23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 214-489973
Offentliggjort
07.11.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Statens Serum Institut

Vindere

Indkøb af high-throughtput automatiseret platform til oprensning af nukleinsyrer

(18.01.2019)
Roche Diagnostics A/S
Industriholmen 59
2650 Hvidovre

Opdateringer

Rettelse
(24.11.2018)

IV.2.2)
Placering af det tekst, der skal ændres:Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 31-12-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 06-12-2018
Time: 10:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Betingelser for åbning af bud
I stedet for:
Dato: 31-12-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 06-12-2018
Time: 10:30

Indkøb af high-throughtput automatiseret platform til oprensning af nukleinsyrer


Statens Serum Institut

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Statens Serum Institut
46837428
Artillerivej 5
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Tanja Svensson
Telefon: +45 32688520
E-mail: tabs@ssi.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ssi.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=223065&B=SSI
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=223065&B=SSI
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af high-throughtput automatiseret platform til oprensning af nukleinsyrer

Sagsnr.: 18-943
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Statens Serum Institut indbyder hermed interesserede tilbudsgivere til off udbud på indkøb af high-throughtput automatiseret platform til oprensning af nukleinsyrer. Platformen skal anvendes til varetagelse af analyser i ordregivers afdeling for svampe, bakterier og parasitter. Hovedparten af analyserne er akkrediterede efter ISO17025.

Tilbudsansøgning skal afgives på dansk, understøttende bilag kan afgives på engelsk.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33696000
33696300
33696500
42997300
51430000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

København.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Statens Serum Institut indbyder hermed interesserede tilbudsgivere til off udbud på indkøb af high-throughtput automatiseret platform til oprensning af nukleinsyrer. Platformen skal anvendes til varetagelse af analyser i ordregivers afdeling for svampe, bakterier og parasitter. Hovedparten af analyserne er akkrediterede efter ISO17025.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Nærværende udbud kan forlænges i 3 perioder á 12 måneder. Herefter kan aftalen ikke forlænges og udløber.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver kan i forbindelse med etablering af det veterinære beredskab (https://www.ssi.dk/Aktuelt/Nyheder/2017/2017%2009%2001%20Indsatsen%20mod%20sygdomsudbrud%20styrkes.aspx) ønske at indkøbe op til 3 lignende platforme med tilhørende serviceaftale og reagensindkøb. Tilbudsgiver skal kunne tilbyde den samme prisfastsætning på nærværende option som på tilbud af den udbudte platform.

Tilbud på option indgår ikke i tilbudsevaluering.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Statens Serum Institut indbyder hermed interesserede tilbudsgivere til off udbud på indkøb af high-throughtput automatiseret platform til oprensning af nukleinsyrer. Platformen skal anvendes til varetagelse af analyser i ordregivers afdeling for svampe, bakterier og parasitter. Hovedparten af analyserne er akkrediterede efter ISO17025.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgivers bydende enhed skal være registreret i det relevante ophavsland. Såfremt det er Tilbudsgivers danske enhed der ansøger skal der være et CVR - nummer udstedt af erhvervs - & selskabsstyrelsen.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialets anførte krav.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/12/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/12/2020
Tidspunkt: 12:00
Sted:

København.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiver har ikke adgang ved åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Der anvendes social-og arbejdsklausul. Der vil blive gennemført ID kontrol varslet og uvarslet af Tilbudsgivers stedlige personale.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Nævnenes hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/11/2018

Send til en kollega

0.114