være af afgørende for at kunne fastholde og forbedre patientsikkerheden ved analyseproduktionen.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
29/10/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Illumina Danmark ApS
Ørestads Boulevard 73
København
2300
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 051 017.00 USD
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefrister fremgår af Håndhævelseslovens § 7:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvor vidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Se nærmere om indgivelse af klager på Klagenævnet for udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
valby
2500
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/10/2018

Send til en kollega

0.09