23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 214-490391
Offentliggjort
07.11.2018
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Drift, vedligeholdelse og udvikling af den fælles offentlige datafordeler


Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
37 28 41 14
Rentemestervej 8
København NV
2400
Danmark
Kontaktperson: Marie Lundstrøm
E-mail: maclu@sdfe.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://sdfe.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Drift, vedligeholdelse og udvikling af den fælles offentlige datafordeler

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) er ansvarlig for den fælles offentlige datafordeler ”Datafordeleren”.

Datafordeleren er et stykke digital infrastruktur til distribution af grunddata, herunder oplysninger om personer, virksomheder, adresser, ejendomme og geografi.

Den nuværende kontrakt om etablering, drift, vedligehold og videreudvikling af Datafordeleren blev indgået med KMD i 2014. Der udestår enkelte leverancer før etableringen er afsluttet. Den nuværende kontrakt kan løbe frem til den 30.6.2022.

SDFE har igangsat processen med at forberede genudbud af Datafordeleren nu med henblik på at sikre en veltilrettelagt proces med etablering af et fyldestgørende grundlag for beslutning om tidspunkt og scope for et kommende genudbud.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

SDFE ønsker at gennemføre en markedsafdækning, og indkalder derfor interesserede virksomheder til en markedsdialog om hvorledes anskaffelse af drift, vedligeholdelse og udvikling af Datafordeleren bedst gennemføres.

Forud for markedsdialogen afholdes der et samlet informationsmøde for alle interesserede virksomheder.

Informationsmødet afholdes tirsdag den 20.11.2018 kl. 14:00-16:00.

SDFE vil på mødet præsentere tanker omkring genudbuddet samt de emner og spørgsmål, som kommer til at indgå på de efterfølgende bilaterale dialogmøder.

Tilmelding til informationsmødet sker ved fremsendelse af mail til Marie Lundstrøm, maclu@sdfe.dk med angivelse af navn på deltagere.

Efter afholdelse af informationsmødet vil et referat af informationsmødet sammen med præsentationsmateriale fra mødet blive gjort tilgængelig på Datafordeleren's hjemmeside (https://datafordeler.dk).

Her vil også blive offentliggjort et oplæg med de emner og spørgsmål, som ønskes drøftet på dialogmøderne og som der ønskes input til. Eventuelle yderligere oplysninger vil også blive offentliggjort her, tilgængelig for alle, herunder virksomheder, som ikke deltager i de dialogmøder.

Såfremt man som virksomhed ønsker at deltage i de efterfølgende bilaterale dialogmøder, bedes virksomheden fremsende anmodning herom med følgende oplysninger:

1) Navn på virksomhed;

2) Kontaktperson (navn, stilling, mail, tlf.);

3) Virksomhedens overordnede tanker omkring Datafordeleren;

4) Erfaring med levering af sammenlignelige ydelser for større virksomheder /institutioner;

5) Erfaring med og kendskab til staten og andre offentlige instanser.

Anmodningen bedes fremsendt på mail til maclu@sdfe.dk

Fristen for fremsendelse af anmodningen om deltagelse i markedsdialogmøderne udløber fredag den 23.11.2018.

SDFE forventer at gennemføre et begrænset antal møder med et for markedet repræsentativt udsnit af interesserede virksomheder og forbeholder sig derfor retten til, at afvise interesserede virksomheder, såfremt interessen for deltagelse i markedsdialog er for stor.

Dialogmøderne er planlagt afholdt i uge 49 og primo uge 50 og vil efter nærmere aftale foregå hos SDFE, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller hos virksomheden.

Virksomheder, som enten ikke er blevet inviteret, eller som ikke har anmodet herom, har mulighed for at afgive skriftligt input.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har endnu ikke besluttet hvornår udbudsbekendtgørelse offentliggøres. Datoen angivet i pkt. II.3 er udtryk for senest forventede dato for offentliggørelse. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering opfordrer interesserede virksomheder til løbende at holde sig opdateret via TED-databasen.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
30/06/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Etableringen af Datafordeleren er et led i grunddataprogrammet, som er et samarbejde mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Grunddataprogrammet har bl.a. til formål at sikre effektivisering, modernisering og bedre forvaltning i den offentlige sektor og øget vækst og produktivitet i den private sektor.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/11/2018

Send til en kollega

0.086